W Karpaczu zakończyło się XXXI Forum Ekonomiczne, organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich i przewodniczącego Rady Programowej i pomysłodawcy tego wydarzenia Zygmunta Berdyczowskiego.

Państwową Wyższą Szkolę Zawodową (od 1 października – Akademia Nauk Stosowanych) reprezentował prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz - dyrektor Instytutu Ekonomicznego w nowosądeckiej Uczelni.

Forum Ekonomiczne – uznana, najważniejsza, międzynarodowa konferencja w Europie Środkowej – nazywana polskim Davos, gościła i w tym roku głowy państw, liderów polityki, gospodarki, samorządu, przedstawicieli świata kultury i nauki. Jej hasłem przewodnim było: „Europa w obliczu nowych wyzwań” i dyskusje koncentrowały się wokół gospodarczych, politycznych i społecznych skutków pandemii i wojny w Ukrainie.

Prof. Tadeusz Kudłacz uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. „Przedsiębiorcze regiony – jaki „klimat” odpowiada przemysłom wschodzącym?”

Paneliści skupiali m.in. wokół współpracy sektora naukowego – uczelni i placówek badawczych z różnymi gałęziami przemysłu, budowania gospodarki opartej na wiedzy, roli i możliwości regionów i ich władz wspierania poszczególnych sektorów biznesu oraz działań naukowo – badawczych i szukaniu rozwiązań dla nowatorskich przedsięwzięć i rozwiązań.