W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu, 23 września, odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny w okresie pandemii – zagrożenia i wyzwania organizacyjne”. Jej celem było przedstawienie skali zagrożeń oraz wyzwań, z jakimi mierzyły się i mierzą służby mundurowe, służba zdrowia oraz instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo mieszkańców naszego subregionu w okresie pandemii COVID-19.

Organizatorami konferencji byli: Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji IPA (International Police Association) – Sekcja Polska oraz IPA (International Police Association) Region Nowy Sącz, a także Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Gośćmi obrad byli:

 • m.in. insp. Rafał Leśniak - Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,
 • płk SG Stanisław Laciuga - Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej,
 • Ludomir Handzel - Prezydent Miasta Nowego Sącza,
 • Piotr Wójcik - Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Polska,
 • Vojislav Dragović - Zastępca Komendanta Straży Granicznej w Czarnogórze, a jednocześnie Prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Czarnogóra,
 • przedstawiciel Starosty Nowosądeckiego, Ryszard Wąsowicz - Kierownik Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • Mateusz Wójcik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu i
 • Marek Pławiak - Dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu.

Uczestnikami byli także pracownicy naukowi Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przedstawiciele służb mundurowych, inspekcji oraz służb medycznych, a także Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, w tym delegacja sekcji z Czarnogóry, jak również przedstawiciele Urzędu Miasta Nowego Sącza, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, dyrektorów szkół oraz Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, który był partnerem konferencji.

Patronat naukowy nad konferencją sprawowali:

 • Jego Magnificencja rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu  dr hab. inż. Mariusz Cygnar , prof. PWSZ,
 • dr Marek Reichel – prorektor ds. nauki i rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu,
 • prof. dr hab. Jerzy Zwoździak – członek Rady Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ  w Nowym Sączu,
 • młodszy inspektor dr Krzysztof Dymura – komendant miejski Policji w Nowym Sączu,
 • dr hab. inż. Marian Żuber - członek rady Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu,
 • dr hab. Stanisław Rumian – prof. PWSZ - członek Rady Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu,
 • dr hab. Jarosław Woroń – kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • dr Marcin Mikos – zastępca dyrektora ds. administracyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Dietla w Krakowie.

W ramach konferencji wydana została publikacja: „Bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny w okresie pandemii – zagrożenia i wyzwania organizacyjne” pod redakcją dr. Krzysztofa Dymury, w której patroni honorowi i naukowi opublikowali swoje spostrzeżenia i doświadczenia dotyczące walki z pandemią. Konferencja była okazją do zaprezentowania jak funkcjonowała małopolska Policja, inne służby oraz instytucje w okresie pandemii oraz płaszczyzną wymiany doświadczeń w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Sądecczyzny w okresie pandemii Covid-19.

Uczestników przywitał mł. insp. dr Krzysztof Dymura - komendant miejski Policji w Nowym Sączu, a konferencję oficjalnie otworzył w imieniu nadinsp. Michała Ledziona - komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie, jego zastępca - insp. Rafał Leśniak.

Konferencja składała się z dwóch bloków tematycznych. Pierwszy dotyczył funkcjonowania małopolskiej Policji oraz innych służb kontrolnych w okresie pandemii, drugi objął organizację i funkcjonowanie instytucji w czasie pandemii w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Sądecczyzny.

Podczas wystąpień prelegenci przedstawili wyzwania organizacyjne, przed którymi stanęły w tym trudnym czasie, m.in. służby, inspekcje, a także różne instytucje oraz przybliżyli działania i nowe obszary aktywności mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19, realizowane niezależnie od obowiązków ustawowych.

Wśród prelegentów był również Vojislav Dragović - zastępca komendanta Straży Granicznej w Czarnogórze, który omówił wyzwania, z jakimi mierzyły się w czasie pandemii służby w jego kraju. Wnioski, które zostały wspólnie wypracowane, pozwolą na jeszcze skuteczniejsze współdziałanie służb i walkę z pojawiającymi się zagrożeniami.

Konferencję podsumowali: Elżbieta Gargula, przewodnicząca Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Region Nowy Sącz oraz w imieniu rektora PWSZ w Nowym Sączu, dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prorektor - dr Marek Reichel.

Prelegenci i tematy ich wykładów:

 • dr hab. inż. Marian Żuber - członek Rady Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu: "Wielkie epidemie - podróż przez stulecia";
 • Ludomir Handzel - prezydent Nowego Sącza: "Komunikacja wewnątrz ekosystemu miasta w trakcie pandemii 2020-2021 na przykładzie Nowego Sącza";
 • płk SG Stanisław Laciuga - komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu: "Działania prowadzone na obszarze Sądecczyzny, mające na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19";
 • Voijslav Dragović - zastępca komendanta Straży Granicznej w Czarnogórze, a jednocześnie prezydent Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA - Sekcja Czarnogóra: "Policja i COVID-19 - doświadczenia służb w walce z pandemią w Czarnogórze";
 • mł. insp. dr Krzysztof Dymura - komendant miejski Policji w Nowym Sączu: "Wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu i bezpieczeństwo mieszkańców Sądecczyzny";
 • dr Adam Pietrzkiewicz - wykładowca Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA Sekcja Polska: "Współdziałanie Stowarzyszenia w okresie pandemii z  jednostkami Policji i Straży Granicznej - wsparcie i pomoc";
 • Marek Pławiak - dyrektor Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu: "Bezpieczeństwa podczas egzaminów na prawo jazdy w czasie pandemii";
 • Mateusz Wójcik - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu: "Pandemia COVID-19 - rok doświadczeń";
 • lek. med. Robert Bakalarz - ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu: "COVID-19 - wojna na wielu frontach. Co możemy zrobić?".

Tekst: Biuro Prasowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Biuro Prasowe Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Fot. Biuro Prasowe Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Na zdjęciach poniżej: fotoreportaż z konferencji, prelegenci, konferencja prasowa organizatorów