wstep11Charytatywny turniej piłki siatkowej szkół ponadgimnazjalnych z udziałem drużyn uczniów i nauczycieli zorganizowało stowarzyszenie „Sursum Corda”, a pomysłodawcą byli koledzy i koleżanki 19-letniego Pawła Orzechowskiego chorego na stwardnienie rozsiane. Współorganizatorem imprezy był Instytut Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu, zaś JM Rektor prof. dr hab. inż. Zbigniew Ślipek objął honorowy patronat nad tym szlachetnym przedsięwzięciem.

Wojna, nie lokalna, nie światowa, lecz „Święta” stoczyła się w dwóch odsłonach na terenie hali sportowej IKF PWSZ, a jej celem było budowanie przyjaźni i zwykłej ludzkiej solidarności. Uczyła współczucia i jednoczenia się wobec ludzkiego nieszczęścia. Impreza, której finał odbył się pierwszego dnia wiosny, zgromadziła wielką rzeszę młodzieży, która kibicowała swoim kolegom i nauczycielom. Sportowym emocjom towarzyszyły także liczne występy artystyczne.

Tekst i fot.: IKF