W Rytrze zakończyła się Międzynarodowa konferencja pt. "Modelowanie procesów i inżynieria eksperymentalna" (The International Conference of Processes Modelling and Experimental Engineering).

Jej organizatorami były: Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych - Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Instytut Techniczny Uniwersytetu we Freibergu (Gießerei-Institut der Technische Universität Bergakademie Freiberg) - Niemcy.

Patronat nad konferencją objęli: rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu dr hab. inż. Mariusz Cygnar profesor PWSZ, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel.

Konferencja była okazją do świętowania dwóch jubileuszy: 50 lat pracy profesora Witolda Krajewskiego z Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz rozpoczynającego się 1 października jubileuszowego, 25. roku funkcjonowania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowy Sączu.

Otwierając konferencję rektor PWSZ, dr hab. inż. Mariusz Cygnar podkreślił znaczenie i wymierne efekty wieloletniej współpracy sądeckiej Uczelni z krakowską Akademią tak na polu badawczo-naukowym, jak i dydaktycznym. Wyraził nadzieję, że spotkanie w Rytrze, jako element współdziałania obu Uczelni, rozpocznie cykl kolejnych konferencji. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla sądeckiej Uczelni, podnoszącym jej znaczenie i prestiż, jest zmiana nazwy na Akademię Nauk Stosowanych. To potwierdzenie pozycji i dotychczasowych dokonań. To także wyzwanie i zobowiązanie wobec regionu, studentów i pracowników akademickich oraz przyczynek do dalszego rozwoju.

Prorektor ds. studenckich AGH prof. dr hab. inż. Rafał Dańko podkreślił rangę i znaczenie konferencji m.in. dzięki uczestnikom - naukowcom i badaczom z Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, polskich ośrodków akademickich, jak również przedstawicieli biznesu. Zadeklarował dalszą współpracę z sądecką Uczelnią, która jest pożądana i pożyteczna dla obu stron. Tego typu spotkania, jak w Rytrze, powinny stać się cykliczne, jako forum wymiany doświadczeń i dokonań ośrodków akademickich. Zdaniem prof. Rafała Dańki przedsiębiorcy z Sądecczyzny potwierdzają swoim działaniem, że na współpracy z uczelniami, na nowych i nowatorskich technologiach można z sukcesem budować nowoczesną gospodarkę.

W imieniu rektora AGH prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa, prorektor prof. dr hab. inż. Rafał Dańko przekazał na ręce rektora PWSZ dr. hab. inż. Mariusz Cygnar okolicznościowy adres z gratulacjami z okazji 25-lecia sądeckiej Uczelni i życzeniami dalszych sukcesów.

Do życzeń dla PWSZ w Nowym Sączu dołączył się również profesor Michał Szucki z Instytutu Technicznego Uniwersytetu we Freibergu.

Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH prof. dr. hab. inż. Marcin Górny oraz kierownik Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH dr hab. inż. Mariusz Łucarz prof. AGH zaprezentowali strukturę i dokonania kierowanych jednostek w ramach Akademii. Podobnie przedstawiony został Instytut Techniczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Instytutu Technicznego przez dyrektora prof. dr hab. inż. Adama Ruszaja.

Pierwsze referaty merytoryczne wygłosili:

 • Profesor Alan Lindsay Greer - Katedra Materiałoznawstwa i Metalurgii Uniwersytetu w Cambridge (GB), „Badania procesów modelowania w solidifikacji”;
 • Prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Instytut Techniczny PWSZ, „Elektrochemiczne (ECM) i elektroerozyjne (EDM) kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej elementów maszyn i narzędzi”;
 • Prof. Michał Szucki - Instytut Odlewnictwa Uniwersytetu Technicznego we Freibergu, „Recykling Odlewów kompozytowych wzmocnionych cząsteczkami”.

Podczas konferencji wygłoszono też referaty poświęcone m.in.:

 • Symulacjom numerycznym procesów technologicznych,
 • Modelowaniu matematycznemu procesów,
 • Wytwarzaniu i recyklingowi określonych produktów,
 • Inżynierii jakości produkcji i usług,
 • Wykorzystaniu metod badań analitycznych i obliczeń numerycznych do opisu zjawisk i procesów technologicznych (połączenie badań i obliczeń do charakterystyki zjawisk, prognozowania, kształtowania procesów technologicznych),
 • Badaniom korozyjnym,
 • Programowaniu narzędzi, robotów itp. (generatywne techniki wytwarzania),
 • Wirtualnej rzeczywistości i uczeniu maszynowemu,
 • Obróbce ubytkowej i przyrostowej,
 • Wibroakustyce linii produkcyjnych,
 • Wytrzymałości zmęczeniowej, powłok PVD i CVD.

Gratulacje i podziękowania z okazji 50 lat pracy naukowej, badawczej i dydaktycznej profesor Witold Krajewski otrzymał od władz AGH, Wydziału Katedry, współpracowników, a także od rektora PWSZ dr hab. inż. Mariusza Cygnara.

Wśród uczestników konferencji byli m.in.:

 • Prodziekan ds. nauki Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie dr hab. inż. prof. AGH Katarzyna Major-Gabryś,
 • Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie dr hab. inż. Jarosław Jakubski,
 • Kierownik Katedry Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Wydziału Odlewnictwa AGH dr hab. inż. Aldona Garbacz-Klempka,
 • Profesor dr hab. inż. Grzegorz Budzik, kierownik Katedry Konstrukcji Maszyn Politechniki Rzeszowskiej,
 • Kierownik Katedry Odlewnictwa i Spawalnictwa Politechniki Rzeszowskiej dr hab. inż. prof. PR Marek Mróz,
 • Redaktor naczelnego czasopisma Archives of Foundry Engineerin dr hab. inż. Jan Jezierski prof. Politechniki Śląskiej,
 • dr hab. inż. Jan Jezierski prof. PŚ z Katedry Odlewnictwa Wydziału Mechaniczno -Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
 • Redaktor naczelny Journal of Casting & Materials Engineering prof. dr hab. Beata Grabowska, z Katedry Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa AGH w Krakowie
 • Profesor Philipp Jacquet z Ecole Catholique d’Arts et Metiers Lyon, Francja,
 • Doktor Amir Shirzadi fz The Open University, Cambridge Joining Technology, GB
 • Prezes Eurocast Industries Sp. z o.o. Przemysław Czapla,
 • Kierownik Działu kontroli jakości Naftobudowa Naftoremont Sp. z o.o. Jedlicze inż. Robert Czech,
 • Zastępca dyrektora ds. Technologii Nafty Instytutu Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy dr inż. Magdalenę Żółty.

Wspólne zdjęcie uczestników konferencji