Po dwóch latach przerwy spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi, 22 bm., w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów tegorocznym absolwentom - licencjatom i magistrom. Uczestniczyły w nim władze Uczelni: dr Halina Potok - prorektor ds. studenckich i kształcenia i dr Marek Reichel - prorektor ds. nauki i rozwoju oraz kierownictwo Instytutu Ekonomicznego: dyrektor prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz i zastępca dr Honorata Trzcińska.

Do auli im. prof. Andrzeja Bałandy przybyło ok. 160 licencjatek i licencjatów oraz ok. 40 magistrów oraz wykładowcy Instytutu Ekonomicznego.

Spotkanie rozpoczął hymn akademicki „Gaudeamus igitur”.

Dr Marek Reichel i dr Halina Potok gratulując absolwentom ukończenia studiów zgodnie zachęcali licencjatów do kolejnej inwestycji w siebie, następnego kroku - podjęcia studiów drugiego stopnia - magisterskich, a magistrów studiów podyplomowych.

Prorektor dr Marek Reichel: - Bardzo zachęcam was do pozostania w naszej Uczelni, tym bardziej, że zajęcia będą odbywać się w nowoczesnym budynku, który stoi tuż obok, a studia podejmiecie już nie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, a w Akademii Nauk Stosowanych.

Prorektor dr Halina Potok: - Kończycie pewien etap w swoim życiu. Mam nadzieję, że te lata, które spędziliście tutaj, z nami, będziecie miło wspominać. To były lata życia studenckiego, choć utrudnione przez Covid-19. Były to również lata związane z doskonaleniem siebie i wyszukiwaniem potencjałów, możliwości i zdolności. Jestem przekonana, że jesteście na takim etapie, że wiecie co potraficie, a co potrzebujecie jeszcze doskonalić i nad czym trzeba jeszcze pracować. To jest wasz ogromny sukces. Ten sukces jest zasługą również waszych rodziców i osób, które was wspierały i nie zapominajcie o tym.

Gratulacje i życzenia dla absolwentów przekazał także dyrektor Instytutu Ekonomicznego prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz. Mówił również:

- Ukończyliście studia, otrzymaliście status osoby z wykształceniem wyższym. Bez tego poziomu wykształcenia nie można dzisiaj budować ambitnej kariery zawodowej. Właśnie ambitnej kariery zawodowej wam życzę. Podczas studiów zdaliście kilkadziesiąt egzaminów, zaliczaliście jeszcze więcej ćwiczeń i laboratoriów. Wielu z Was przeżywało stres, mogły też pojawiać się zwątpienia. Tym większa satysfakcja, że słabości zostały przezwyciężone.

Kończąc IE PWSZ nie powinniście mieć żadnych kompleksów. Posiadacie wystarczającą wiedzę ogólnoteoretyczną i zawodową w zakresie ukończonego kierunku i specjalności studiów. Nie powinniście mieć kłopotów w komunikacji bieżącej i biznesowej przynajmniej w jednym języku obcym. Macie opanowane podstawy zastosowań techniki komputerowej w gospodarce. To dzisiaj bardzo ważne umiejętności.

- Jesteście przygotowani do rozwijania swojej wiedzy na studiach magisterskich. Adresuję to do absolwentów stopnia I. Zapraszam absolwentów I stopnia do wyboru studiów magisterskich w naszym Instytucie. Uważam, że oferujemy interesujący kierunek: Ekonomia i finanse przedsiębiorstw. Będziecie mogli studiować w lepszych warunkach. Mamy do dyspozycji nowy, nowocześnie wyposażony budynek.

- Życzę wam przede wszystkim dalszego rozwoju intelektualnego, kontynuowania nauki na studiach magisterskich. A jeśli zdecydujecie się na podjęcie pracy, to życzę zdobycia takiej, w której z satysfakcją będziecie mogli korzystać ze zdobytej wiedzy. Życzę sukcesów zawodowych w podejmowanych pracach, a także w życiu osobistym. Do życzeń dołączę również prośbę. Nie zapominajcie o IE PWSZ. To w tej uczelni ukończyliście studia I stopnia i fakt ten pozostanie na zawsze w waszym CV. Nie ukrywam, że liczę na to, że tam gdzie będzie nadarzała się okazja będziecie ambasadorami IE PWSZ, waszej przecież Uczelni i tak jak to było na studiach, dalej będziecie się przyczyniać do budowania pozytywnego wizerunku waszej uczelni.

Tradycją uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu Ekonomicznego PWSZ jest wystąpienie gościa specjalnego.

Na tegorocznej gali był nim dr hab. Piotr Lityński, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Urodzony w Nowym Sączu, absolwent Instytutu Ekonomicznego specjalności Administracja i finanse sektora publicznego z 2003 roku. Doktorat z ekonomii obronił w 2010, a w 2020 uzyskał stopień doktora habilitowanego z zakresu gospodarki przestrzennej. Pełni też funkcję zastępcy przewodniczącego Rady Dyscyplin: Nauki o Polityce i Administracji oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna. Jest to organ nadający doktoraty i habilitacje w tych dyscyplinach. Od 2015 r. w Polskiej Akademii Nauk jest członkiem Zespołu Zadaniowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowanie Kraju.

Dr hab. Piotr Lityński podzielił się swoimi doświadczeniami, jakie cechy charakteru są najważniejsze dla osób, które wybiorą ścieżkę kariery naukowej.

Moderatorami uroczystość byli: mgr Paulina Rydwańska i dr Tomasz Zacłona, którzy - zgodnie z tradycją Instytutu – zaprosili Natalię Szczepaniak, tegoroczną absolwentkę do o zaprezentowania swojej wyróżnionej pracy pt. „E-usługi w jednostkach administracji publicznej”. Promotorem był dr Jarosław Handzel

Pierwsi dyplomy ukończenia studiów i dyplomy uznania odebrali absolwenci, którzy na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych uzyskali najwyższe średnie. Są to: Kacper Tokarczyk (na kierunku Ekonomia), Małgorzata Śmierciak (Ekonomia), Paulina Ślipek (e-Administracja), Andrzej Kusiak (e-Administracja), Paulina Nigbor (Zarządzanie) i Joanna Noworyta (Ekonomika i finanse przedsiębiorstw).

Licencjat Kacper Tokarczyk jest też laureatem pierwszego miejsca w 11 edycji konkursu „Młody ekonomista”, organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich.

Dyplomy wręczali promotorzy seminarzystów, pod kierunkiem których pisane były prace dyplomowe, prorektorzy: dr Halina Potok i dr Marek Reichel oraz dyrektor IE, prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz.

Osobne gratulacje i podziękowania otrzymali absolwenci, którzy swoim zaangażowaniem wspierali Instytut Ekonomiczny i Uczelnię działając m.in. w kołach naukowych.