Uprzejmie informuję, że z dniem 1 października 2022 r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych (Dz. U. poz. 1396), Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu zmieni nazwę na „Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu”.

Zmianie ulegnie adres strony internetowej Uczelni na: www.ans-ns.edu.pl z tym, że bieżąca strona www.pwsz-ns.edu.pl pozostanie nadal aktywna.

Wszystkie adresy poczty elektronicznej zmienią się w taki sposób, że:

  • pierwsza część nazwy (przed „@”) pozostanie bez zmian,
  • druga część nazwy (po „@”) zmieni się na: ans-ns.edu.pl.

Dotychczasowe adresy e-mailowe będą jednak funkcjonować do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zmiany wizualne związane z nową nazwą Uczelni wprowadzane będą sukcesywnie.

Akty wewnętrzne Uczelni wydane przed dniem 1 października 2022 r. pozostaną w mocy.

Zmiana nazwy Uczelni nie będzie miała wpływu na moc prawną umów i porozumień zawartych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Nowym Sączu przed dniem 1 października 2022 r. Nie zachodzi zatem, co do zasady, konieczność zawierania aneksów do ww. umów i porozumień, które są w trakcie realizacji (są obowiązujące).

Wszystkie wydane przez Uczelnię przed dniem 1 października 2022 r. dyplomy ukończenia studiów, legitymacje studenckie, zaświadczenia i inne dokumenty pozostaną zasadniczo w mocy.

Po zmianie nazwy numery identyfikacyjne NIP i REGON Uczelni pozostaną takie same.

Od dnia 1 października 2022 r. faktury, wpłaty oraz korespondencję proszę kierować na adres: Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz.

 

REKTOR

dr hab. inż. Mariusz CYGNAR, prof. PWSZ

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany nazw niektórych publicznych uczelni zawodowych