Od przyszłego roku akademickiego 2023/2024 w Wydziale Nauk o Zdrowiu rusza kierunek lekarski. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu otrzymała pozytywną decyzję Ministerstwa Edukacji i Nauki.

jubileusz ans094

„Po rozpatrzeniu wniosku Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia  14 grudnia 2022 r., uzupełnionego w dniu 19 stycznia 2023 r., i po zasięgnięciu opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej wyrażonej w uchwałach nr 175/2023 z dnia 23 marca 2023 r.,  nr 349/2023 z dnia 25 maja 2023 r. oraz opinii Ministra Zdrowia wyrażonej w postanowieniu nr RKLU.800.2.2023.MŻ z dnia 30 czerwca 2023 r. udzielam Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu pozwolenia na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim” – to fragment decyzji prof. Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.

To jedno z najważniejszych osiągnięć w 25-letniej historii Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu (wcześniej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej).

- Mamy bogatą ofertę studiów o profilu praktycznym, nowoczesną infrastrukturę, a teraz pierwszy ogółnoakademicki kierunek lekarski, który wyróżnia nas spośród innych uczelni. W gratulacjach od rektora innej uczelni usłyszałem, że być pełnoprawną Akademią, a nie mieć kierunku lekarskiego, to mniejsza ranga niż być Akademią Nauk Stosowanych, ale z tym prestiżowym kierunkiem. My go mamy, a w ciągu najbliższych dwóch lat planujemy być Akademią Sądecką. To wielkie wyróżnienie dla nas, ale przede wszystkim wyzwanie – zaznacza dr hab. Mariusz Cygnar, prof. ANS, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Studenci jednolitego 6-letniego kierunku lekarskiego (50 indeksów!) będą na co dzień korzystać z bazy naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu (dysponującego m.in. pracownią anatomiczną 3d), który zostanie poszerzony o nowy obiekt. Do września 2025 roku planowane jest wybudowanie i oddanie do użytku prosektorium.

- Do 6 września ma być skończona koncepcja oraz zarys infrastrukturalny i ruszyć postępowanie przetargowe w formule zaprojektuj i wybuduj – dodaje rektor Cygnar.

Wydział Nauk o Zdrowiu planuje także poszerzyć swoją ofertę edukacyjną o dwa nowe kierunki położnictwo i dietetykę (studia II stopnia).