W dniu 16 listopada 2021 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją Po Zdrowie do Natury.

Z ramienia Fundacji w spotkaniu uczestniczyli: Renata Stelmach -  Prezes Fundacji, Andrzej Tamioła – V-ce Prezes Fundacji oraz Beata Bernady-Chochla - Członek Rady Fundacji.

W ramach wspólnych kierunków działania obu instytucji są:

  • wspieranie i prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
  • wspieranie transferu wiedzy i upowszechnianie informacji o osiągnięciach,
  • podejmowanie działań na rzecz edukacji i kształcenia ustawicznego,
  • zdobywanie wiedzy oraz rozwijanie nowych technologii,
  • pozyskiwanie środków na inwestycje i przedsięwzięcia naukowe,
  • wykorzystywanie potencjału naukowego i łączenie doświadczenia.

Głównym celem działania Fundacji Po Zdrowie Do Natury jest promocja zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom. Prowadzona  działalność edukacyjna w zakresie wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia, jak również działania na rzecz profilaktyki chorób, zwłaszcza związanych z rozwojem chorób cywilizacyjnych doskonale wpisuje się w propagowanie przez Uczelnię postawy prozdrowotnej. Z pewnością jest to płaszczyzna do współpracy przede wszystkim z Instytutem Zdrowia i Instytutem Kultury Fizycznej oraz działającymi tam kołami naukowymi.

Na zdjęciach poniżej od lewej Beata Bernady-Chochla-Członek Rady Fundacji, dr hab.inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ - Rektor PWSZ w Nowym Sączu, Renata Stelmach - Prezes Fundacji Po Zdrowie do Natury, Andrzej Tamioła - V-ce Prezes Fundacji Po Zdrowie Do Natury.