Po zakończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, 18 studentów II roku kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, 25 czerwca 2022 roku złożyło egzamin teoretyczny i praktyczny z wynikiem pozytywnym i uzyskało uprawnienia ratownika.

Celem kursu na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne było przygotowanie pierwszej grupy studentów do realizacji zadań z zakresu ratownictwa, w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W imieniu rektora Uczelni, dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. PWSZ zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczył i gratulacje złożył dr inż. Witold Bodziony – dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu.

Zwracając się do studentów dyrektor powiedział m.in.: - Drodzy studenci, od dzisiaj jesteście uzupełnieniem i wzmocnieniem systemu ratownictwa medycznego. Niejednokrotnie będziecie pierwszymi na miejscu wypadku, którzy podejmą się trudnego zadania ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Posiadacie uprawnienia ratownika, które są niezwykle potrzebne i oczekiwane również przez pracodawców w zakładach pracy. Jesteśmy z Was bardzo dumni.