Miło jest nam poinformować, że wniosek Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, w ramach konkursu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Celem ministerialnego projektu jest doskonalenie zdolności instytucjonalnej Uczelni i kompetencji dydaktycznych kadr. Realizacja programu przyczyni się do wdrożenia zmian m.in. w zakresie zarządzania procesem dydaktycznym i jakością kształcenia, jak również do rozwoju kadry dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej i wspierającej proces dydaktyczny.

W wyniku postępowania konkursowego zatwierdzono do dofinansowania 52 oferty na łączną kwotę 34 392 392,01 zł w ramach działania 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego. Uczelnia otrzyma 474 582,80 zł dofinansowania.

Inicjatorkami i autorkami projektu są Pani Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr Halina Potok, odpowiedzialna za treść merytoryczną oraz Pani mgr Katarzyna Kowalczyk, odpowiedzialna za stronę finansową wniosku.

Źródło:

https://forumakademickie.pl/szkoly-wyzsze/ponad-34-mln-zl-na-wsparcie-doskonalosci-dydaktycznej/

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wyniki-naboru-ofert-w-ramach-projektu-doskonalosc-dydaktyczna-uczelni