ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
/na podstawie Zarządzenia Nr 48/2023 Rektora ANS w Nowy Sączu z dnia 22 czerwca 2023 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 10/2024 Rektora ANS w Nowy Sączu z dnia 5 lutego 2023 r./


SEMESTR LETNI


semestr letni dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie:

od 19 lutego do 30 września 2024 r. w tym:

a) okresy zajęć dydaktycznych:

od 19 lutego do 26 marca 2024 r.

od 3 do 30 kwietnia 2024 r.

od 4 do 17 maja 2024 r.

od 20 maja do 16 czerwca 2024 r.

 

b) przerwa świąteczna: od 27 marca do 2 kwietnia 2024 r.

 

c) przerwa okolicznościowa: od 1 do 3 maja 2024 r.

 

d) sesja egzaminacyjna: od 17 do 30 czerwca 2024 r.

 

e) przerwa wakacyjna: od 1 lipca do 8 września 2024 r.

 

f) poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 9 do 15 września 2024 r.

 

Ustala się ostateczne terminy:

a) zaliczenia semestru letniego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

uzyskali zaliczenie zajęć w I terminie: do 30 czerwca 2024 r.

 uzyskali zaliczenie zajęć w II terminie: do 15 września 2024 r.


b) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z rokiem akademickim 2023/2024 oraz dokonaniem wpisów studentów na rok akademicki 2024/2025:
do 22 września 2024 r.Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Juwenalia – od 18 do 19 maja 2024 r.

Święto Uczelni – 7 czerwca 2024 r.