Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że Kolegium Elektorów wybrało jednogłośnie (20 głosów na TAK, 0 głosów na NIE) dra hab. inż. Mariusz Cygnara, prof. PWSZ na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024.

uchwala nr4 1