W Europie i Małopolsce

W 433 miastach Europy, w tym w 7 miastach województwa małopolskiego, w tym w Nowym Sączu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej nauka będzie miała swoje święto – Noc Naukowców. Małopolska Noc Naukowców ma swój skromny jubileusz: odbędzie się po raz 15!

W ofercie, jaką przygotowało 37 placówek edukacyjnych w województwie, choć adresowana jest nie tylko do młodszych odbiorców, każdy, także dorosły, znajdzie coś dla siebie i nie będzie spotkaniem z wybraną dziedziną nauki.

A paleta propozycji jest szeroka: od możliwości obserwacji gwiazd, poprzez wspomnienia historycznych wydarzeń, ciekawostki ze zdrowia i urody, po eksperymenty fizyko-chemiczne, zgłębienie świata techniki, mechaniki, matematyki, dotknięcie nowoczesnych robotów, pojazdów i wynalazków, aż po podróż do wnętrza ziemi i geologiczną przygodę.

Z ofertą Małopolskiej Nocy Naukowców można zapoznać się na stronie organizatorów (www.nocnaukowcow.malopolska.pl).

A w Nowym Sączu?

Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa, jak zwykle, przygotowała interesującą i bogatą propozycję. Szczegóły - poniżej.

Ważna informacja: sądecka Uczelnia proponuje spotkanie z nauką w świecie wirtualnym, online.

Przy kolejnych ofertach tematycznych podane są wymagania: regulaminy konkursów, formularze zgłoszeniowe do udziału w prezentacjach. Te nie są wymagane we wszystkich propozycjach. Godziny prezentacji podane są na stronie internetowej Małopolskiej Nocy Naukowców (www.nocnaukowcow.malopolska.pl). Linki z przekierowaniem do poszczególnych punktów programu zostaną zamieszczone i uaktualnione przed planowanym wydarzeniem.

Zapraszamy do udziału online w jubileuszowej 15 edycji Małopolskiej Nocy Naukowców w naszej uczelni.

Termin wydarzenia: 24 września 2021.

Zapraszamy także na profil FB oraz na stronę koordynatora jakim jest Województwo Małopolskie.

Poniżej: logotyp projektu: kolorowe, stylizowane szczyty gó oraz napis: Małopolska Innowacyjna. 

indeks

 PROGRAM: wersja do pobrania

 Wydawnictwo Naukowe zaprasza

Magia opowieści

Prezentacja będzie ukazaniem skrótowego zarysu fenomenu książki i czytania: od historii przekazywanych drogą ustną i obrazkową, poprzez narodziny pisma, wynalezienie druku, po masowość i różnorodność form w XX wieku; z szczególnym podkreśleniem roli książki i czytania, a przy tym pracy wielu podmiotów w procesie tworzenia książki

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11 lat

 

Akademickie Biuro Karier proponuje:

Konkurs plastyczny „Mój wymarzony zawód”

Celem konkursu jest opracowanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie min. A3, prezentującej wymarzony zawód Uczestnika Konkursu. Szczegóły zostaną zawarte w regulaminie konkursu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11 lat

Regulamin i oświadczenie

Konkurs multimedialny „MÓJ WYMARZONY ZAWÓD”

Celem konkursu jest opracowanie prezentacji multimedialnej w programie PowerPoint, prezentującej wymarzony zawód Uczestnika Konkursu. Szczegóły zostaną zawarte w regulaminie konkursu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat

Regulamin i oświadczenie

ABC przygotowania do wejścia na rynek pracy

Celem wykładu jest przedstawienie informacji niezbędnych do przygotowania się do wejścia na rynek pracy m.in. jak wybrać dobrą pracę, jak umiejętnie rozpoznawać swoje predyspozycje zawodowe i zainteresowania oraz jak dobrze przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Preferowana grupa wiekowa: 16+

 

Instytut Ekonomiczny

Skąd państwo ma pieniądze?

Prelekcja na temat budżetu państwa jako planu finansowego, przybliżająca dzieciom będącym uczniami szkoły podstawowej kwestie finansów publicznych.

Preferowana grupa wiekowa: ok 12-15 lat

Szachy dla początkujących – królewska gra dla każdego!

Szachy to narzędzie, pobudzające rozwój intelektualny człowieka. Wiele badań naukowych potwierdza fakt pozytywnego oddziaływania gry w szachy na rozwój umysłowy. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci i ich zdolności, jak również pozyskanie i usystematyzowanie podstawowej wiedzy z zakresu zasad gry w szachy, znaczenia i ustawienia poszczególnych figur szachowych, notacji szachowych, roszad, a także innych pojęć szachowych.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat, 12-15 lat

Opowiadanie matematyczne „Wycieczka do zoo”

Opowiadanie matematyczne zawierające elementy quizu, który stopniowo rozwiązywany jest przez dziecko „przechodzące” kolejne etapy prezentowanej historii. Quiz obejmuje dokonywanie działań matematycznych (dodawanie/odejmowanie oraz mnożenie/dzielenie) i uzyskiwanie właściwych wyników rozwiązań.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat

Czy na pewno jesteśmy racjonalni w swoich decyzjach gospodarczych?

Prelekcja na temat mechanizmów podejmowania decyzji związanych z wydawaniem pieniędzy, przybliżająca młodzieży ze szkoły średniej zagadnienia z obszaru ekonomii behawioralnej.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

Psychologia reklamy – wybrane zagadnienia

Prelekcja na mechanizmów działania reklam, przybliżająca młodzieży ze szkoły średniej kwestie obejmujące psychologię reklamy.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

 

Instytut Języków Obcych

Jak firmy tworzą nazwy swoich marek?

Wybór nazwy dla marki handlowej jest niezwykle ważny. Dobrze wybrana nazwa może pozytywnie wpłynąć na jej sukces. Przeglądniemy strategie językowe przyjęte w tworzeniu nazwy polskiego znaku towarowego na rynku mody i niektóre z czynników kulturowych, które mają wpływ na ten proces. Przykładowe nazwy polskich marek zostaną przedstawione pod kątem fonologii, ortografii, morfologii, zapożyczeń, eponimów i innych czynników.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Śladami Harrego Pottera – wyprawa edukacyjna

Wirtualna wyprawa edukacyjna dla dzieci ze szkół podstawowych do miejsc związanych z filmami o Harrym Potterze. Uczestnicy będą poznawać ciekawostki i wykonywać zadania wiążące się z tymi miejscami i postacią czarodzieja.

Hasło dostępu: XVMNN2021

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11, 12-15 lat

Motywacja do nauki języków obcych

Teoria, prezentacja modelów nauczania, stosowanie innowacyjności w sposobach nauczania języków, skuteczne metody nauczania języków, wypalenie zawodowe nauczycieli.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+

Autoprezentacja

Autoprezentacja to forma prezentacji swojej osoby przed potencjalnym pracodawcą lub kontrahentem. Wiedza, jak skutecznie zaprezentować siebie jest pomocna także podczas rozmów biznesowych lub przemów publicznych. Skuteczna autoprezentacja pomaga osiągnąć sukces, zdobyć wymarzoną pracę lub zakończyć negocjacje biznesowe tak, jak tego oczekujemy. Aby taka forma przedstawienia siebie była jak najlepsza liczy się wiedza o technikach werbalnych i niewerbalnych, sposobach zachowania w konkretnych sytuacjach oraz metodach walki ze stresem. Taka wiedza jest przydatna w każdej dziedzinie życia i w każdym wieku.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

Quiz o krajach niemieckojęzycznych

Tematyka Quizu obejmuje zagadnienia z zakresu geografii, polityki, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego: Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Quiz składa się z ok. 30 pytań i trwa ok.30 min. Quiz przeprowadzony będzie dnia 24 września 2021 r. w formie online na platformie internetowej ok godz. 16:30.

Quiz skierowany jest do uczniów w wieku 12–15 lat.

Podpisany formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (skan lub zdjęcie) należy przesłać do dnia 22.09.2021 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin i formularz zgłoszeniowy

Najważniejsi pisarze współczesnej literatury rosyjskiej

Wykład będzie poświęcony najciekawszym i najbardziej rozpoznawalnym pisarzom najnowszej literatury rosyjskiej reprezentującym różnorodne tendencje i zjawiska (Ludmiła Pietruszewska, Guzel Jachina, Michaił Szyszkin, Jewgienij Wodołazkin, Wiktor Pielewin itd.). Zostaną pokrótce przedstawione najważniejsze utwory literackie ostatnich lat tłumaczone na język polski, jak również te, które zdobyły uznane nagrody. Wykład ma na celu także przybliżenie polskiemu czytelnikowi kultury literackiej współczesnej Rosji.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+

 

Instytut Kultury Fizycznej

Pierwszy rok życia dziecka, pielęgnacja noworodka jako profilaktyka przyszłych zaburzeń

Wykład ma ukazać prawidłowy rozwój dziecka w pierwszym roku życia ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju takich funkcji motorycznych jak: siad, pozycję czworaczą oraz chód. Poruszone zostaną także aspekty prawidłowej pielęgnacji noworodka (m.in. karmienie, przewijanie i podnoszenie dziecka) oraz ich wpływu na jego prawidłowy rozwój, bądź ewentualne zaburzenia ruchowe czy problemy z postawą ciała.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Pomiary antropometryczne i obliczanie wskaźników wagowo-wzrostowych oraz szacowanie składu tkankowego ciała

Proporcje wagowo-wzrostowe u osób dorosłych określamy za pomocą wskaźnika BMI, natomiast u dzieci diagnozę taką wykonujemy na podstawie siatek centylowych masy i wysokości ciała. Pomiary i obliczenia wykonane zostaną w pracowni anatomii i antropologii IKF PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Techniki obrony przed obchwytami

Zaprezentowane zostaną propozycje technik obrony przed obchwytami napastnika z przodu oraz z tyłu w rożnych wariantach. Techniki te opracowano i wykorzystano w kilku systemach walki wręcz, które stosowane są do nauki samoobrony.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Poznaj z nami wartości pH różnych produktów spożywczych oraz własności białek

Celem pokazów jest poznanie równowagi kwasowo-zasadowej produktów spożywczych oraz przedstawienie jak działają bufory w różnych środowiskach. Osoby uczestniczące zaznajomią się z podstawowym wyposażeniem laboratoryjnym, wykonają pomiary i dokonają zaklasyfikowania produktów spożywczych do odpowiedniego pH. Oprócz tego zobaczą pokaz dotyczący własności białek. Pokazy połączone będą z prezentacją laboratorium biochemii Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zimnolecznictwo czy krioterapia? Poznaj metodykę zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej

Choć leczenie zimnem znalazło szerokie zastosowanie we współczesnej medycynie, nie wszyscy pacjenci mogą z niego skorzystać. Ze względu na ograniczone bezpieczeństwo zabiegu w przypadku obecności niektórych dodatkowych schorzeń, konieczna jest znajomość podstawowych wskazań do zabiegu, a także metodyki jego wykonywania. Warsztaty ukazują przygotowanie pacjenta do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej, prawidłową kwalifikację oraz przebieg zabiegu. Całość połączona będzie z prezentacją pracowni krioterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Pracownia odnowy biologicznej: sauna fińska, sauna parowa, sauna infra red

W pracowni odnowy biologicznej zwiedzamy saunę suchą, saunę parową i saunę infra red. Każda z nich charakteryzuje się odmiennymi warunkami pod względem temperatury i wilgotności. W saunie suchej występuje wysoka temperatura i niska wilgotność. W saunie parowej odwrotnie: niższa temperatura i wysoka wilgotność, sięgająca nawet 100 %. Natomiast sauna na podczerwień, infra red dedykowana jest osobom nie tolerującym wysokich temperatur, osobom starszym. Występuje w niej niższa temperatura (około 50 st. C) i wilgotność. Pobyt w każdej z nich natomiast sprzyja relaksowi, regeneracji, rozluźnieniu mięśni, hartowaniu organizmu oraz zwiększaniu odporności. Zabiegi w saunie stosowane są w odnowie biologicznej oraz wśród sportowców. Po zabiegu ważne jest odpowiednie schłodzenie ciała, które pobudza mechanizmy termoregulacji.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Jaką mocą mięśniową powinien dysponować sprinter? Jak ocenić siłę mięśni kończyn dolnych u piłkarzy nożnych?

Zabiegi fizykoterapeutyczne znane są już od czasów starożytnych i na przestrzeni tysięcy lat ugruntowały swoje miejsce w fizjoterapii. Fizykoterapia jako dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się czynniki fizyczne występujące naturalnie w przyrodzie oraz różnorodne postacie energii, będące czynnikami fizycznymi, ma szerokie zastosowanie w leczeniu wszelakich dolegliwości. Wykorzystywane w rehabilitacji bodźce fizyczne pobierane z natury wpływają jednocześnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych, leczenie ran czy zwalczanie obrzęków. Celem warsztatów będzie przegląd wybranych bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości zlokalizowanych w obszarze narządu ruchu.

Całość połączona będzie z prezentacją pracowni fizjoterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zastosowanie bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości w obszarze narządu ruchu

Zabiegi fizykoterapeutyczne znane są już od czasów starożytnych i na przestrzeni tysięcy lat ugruntowały swoje miejsce w fizjoterapii. Fizykoterapia jako dział lecznictwa, w którym wykorzystuje się czynniki fizyczne występujące naturalnie w przyrodzie oraz różnorodne postacie energii, będące czynnikami fizycznymi, ma szerokie zastosowanie w leczeniu wszelakich dolegliwości. Wykorzystywane w rehabilitacji bodźce fizyczne pobierane z natury wpływają jednocześnie na zmniejszenie dolegliwości bólowych, leczenie ran czy zwalczanie obrzęków. Celem warsztatów będzie przegląd wybranych bodźców fizykalnych we wspomaganiu terapii dolegliwości zlokalizowanych w obszarze narządu ruchu.

Całość połączona będzie z prezentacją pracowni fizjoterapii w Instytucie Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

Instytut Pedagogiczny

I ty możesz zostać pisarzem

Wydarzenie mieści się w ramach sztuki twórczego pisania (tzw. Creative writing). Jest warsztatem, zakłada pisemną aktywność uczestników. Ich wiek jest dowolny. Ci którzy zechcą wziąć udział w warsztacie powinni wykazywać zainteresowania humanistyczne i mieć za sobą inicjację czytelniczą na poziomie co najmniej szkoły podstawowej. Każdy z uczestników warsztatu powinien mieć dostęp do programu Word, ponieważ w tym programie będę przesyłane polecenia prowadzącego. Zadania, jakie uczestnicy będą mieli do wykonania, będą ściśle związane z warsztatem pisarza, a zwłaszcza z warsztatem poety. Wymagane będzie od uczestników kreatywne podejście do języka i oryginalność wyobraźni. uczestnicy mogą przesłać swoje prace prowadzącemu, który je skomentuje.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Naj, naj, naj owady Polski

Uczestnicy biorą udział w grze (quizie) o największych motylach dziennych i nocnych (ćmy) owadach, najrzadszych motylach dziennych i nocnych (ćmy), największych chrząszczach, najrzadszych chrząszczach, największych owadach Polski (nie tylko motyle, ćmy i chrząszcze), w finale wybierają i przyznają tytuł Najwspanialszego Owada polski.

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11 lat

Fotografia cyfrowa i obróbka obrazu

Prezentacja fotografii cyfrowej wykonanej przez studentów Instytutu Pedagogicznego oraz demonstracja obróbki graficznej na podstawie nagranego tutoriala.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Mozaika – warsztaty artystyczne dla dzieci

Na arkuszu papieru rysujemy linie pionowe i poziome tworząc kwadraty. Ściany drewnianych klocków obklejamy kolorowymi kartkami lub kartką białą i czarną (w przypadku bieli i czerni zamiast klocków można użyć monety).

Wersja 1 – wycięte z kolorowych kartek kwadraty naklejamy na przygotowane kartki. Kolor kwadratu będzie uzależniony od rzutu kostki.

Wersja 2 – wykorzystujemy kartki w kratkę i za pomocą pisaków wypełniamy wnętrze kratek. Kolory wg rzutu kostki.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat

Wynalazki i wynalazcy – quizy

Zbiór quizów na temat wielkich wynalazców oraz ich przełomowych wynalazków. Jak dobrze znasz okoliczności powstania najważniejszych wynalazków w historii ludzkości? Czy wiesz, jacy prywatnie byli wspaniali wynalazcy? O jakich ważnych wynalazkach prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś? Nad czym wynalazcy pracują obecnie? Poznaj ciekawostki z życia wielkich wynalazców oraz historie kryjące się za ich wynalazkami. Sprawdź swoją wiedzę!

Dostęp:

https://learningapps.org/watch?v=p6jjj0u2a21
https://learningapps.org/watch?v=p02s2ascn21
https://learningapps.org/watch?v=pxm3n670321
https://learningapps.org/watch?v=pafcuv27c21
https://learningapps.org/watch?v=pkrbdq0it20

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat

Negocjacje pragmatyczne i taktyki perswazji w społeczeństwie informacyjnym

Kluczowe punkty zajęć obejmują zagadnienia: 1. Umiarkowanie w reakcji. 2. BATNA. 3. Słuchanie. 4. Zmiana ramy odniesienia. 5. Siła negacji. 6. Złoty most.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli

Cyberprzemoc a odpowiedzialność prawna nieletnich i dorosłych

Żyjemy w czasach Internetu, nieskrępowanego dostępu do danych i nieznanych dotąd możliwości błyskawicznej komunikacji. Epidemia skłoniła nas do przeniesienia znacznej części naszych spraw do Internetu. Internetu, który dla jednych jest narzędziem pracy, dla innych źródłem rozrywki, ale bywa również miejscem, w którym można kogoś skrzywdzić. Pozory anonimowości w Internecie, nie wyłączają jednak przepisów prawa, jakie wszystkich obowiązują. Warto więc zdawać sobie sprawę z tego, które działania w sieci są dozwolone. a jakie podlegają odpowiedzialności prawnej i lepiej z nich zrezygnować.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

Instytut Techniczny

O czym jest uczenie maszynowe?

Większość naszej wiedzy o świecie, rozwiązywanie problemów "trudnych", czy symulowanie "inteligentnego" zachowania, wymaga modeli i metod statystycznych. Modele te oparte są o analizę dostępnych przykładów. Na wykładzie zostanie wyjaśnione pojęcie uczenia maszynowego na przykładach.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratorium metrologii – świat w powiększeniu

Pokazy z zakresu wykorzystania współrzędnościowych systemów pomiarowych. Współrzędnościowe ramie pomiarowe w zastosowaniach technicznych (pomiary kształtu i położenia części produkcyjnych) oraz para technicznych (pomiar wzrostu – dla najmłodszych). Wykorzystanie mikroskopu pomiarowego w obserwacji świata owadów i pająków oraz elementów elektroniki użytkowej (pomiary skrzydeł owadów i części ciała pająków pod dużym powiększeniem, obserwacja i pomiary pixeli wyświetlaczy telefonów komórkowych).

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratorium obróbki elektroerozyjnej

Pokaz laboratoryjnego procesu elektrodrążenia, tokarka elektroerozyjna, obrabiarki CNC. Część teoretyczna, krótki wykład wprowadzający w zagadnienie. Ogólne przedstawienie budowy schematu maszyny. Dokonanie pomiarów używanych materiałów tj. stal narzędziowa NC 6 wykorzystywanej do wykonania matryc oraz miedzi elektrolitycznej używanej do wykonania elektrod. Przeprowadzenie procesu obróbki elektroerozyjnej na drążarce elektroerozyjnej ZAP PB 93. Przedstawienie wykonanego elementu - wnioski.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratoria inżynierii materiałowej

Projektowanie każdego, nawet najmniejszego detalu potężnej maszyny nie może obyć się bez poprawnego doboru materiału, z którego będzie on zbudowany. Dzięki inżynierii materiałowej to zadanie może być idealnie zrealizowane. W laboratorium właśnie tej dziedziny nauki odbędą się pokazy współczesnych metod badań właściwości materiałów, m.in. próba rozciągania materiałów inżynierskich. Dzięki analizie wpływu obróbki cieplnej materiałów na ich strukturę oraz właściwości, możemy kształtować cechy materiału i poprawiać te, na których w danym momencie najbardziej nam zależy. Obserwacje mikroskopowe zgładów metalograficznych pozwalają zobaczyć jak materiał wygląda od środka – coś na pozór gładkie i jednolite, w rzeczywistości okazuje się być bardzo zaskakujące. Podczas pokazów w laboratorium, zostaną zaprezentowane wyżej opisane doświadczenia tak aby świat materiałów i ich właściwości przybliżyć obserwatorom, a to co małe i niewidzialne – by stało się duże i czytelne.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Laboratorium urządzeń elektrycznych

Demonstracja układów sterowania silnikami elektrycznymi, tworzenie projektów działania instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projektowanie różnych układów sterowania sekwencyjnego. Projektowanie układów sterowania gwiazda – trójkąt w celu uruchomienia napędu silnika 3 fazowego. Projektowanie układów sterowania do zmiany kierunku obrotów silnika elektrycznego. Projektowanie oraz uruchamianie różnych rozwiązań w działaniu instalacji elektrycznej mieszkaniowej. Projekty poszczególnych układów demonstrowane będą na odpowiednio do tego celu przygotowanych tablicach laboratoryjnych.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Roboty mobilne

Pokazy i prezentacja prac studentów w zakresie programowania mobilnych robotów stworzonych w oparciu o jednostki NXT Mindstorms. We współczesnym świecie, człowiek spotyka na swojej drodze różne układy cybernetyczne, których celem jest wspieranie nas w różnych aspektach aktywności życiowej. Nie są to twory innych cywilizacji, nie posiadają magicznego pierwiastka. Są to maszyny stworzone i zaprogramowane przez człowieka dla człowieka. Celem demonstracji jest z jednej strony przedstawienie różnorodności rozwiązań w zakresie autonomiczności i mobilności robotów, z drugiej – uświadomienie trudności związanych z zaprogramowaniem takiej maszyny, by realizowała wyznaczone jej cele.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Układy działające na powietrze

Pokaz działania układów sterowania pneumatycznego. Celem pokazu będzie zaprezentowanie różnych układów sterowania w których wykorzystywana jest energia sprężonego powietrza. Każdy z uczestników pokazów będzie miał okazję połączyć taki układ jak również go uruchomić. Zapozna się ze strukturą działania takich układu w których oprócz elementów sterujących i wykonawczych zainstalowane będą komputery. Umożliwi to każdemu z uczestników zrozumienie na czym polega sterowanie elementami pneumatycznymi za pomocą systemów cyfrowych. Pokaz ma w sposób przystępny przybliżyć na czym polega wykorzystanie powietrza jako nośnika energii i informacji.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Iluzje optyczne... czy jesteś pewien tego co widzisz?

Któż twierdzi, że nauka nie jest zabawna? Optyczne iluzje, jakich wiele zobaczymy podczas tej prelekcji, przyciągają uwagę i wzrok jak nic innego… a przy okazji służą całkiem poważnym badaniom. W jaki sposób? Iluzje zmuszają nasz mózg, aby odsłonił sekrety swojej pracy… A zatem nie tylko oczy, ale ich połączenie z całym systemem identyfikacji obrazu. Zobaczmy jak nasz mózg daje się „oszukać” kolorami, kształtami, perspektywą, porównaniem. Spotkamy się z iluzją optyczną na wielkiej pustyni solnej w Boliwii. Zobaczymy rzeczy „niemożliwe” i zbyć może zwątpimy w to... co widzimy!

Preferowana grupa wiekowa: 5-7, 8-11, 12-15 lat

 

Instytut Zdrowia

Zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach

Przypadki symulowane z udziałem studentów na kierunku Ratownictwo Medyczne. Celem warsztatów jest nauczenie osób z różnych grup wiekowych podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. W programie: pierwsza pomoc w omdleniu, pierwsza pomoc w przypadku obfitego krwawienia, pierwsza pomoc w przypadku utraty przytomności (pozycja boczna bezpieczna).

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zasady pielęgnacji niemowlaka

Przypadki symulowane z uczestnictwem studentów Pielęgniarstwa. Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w codziennej pielęgnacji dziecka. W programie: kąpiel niemowlaka, karmienie niemowlaka, przebieranie niemowlaka.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Opieka nad osobą starszą

Celem pokazu jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych w przypadku opieki na osobami starszymi. W programie: pokaz opieki nad osobą starszą z wykorzystaniem zaplecza technicznego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych Instytutu Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 1.

Zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej. W programie m.in. prezentacja karetki w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 2.

W programie m.in. prezentacja stołu anatomicznego w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zwiedzanie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych - wirtualny spacer cz. 3.

W programie m.in. prezentacja sali wysokiej wierności w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

Zalecenia dotyczące zdrowego żywienia - od piramidy żywieniowej do talerza

Celem warsztatów jest przedstawienie ewolucji zaleceń żywieniowych na przestrzeni lat. W programie prezentacja piramidy zdrowego żywienia oraz aktualne wytyczne dotyczące właściwego komponowania posiłków, a także prezentacja piramid żywieniowych obowiązujących na świecie. Uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo bilansować codzienne posiłki oraz jak przebiega analiza składu ciała.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. 

 

Prosimy o wypełnienie elektronicznej ankiety ewaluacyjnej MNN2021:

Ankieta dzieci:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAPCwzP3PHURUs6nSbqkdod1xyYWEzWFiz9r55kk3Xqer2Pg/viewform

Ankieta dorośli:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZ03D6dFYTLfE1_Pog5FirImttVzfwqG9qPCqT710ZTj59eQ/viewform