W dniu 10 czerwca  2022 r. o godz. 11:30, w auli 30 A Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się Konwersatorium Naukowe nt.: Rozmowy prowansalskie – polscy malarze na południu Francji od 1909 roku do dziś.

Prowadzącym będzie Pani dr Marta Chrzanowska-Foltzer.

Marta Chrzanowska Foltzer, doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki. Studia z historii sztuki rozpoczęła na Uniwersytecie Jagiellońskim a kontynuowała na Université de Provence, w Aix-en-Provence (Francja), gdzie  w 2007 roku uzyskała tytuł doktorski. Pracę doktorską poświęciła polskim malarzom aktywnym na południu Francji od początku XX wieku do dnia dzisiejszego. Kontynuuje badania nad polskim malarstwem w południowej Francji, popularyzując wiedzę o tym istotnym aspekcie historii polskiej sztuki poprzez konferencje i publikacje. Bierze czynny udział w kolokwiach, projektach badawczych i sympozjach poświęconych zagadnieniom polskiej kultury.

Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki i nie tylko. Wstęp wolny.