W dniach 16-17 maja odbyło w Zakopanem seminarium naukowe ph. „Małopolska - wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”. W seminarium naszą Uczelnię reprezentowali: dr Marek Reichel prorektor ds. nauki i rozwoju oraz dr Jarosław A. Handzel członek Rady Uczelni.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski marszałek województwa ałopolskiego, który uczestniczył w pierwszym dniu debaty, a także rektorzy małopolskich uczelni wyższych oraz konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj.

W programie seminarium przewidziano dwa panele.

Uczestnicy panelu pierwszego, gospodarczego obradowali na temat „Gospodarka Małopolski w i po kryzysie”, a panel drugi – rektorski poświęcony był Małopolsce, jako ośrodku akademickim na europejskiej mapie szkół wyższych.

W trakcie seminarium 17 rektorów i prorektorów małopolskich uczelni wyższych podpisali umowę Erasmus+ Inn HUB, czyli programu Unii Europejskiej wspierającego międzynarodową wymianę edukacyjną oraz realizację projektów w dziedzinie edukacji, szkoleń i sportu. Ze strony PWSZ dokument podpisał dr Marek Reichel prorektor ds. nauki i rozwoju.

Podczas seminarium w Zakopanem odbyło się również kolejne posiedzenie Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski. Przedstawiciele małopolskich uczelni wyższych dyskutowali m.in. o możliwości powstania i wdrożenia Regionalnego Programu Adaptacji Zawodowej Uchodźców z Ukrainy.

W drugim dniu obrad odbył się panel geopolityczny ph. „Wojna w Ukrainie - implikacje dla Małopolski” z udziałem Wiaczesława Wojnarowśkyjego konsul generalny Ukrainy w Krakowie.