Jego Magnificencja dr hab. inż. Mariusz Cygnar (prof. ANS), Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz mgr Zenon Ćwik, Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu podpisali porozumienie o współpracy.

Porozumienie o wsppracy ANS z ZS nr 4 1

Do kręgu szkół, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dołączył Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu, popularnie zwany „Kolejówką”. Porozumienie w tym zakresie podpisali: JM dr hab. inż. Mariusz Cygnar (prof. ANS), Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz mgr Zenon Ćwik, Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Nowym Sączu.

- Głównym celem Porozumienia jest podnoszenie jakości kształcenia młodzieży oraz zachęcanie jej do kontynuowania nauki na poziomie wyższym. Nasza Uczelnia umożliwi uczniom oraz nauczycielom Zespołu Szkół nr 4 uczestnictwo w konferencjach naukowych, sesjach studenckich kół naukowych, wykładach otwartych, a także w imprezach sportowych i kulturalnych – zaznacza Rektor Mariusz Cygnar.

Porozumienie o wsppracy ANS z ZS nr 4 2

Dodatkowo w ramach Porozumienia kadra naukowa i studenci będą mieć możliwość: prowadzenia wspólnych badań naukowych, wspierania pozyskiwania danych niezbędnych do studenckich prac dyplomowych oraz wspieranie praktyk studenckich. Obie jednostki będą również promowali wspólne działania, m.in. na swoich stronach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w środkach masowego przekazu.