W dniu 24 marca  2022 r. o godz. 8.00, w sali nr 38 Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się
126 Konwersatorium Naukowe nt.: "Nauczyciel wspomagający proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie". Prowadzącymi będą mgr Magdalena Kiełbasa oraz mgr Magdalena Smoleń-Kowalska.

                                                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy