25 kwietnia 2022 r. w Instytucie Pedagogicznym odbył się artystyczno-projektowy dzień otwarty, w ramach którego można było zapoznać się z ofertą studiów oraz przyjrzeć się ciekawym zajęciom prowadzonym w Instytucie.

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią, studia pierwszego stopnia) oraz na kierunku uruchomionym w bieżącym roku: Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów (studia drugiego stopnia) prowadzone były zajęcia, m.in. rysunek – praca z modelem (z natury) pod kierunkiem z prof. dr. hab. Andrzeja Szarka czy malarstwo (Pejzaż osobisty na podstawie wybranych motywów) z dr hab. Iwoną Bugajską-Bigos, prof. PWSZ, z konwersacją w języku angielskim. Rozszerzone kształcenie w języku angielskim, w ramach zajęć do wyboru, ma na celu jak najlepsze przygotowanie studenta do przyszłej pracy zawodowej w branży projektowo-artystycznej zdominowanej przez ten język.

Praca z modelem (z natury)...

Pejzaż osobisty...

Pod kierunkiem dr. hab. Karola Gąsienicy-Szostaka, prof. PWSZ studenci realizowali prace z zakresu form przestrzennych (Ćwiczenie akcyjne, wykonanie obiektu, rzeźby. Łączenie technik i form w kreacji artystycznej.) i opracowywali portfolio, w ramach przygotowania do druku, wykonując projekt i skład wydawnictwa.

Ćwiczenie akcyjne...

Studenci III roku edukacji artystycznej kontynuowali zaawansowane prace nad realizacjami swych dyplomów artystyczno-projektowych, a studenci projektowania zorientowanego na użytkownika nowych mediów pracowali nad projektami w ramach grafiki interdyscyplinarnej. Wymienione zajęcia są tylko przykładem kształcenia na prezentowanych kierunkach.

Odwiedzający Instytut goście mogli zapoznać się z zasadami rekrutacji na kierunkach oraz emitowanymi filmami przybliżającymi ofertę i specyfikę studiów, ilustrowaną różnorodnymi realizacjami studentów (filmy autorstwa studentów oraz dr. hab. Karola Gąsienicy-Szostaka, prof. PWSZ). Warto zaznaczyć, że planowane jest poszerzenie oferty kształcenia artystyczno-projektowego w Instytucie Pedagogicznym o nowoczesne studia pierwszego stopnia: Graphic design i technologie wizualne, po otrzymaniu zgody z ministerstwa. Dzięki poszerzeniu oferty, studenci PWSZ będą mogli zdobyć nie tylko zawód UX-designera (User Experience Designer, po studiach drugiego stopnia), ale także graphic designera – specjalisty równie cenionego i poszukiwanego na rynku pracy. Natomiast osoby decydujące się na studia na Edukacji artystycznej (sztuki wizualne z grafiką projektową i fotografią) będą mogły pracować zarówno w obszarze projektowo-artystycznym, jak i edukacyjnym.

Drugi Dzień otwarty w Instytucie Pedagogicznym zaplanowano na 13 maja (piątek), a w godzinach od 9.30 do 16, zapoznać się będzie można z ofertą Uczelni i Instytutu na kierunkach nauk społecznych.

Szczegóły, link: https://www.pwsz-ns.edu.pl/uczelnia/o-uczelni/aktualnosci/4707-dni-otwarte-w-instytucie-pedagogicznym-2

Zapraszamy na studia projektowo-artystyczne w PWSZ w Nowym Sączu w Instytucie Pedagogicznym!