Od nowego roku akademickiego 2022/2023 w Laboratorium Inżynierii Materiałowej Instytutu  Technicznego  funkcjonować będzie  nowoczesne stanowisko do zaawansowanych badań  materiałowych przy wykorzystaniu zakupionego skaningowego mikroskopu elektronowego JSM-IT200 japońskiej firmy JEOL. Dodatkowo mikroskop został wyposażony w mikroanalizator rentgenowski EDS, który umożliwia analizę składu chemicznego próbek w mikroobszarach.

Mikroskop JSM-IT200 jest wspomagany komputerowo przy zastosowaniu bardzo obszernego programu kontrolującego zarówno parametry poprawnego funkcjonowania urządzenia jak również generowania raportów z obserwacji
i wyników mikroanalizy chemicznej badanych materiałów.

Dzięki uruchomieniu tego stanowiska  od nowego roku akademickiego studenci (głównie kierunków Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz Mechatronika) w ramach zajęć laboratoryjnych praktycznie zapoznają się z budową materiałów inżynierskich w mikro- a nawet nano-skali.  Ponadto przy zastosowaniu SEM będą mogli  obserwować zmiany strukturalne zachodzące w tych materiałach pod wpływem oddziaływania energetycznego (np.obciążenia, temperatury).

Eksperymentalna wiedza o budowie materiałów inżynierskich w połączeniu ze znajomością ich składu chemicznego ma fundamentalne znaczenie  w zawodowej działalności inżyniera gdyż pozwala prawidłowo dobierać materiały na różnego rodzaju konstrukcje.          

Szczegółowe informacje o  mikroskopie JSM-IT200 są zawarte w internecie:

Źródło : https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/JSM-IT200.html