17 marca 2023 r.  Rektor ANS w Nowym Sączu, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS zawarł umowę o współpracy z firmą ZET Transport.
Podczas spotkania w siedzibie firmy ze strony gospodarzy dokument podpisał  mgr inż. Dariusz Krupa -Dyrektor Generalny. Uczelnię reprezentował również Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj oraz Kierownik Katedry Transportu i Logistyki  prof. dr hab. inż. Bogusław Cieślikowski a firmę: mgr inż. Magdalena Kogut – Dyrektor ds. Administracji i Kontroli Jakości.

ZET Transport obsługuje wszystkie gałęzie przemysłu na terenie całej Europy i Azji Zachodniej bazując na dobrze rozwiniętym planowaniu i sprawnej komunikacji z kierowcą.  Przedsiębiorstwo realizuje regularną obsługę z gwarancją całorocznych dostaw w ramach kompleksowej oferty logistycznej - również w zakresie transportu intermodalnego, stanowiąc atrakcyjną alternatywę do transportu drogowego.

Umowa o partnerskiej współpracy przewiduje m.in.:

  • organizowanie wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, w tym:
  1. modyfikowanie programów kształcenia do potrzeb lokalnego rynku pracy,
  2. prowadzenie kursów i studiów podyplomowych,
  3. prowadzenie szkoleń dla studentów i kadry dydaktycznej,
  4. prowadzenie wykładów tematycznych przez przedstawicieli Przedsiębiorstwa dla społeczności akademickiej,
  • konsultowanie efektów kształcenia zdefiniowanych dla wybranych kierunków studiów realizowanych w Uczelni,
  • rekrutację studentów do odbycia praktyk studenckich w Przedsiębiorstwie,
  • przeprowadzenia badań naukowych w obszarze działalności Przedsiębiorstwa oraz skierowanych do pracowników Przedsiębiorstwa,
  • organizowanie wspólnych konferencji naukowych związanych z obszarem działalności Przedsiębiorstwa.
  • Wspólne projekty realizowane będą po wcześniejszym ustaleniu harmonogramu oraz szczegółowego zakresu współpracy.

Celem współdziałania jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów sądeckiej Uczelni, aby w przyszłości mogli sprostać potrzebom i wymogom rynku pracy i efektywnie wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne.