„Kantor. Trzeba być…” to tytuł wystawy w Kasztelu - oddziale Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Szymbarku, której wernisaż odbędzie 27.04.2023 (czwartek) o godz. 18.00.

Projekt poświęcony jest wielkiej postaci sztuki polskiej - Tadeuszowi Kantorowi, a na wystawie zaprezentują się uczestnicy z 9 krajów, uniwersytetów i instytucji oraz osoby z niepełnosprawnościami, w tym mi.n. z WTZ MADA w Nowym Sączu.

Autorkami projektu są: dr hab. Iwona Bugajska-Bigos, prof. ANS oraz dr Anna Steliga z UR w Rzeszowie. Partnerzy wydarzenia: Cricoteka Ośrodek Dokumentacji Twórczości Tadeusza Kantora w Krakowie, Kantorówka Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora w Wielopolu Skrzyńskim oraz Kasztel oddział Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Szymbarku. Patronat nad nim objął prorektor ANS w Nowym Sączu ds. nauki i rozwoju dr Marek Reichel.

Zapraszamy na pierwszą wystawę!

Poniżej:

Plakat – zaproszenie na wystawę oraz praca - grafika komputerowa studentki I roku kierunku Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów ANS w Nowym Sączu Magdaleny Citak pt. Kantor.