w sprawie przestrzegania przez członków społeczności akademickiej w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

  1. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną przypominam członkom społeczności akademickiej o obowiązku przestrzegania w budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu obowiązujących ograniczeń, nakazów i zakazów wprowadzonych z uwagi na stan epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Należy pamiętać m.in. o tym, że:
  • co do zasady obowiązuje nakaz zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa;
  • na zajęcia dydaktyczne może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną;
  • w zajęciach nie mogą uczestniczyć studenci i nauczyciele akademiccy oraz inni pracownicy, którzy są  chorzy,  przebywają  w  domu  z  osobą  odbywającą  kwarantannę  lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz wszystkich innych osób z którymi się spotykamy w naszej codziennej aktywności, proszę wszystkich członków społeczności akademickiej o przestrzeganie zasad dotyczących zapobiegania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (aktualne informacje znajdują się na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia).

 

Dezynfekcja                               Maseczka                             Dystans