31 sierpnia 2022 r. JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ zawarł porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Narciarsko-Rekreacyjnym "Rytro" Sp z o.o. oraz RYTERSKI Sp z o.o. 

Ośrodek Rytro reprezentował Prezes Zarządu Pan Bogusław Czerwiński, a spółkę RYTERSKI Prezes Zarządu Pani Beata Handzel. W wydarzeniu wzięli udział także Dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej dr inż. Witold Bodziony i wykładowca tego Instytutu pani dr Barbara Szpotowicz-Czech.

Przedmiotem porozumienia jest przede wszystkim współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych i badań naukowych o tematyce uzgodnionej przez Strony, wymiana doświadczeń i wiedzy oraz umożliwienie rozwoju naukowego pracowników Uczelni i studentów. Możliwe będzie realizowanie praktyk studenckich w Rytrze oraz prac dyplomowych o tematyce uzgodnionej z partnerami. Ponadto zadeklarowano wzajemną współpracę w ramach wydarzeń bieżących oraz promujących zarówno Uczelnię, jak i oba przedsiębiorstwa.

Warto dodać, że w najbliższym czasie planuje się rozpoczęcie działań pod hasłem „RyterSki 2022”. Celem tego projektu będzie ocena wpływu wybranych metod regeneracji na poziom wskaźników fizjologicznych i biochemicznych krwi u kolarzy trenujących amatorsko. Fundamentem projektu będzie zaangażowanie kadry naukowej i wykorzystanie infrastruktury zarówno PWSZ w Nowym Sączu oraz Ośrodka  Rekreacyjnego „RyterSki” w Rytrze. Rezultatem współpracy będzie promocja i rozwój regionu Sądecczyzny oraz PWSZ w ujęciu społeczno-gospodarczym, jak również w świecie nauki.