W dniu 14.03.2023 r. władze ANS w Nowym Sączu podpisały  umowę z firmą Solkan Sp.z o.o.  na „Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową budynku Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki".
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS, Kanclerz mgr inż. Rafał Góra, Kwestor mgr Halina Marcisz, a firmę Solkan Sp. z o.o. reprezentowali: Konrad Łoboda - prezes zarządu i Maciej Chmielowiec - wiceprezes zarządu.
Wartość umowy opiewa na 20 442 600 zł brutto.
Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 18 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wydział Nauk Społecznych i Sztuki to jeden z liczniejszych wydziałów ANS i mając na uwadze perspektywę jego rozwoju, Uczelnia poprzez rozbudowę chce zapewnić odpowiednie laboratoria i przestrzeń dydaktyczną.
Obecny budynek, w którym mieści się Wydział Nauk Społecznych i Sztuki zostanie rozbudowany, a łącznie uzyskamy około 1 825 m2 powierzchni.
Będzie około 50 pomieszczeń - 8 sal dydaktycznych, duża aula podzielona na dwie części, biblioteka z miejscem cichej pracy, sanitariaty oraz pokoje techniczne i magazyny.
Budynek usadowiony zostanie na palisadach, a pod nimi będzie znajdował się parking.