Pragniemy poinformować, że otrzymaliśmy zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów" Studia dedykowane są absolwentom studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich zainteresowanym projektowaniem cyfrowym, nowymi mediami, technologiami IT, najnowszymi tendencjami rozwoju na rynku pracy w tym zakresie. Szczegółowe informacje o rekrutacji podamy, niezwłocznie, po podjęciu przez Senat Uczelni stosownej uchwały na stronie Uczelni, zakładka: Rekrutacja.

Zapraszamy! Tylko u nas nowoczesne kształcenie na międzynarodowym poziomie!

Umiejętności Absolwenta:

 • wykonywanie projektów jako wszechstronnie wykształcony dizajner związany z nowymi mediami,
 • projektowanie identyfikacji wizualnych,
 • stosowanie współczesnego, rozbudowanego języka infografiki na potrzeby klienta,
 • używanie zaawansowanych narzędzi komunikacyjnych z obszaru nowych mediów,
 • projektowanie graficznych interfejsów użytkownika dla oprogramowania użytkowego,
 • tworzenia światów gier wideo,
 • opracowanie interfejsów urządzeń interaktywnych,
 • projektowanie portali społecznościowych, stron www i sklepów internetowych,
 • projektowanie na potrzeby Internetu rzeczy (IoT „Internet of Things”),
 • tworzenie identyfikacji graficznej produktu,
 • projektowania identyfikacji graficznych przestrzeni wewnętrznej (sklepy, instytucje itp.),
 • tworzenie identyfikacji graficznych przestrzeni zewnętrznej (znaki informacyjne, informacja wizualna funkcjonująca w przestrzeni publicznej itp.),
 • wykonywanie kompleksowych projektów na potrzeby publikacji,
 • praca w zespołach projektowych tworzących produkty dla wszelkich obszarów Internetu, interfejsy dla urządzeń mobilnych.

Przykładowe zajęcia: projektowanie graficznych interfejsów użytkownika, projektowanie aplikacji mobilnych, projektowanie reklamy wizualnej, identyfikacja wizualna i promocja produktu, ogólne zasady komunikacji wizualnej, Internet rzeczy, projektowanie graficzne 2D i 3D, obraz ruchomy na potrzeby dizajnu, druk 3D, rysunek funkcjonalny, film animowany, podstawy projektowania gier, kształtowanie przestrzeni.