Uchwała nr 1/2021 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020–2024

Uchwała nr 2/2021 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie zmiany imiennego wykazu członków Senatu PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020–2024

Uchwała nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie imiennego wykazu członków Kolegium Elektorów PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie imiennego wykazu członków Senatu PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 3/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Kolegium Elektorów i Senatu PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru Rektora PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Uchwała nr 5/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów do Rady Uczelni PWSZ w Nowym Sączu na kadencję 2021-2024

Uchwała Nr 3/2020 Rady Uczelni sprawie uchwalenia regulaminu procedury wskazywania kandydatów na Rektora PWSZ w Nowym Sączu

Uchwała Nr 6/2020 Rady Uczelni w sprawie przekazania do zaopiniowania przez Senat PWSZ w Nowym Sączu zgłoszenia kandydata na stanowisko Rektora

Uchwała Nr 8/2020 Rady Uczelni zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania do zaopiniowania przez Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zgłoszenia kandydata na stanowisko Rektora na kadencję 2020-2024

Uchwała Nr 17 Senatu w sprawie zaopiniowania kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020_2024

Uchwała Nr 13 Rady Uczelni w sprawie wskazania kandydata na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024