W związku z niewykorzystaniem przez kandydatów ustalonej przez Senat liczby miejsc

na studiach niestacjonarnych
na kierunku „Filologia angielska” – studia pierwszego stopnia

przedłuża się drugą turę rekrutacji.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia przedłużonej drugiej tury rekrutacji:

 elektroniczna rejestracja kandydatów:
29 września – 5 października 2022 r.,  godz. 10.00

ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do wpisu na listę studentów:
5 października 2022 r.

 przyjmowanie wymaganej dokumentacji przez Komisję Rekrutacyjną i potwierdzenie podjęcia studiów:
5  października 2022 r. godz. 11:30–14:00
6  października 2022 r. godz. 11:30–14:00

ogłoszenie listy osób wpisanych na listę studentów:
7 października 2022 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Masz pytania? Zadzwoń: (18) 441–45–72, 601 831 138