W piątek 16 czerwca Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu obchodzić będzie jubileusz 25-lecia działalności. Podczas mszy świętej, przemarszu orszaku oraz uroczystego posiedzenia Senatu spotkają się obecni i byli pracownicy ANS, studenci, absolwenci oraz zaproszeni goście.

Rok 2023 to szczególny czas dla Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. To właśnie 25 lat temu ówczesny Prezes Rady Ministrów Jerzy Buzek podpisał rozporządzenie w sprawie utworzenia z dniem 1 lipca 1998 roku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. W pierwszym roku akademickim w trzech Instytutach: Ekonomicznym, Języków Obcych i Pedagogicznym naukę rozpoczęło 458 studentów. Od tamtego czasu Uczelnia, której mury do dziś opuściło niemal 22 tys. absolwentów, ewoluowała, stając się nowoczesną jednostką kształcenia zawodowego, cenioną nie tylko w południowej Małopolsce. Jak zaznacza dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS:

- Uczelnia już od ćwierćwiecza jest wspólnym dziełem kolejnych jej władz, Senatu, Konwentu i Rady Uczelni, nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami, studentów, a także wielu przyjaciół: samorządów lokalnych, instytucji oraz przedsiębiorstw, akademickich uczelni krajowych i zagranicznych, z którymi w tym czasie dane było nam współpracować. W latach 1998-2023 Uczelnia przeszła ogromne przeobrażenia, których wyznacznikiem był przede wszystkim intensywny jej rozwój w różnorodnych obszarach działalności: zarówno w zakresie poszerzania oferty edukacyjnej, wzrostu liczby studentów, własnej kadry akademickiej, współpracy ze środowiskiem zewnętrznym, jak i w kwestii infrastruktury dydaktyczno-naukowej.

Obecnie na sześciu Wydziałach: Nauk Ekonomicznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Społecznych i Sztuki, Nauk Inżynieryjnych, Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, a także Nauk o Zdrowiu, kształci się 3 123 studentów na 29 kierunkach studiów o profilu praktycznym, w tym na 19 kierunkach na studiach I stopnia, 8 kierunkach na studiach II stopnia, 2 kierunkach na jednolitych studiach magisterskich.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI 16 CZERWCA:

9.30 – msza święta w kościele św. Kazimierza, odprawiona przez Jego Ekscelencję Biskupa Pomocniczego Diecezji Tarnowskiej ks. Artura Ważnego, na którą JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS serdecznie zaprasza wszystkich obecnych i byłych pracowników Uczelni, studentów i absolwentów wraz z rodzinami, a także inne osoby, z życzliwością traktujące naszą Uczelnię.

10.30-11.30 – przemarsz orszaku, składającego się z członków Senatu, studentów, pracowników, osób zaproszonych, z kościoła św. Kazimierza do Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy (al. Wolności 40).

12.00 – uroczyste posiedzenie Senatu z udziałem zaproszonych gości, przedstawicieli Wydziałów (studentów i pracowników) w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy (al. Wolności 40). W programie posiedzenia między innymi: nadanie sztandaru Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, wystąpienie JM Rektora dr. hab. inż. Mariusza Cygnara, prof. ANS, wręczenie wyróżnień, wykład jubileuszowy, wystąpienia zaproszonych gości, a także krótki koncert chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. F. Chopina w Nowym Sączu.

15.00 – poczęstunek.

17.00 – część nieoficjalna. Spotkanie zaproszonych gości, pracowników i  emerytów  Uczelni – Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy „Rezydencja Las Vegas***”.

Patronat Honorowy nad Centralnymi Obchodami Jubileuszu 25-lecia Powstania Uczelni objął dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL – Minister Edukacji i Nauki.

ANS 25 lecie szkoly PLAKAT B3 3