Zgodnie z Regulaminem określającym zasady i warunki prowadzenia prac badawczych przez nauczycieli akademickich w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 4/2023 Senatu ANS w Nowym Sączu z dnia 17 lutego 2023 r., wyznacza się termin naboru wniosków w sprawie finansowania prac badawczych na dzień 8 maja 2023 r.

Wnioski, zaopiniowane uprzednio przez Radę Wydziału, należy składać na dzienniku podawczym w rektoracie z adnotacją „Dział nauki i rozwoju”.

 

Regulamin i wzór wniosku

informacja o naborze prace badawcze ans kwiecień 2023