Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie i Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Nowym Sączu w dniu 11 czerwca 2019 r. zrealizowała Transgraniczne Targi Pracy, Edukacji i Przedsiębiorczości.

Wydarzenie miało miejsce w Instytucie Ekonomicznym, a do udziału zostały zaproszone osoby bezrobotne, poszukujące pracy, jak i absolwenci wchodzących na rynek pracy, studenci oraz młodzież uczącą się.

W programie targów przewidziano prezentację firm i ofert pracy w kraju i za granicą, ofert szkoleniowych i kursów zawodowych, indywidualne konsultacje z doradcami zawodowymi w zakresie diagnozy zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Swoją ofertę przedstawili pracodawcy chcący pozyskać nowych pracowników. Organizatorzy przewidzieli również możliwość konsultacji z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Odbyło się spotkanie informacyjne „Studencka sezonowa praca za granicą z siecią EURES”. Istotnym elementem targów była promocja ofert pracy przez urzędy pracy, spraw socjalnych i rodziny z terenu Słowacji.