Student

Data ogłoszenia 15.02.2022 r.

 

KONKURS nr 2/2022 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu za wyniki w nauce

Wymagania:

  1. zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,
  2. uzyskanie średniej ocen – co najmniej 4,50 – za semestr poprzedzający przyznanie stypendium,
  3. wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,
  4. efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach – w poprzednim roku akademickim (potwierdzone zaświadczeniem).

Okres przyznawania stypendium – jednorazowe

Kwota stypendium – 1200,00 zł

Maksymalna liczba stypendiów w 2022 r. – 20

 

UWAGA: obowiązuje średnia ocen za semestr zimowy 2021/22. Prosimy przed złożeniem wniosku uzyskać opinię dyrektora instytutu, kontaktując się z sekretariatem swojego instytutu.

 

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, wniosek zaopiniowany uprzednio przez dyrektora instytutu z ewentualnymi załącznikami, prosimy składać drogą elektroniczną (skan z podpisami) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20 kwietnia 2022 r. Jednocześnie oryginał tegoż wniosku powinien być przekazany przez wnioskującego studenta lub przez sekretariat Instytutu do Działu nauki i rozwoju.

 

Regulamin przyznawania stypendiów z własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Wniosek studenta 2022 (WORD)

Pracownik

Data ogłoszenia 15.02.2022 r.

 

KONKURS nr 1/2022 O PRZYZNANIE STYPENDIUM Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA

ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU

 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy.

Okres przyznawania stypendium – do 8 miesięcy

Kwota stypendium – 900,00 zł / m-c

Maksymalna liczba stypendiów w 2022 r. – 10

 

Miejsce i termin składania: Z uwagi na obecną sytuację związaną z epidemią koronawirusa, kompletny wniosek, czyli zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego oraz przez radę instytutu, prosimy składać drogą elektroniczną (skan z podpisami) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 20 kwietnia 2022 r. Jednocześnie oryginał tegoż wniosku powinien być przekazany przez wnioskującego pracownika lub przez sekretariat Instytutu do Działu nauki i rozwoju.

 

Regulamin przyznawania stypendiów z własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu

Wniosek pracownika 2022 (WORD)

Sprawozdanie pracownika z wykonania projektu