16 maja 2022 r. w Zakopanem podczas seminarium „Małopolska – wyzwania rozwojowe. Wyjście poza horyzont”, organizowanym przez Fundację GAP, zostało podpisane porozumienie o współpracy na rzecz wspierania małopolskich innowacji przez program ERASMUS+. W obecności Marszałka Województwa Małopolskiego - Witolda Kozłowskiego, porozumienie z Narodową Agencją Programu Erasmus+ i Europejskim Korpusem Solidarności podpisali Rektorzy i Prorektorzy 15 małopolskich uczelni, wśród nich znaleźli się:

 • Rektor prof. dr hab. Jacek Popiel - Uniwersytet Jagielloński,
 • Rektor prof. dr hab. inż. Jerzy Lis - Akademia - Górniczo-Hutnicza,
 • Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. URK - Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • Rektor dr hab. Stanisław Mazur, prof. UEK - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Andrzej Bednarczyk - Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Wojciech Widłak - Akademia Muzyczna w Krakowie,
 • Rektor prof. dr hab. Andrzej Klimek - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,
 • Rektor prof. KAAFM dr Klemens Budzowski - Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • Rektor dr Sonia Grychtoł, prof. MUP - Małopolska Uczelnia Państwowa w Oświęcimiu,
 • Prorektor ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
 • Prorektor dr hab. Robert Stawarz, prof. UP - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie,
 • Prorektor prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał - Politechnika Krakowska,
 • Prorektor ks. dr hab. Bogdan Stańkowski, prof. AIK - Akademia Ignatianum,
 • Prorektor dr hab. Rafał Kurczab, prof. Uczelni- Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
 • Prorektor dr Marek Reichel - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu.

Istotą Porozumienia jest współpraca Międzysektorowego Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB z małopolskimi uczelniami, jednostkami samorządu terytorialnego, ośrodkami kształcenia zawodowego, szkołami oraz podmiotami gospodarczymi. Utworzony przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności InnHUB, ma za zadanie wykorzystać potencjał małopolskich podmiotów działających w różnych sektorach gospodarki, aby wspierać budowę nowoczesnego systemu kształcenia i wzmacniać rozwój kompetencji zawodowych.

Dzięki Programowi Komisji Europejskiej znanemu z wymian studenckich, można także realizować międzynarodowe projekty innowacyjne, pomiędzy sektorem edukacji, biznesem i NGO.

Ponadto prowadzona przez InnHUB promocja Programu Erasmus+ ma się przyczynić do budowania i rozszerzania sieci współpracy międzynarodowej, synergii biznesu i nauki - a co za tym idzie - składania innowacyjnych projektów edukacyjnych, aby jeszcze lepiej wykorzystywać środki w ramach Programu Erasmus+.

Erasmus+ InnHUB Kraków mieści się na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego, w pawilonie C. Nie jest jedynym działającym punktem wsparcia Programu Erasmus+, od niedawna działa również InnHUB w Katowicach oraz młodzieżowy HUB w Lublinie. W całej Polsce działają również Regionalne Punkty Informacyjne prowadzone przez kuratoria oświaty, centra doskonalenia zawodowego czy fundacje.

Zdjęcia: Mirosław Żyłka www.festfoto.pl

Tekst: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności