Dziś absolwent, po obronie pracy licencjackiej na kierunku Ekonomia finanse i rachunkowość przedsiębiorstw w Instytucie Ekonomicznym, ale gdy przystąpił do rywalizacji był studentem naszej Uczelni.

Konkurs Młody Ekonomista, organizowany przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich (TEP) jest adresowany do młodych osób które pasjonują jest ekonomią i towarzyszącym jej zjawiskom społeczno-gospodarczym, a celem wspieranie ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi.

Temat wiodący tegorocznej – 11. edycji konkursu sformułowano następująca: „Jak polityka gospodarcza po 2015 r. wpływa na perspektywę długofalowego rozwoju gospodarczego Polski?”

Kacper Tokarczyk długo zwlekał z decyzją o przystąpieniu do rywalizacji. Zdecydował się tuż przed upływem terminu nadsyłania prac. W trzy doby napisał 20 stron opracowania zgodnie z wymogami pracy dyplomowej. Swój konkursowy referat zatytułował: „Polska jako państwo opiekuńcze, a długodystansowe perspektywy rozwoju w obliczu „czarnych łabędzi”.

Pierwszego miejsca się nie spodziewał. Kapituła konkursu pracująca pod przewodnictwem dr. hab. Leszka Balcerowicza (Szkoła Główna Handlowa, TEP) oceniła, iż praca studenta z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zasługuje na pierwsze miejsce.

Kacper Tokarczyk ma satysfakcję podwójną. Pierwsze miejsce to 6 tys. zł nagrody, ale większe zadowolenie ma z tego tytułu, iż zalety jego pracy tak wysoko ocenili naukowcy z Towarzystwa Ekonomistów Polskich, wykładowcy ze Szkoły Głównej Handlowej.

Gala konkursu i wręczenie nagród dopiero w październiku.

Kacper Tokarczyk żyje jeszcze także obroną pracy dyplomowej.

Jej temat: „Pieniądz w ujęciu historycznym a kryzys finansowy w ujęciu austriackiej szkoły ekonomii”. Promotorem był prof. dr hab. Krzysztof Surówka, a recenzentką dr Aneta Oleksy-Gębczyk.

Kacper Tokarczyk już niemal zdecydował: studia magisterskie. Od kilku miesięcy pracuje w kancelarii audytorskiej i rozważa jeszcze: czy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (od października - Akademia Nauk Stosowanych), czy może Kraków – Uniwersytet Ekonomiczny? Pewien jest, że zaocznie.