25 marca br. ukazał się nowy numer czasopisma naukowego Instytutu Pedagogicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu „Eruditio et Ars” nr 1/2022 (4).

Zwracają uwagę nie tylko starannie dobrane i zredagowane teksty, wartościowe pod względem merytorycznym, zróżnicowane jeśli chodzi o zawartość tematyczną,
z pozytywną oceną recenzentów wywodzących się z renomowanych uczelni w kraju, ale także nowa, atrakcyjniejsza niż poprzednio szata graficzna i większa objętość pisma.

Wznowienie wydawania półrocznika Instytutu Pedagogicznego – w zamyśle twórców kiedyś dwudyscyplinarnego, a dzisiaj multidyscyplinarnego, łączącego szeroko pojętą pedagogikę z logopedią, sztukę, psychologię, public relations i reklamę oraz prawo – trzeba traktować jako inicjatywę cenną i znaczącą w działalności naukowej zarówno samych autorów, jak i całego Instytutu.

„Eruditio et Ars” ma ambicję stać się w niedalekiej przyszłości pismem w pełni profesjonalnym, wyżej punktowanym, a przez to interesującym dla autorów nie tylko tych zatrudnionych w PWSZ w Nowym Sączu, lecz również naukowców z innych ośrodków akademickich i uniwersyteckich w Polsce.

Żeby tak się rzeczywiście stało, potrzeba jeszcze większej mobilizacji i deklaracji zasilania redakcji „Eruditio et Ars” nowymi, interesującymi tekstami przez szersze grono kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej Instytutu Pedagogicznego oraz innych ośrodków akademickich.

Gorąco zachęcamy Szanownych Państwa zainteresowanych tego rodzaju publikacją naukową do sięgnięcia po nowy numer półrocznika IP. Powinni doń zajrzeć – w celach edukacyjnych – także studenci wszystkich kierunków, przygotowujący się do pisania prac dyplomowych na pierwszym i drugim stopniu kształcenia. Wydanie nr. 2/2022 (5) „Eruditio et Ars” (niewątpliwie wizytówki Instytutu Pedagogicznego PWSZ w Nowym Sączu) przewidziane jest na listopad br.

 

dr hab. Maciej Malinowski, prof. PWSZ

Redaktor naczelny