ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2022/2023
/na podstawie Zarządzenia Nr 48/2022 Rektora PWSZ w Nowy Sączu z dnia 22 czerwca 2022 r./


SEMESTR LETNI


semestr letni dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie: od 20 lutego do 30 września 2023 r. w tym:

a) okresy zajęć dydaktycznych:

od 20 lutego do 4 kwietnia 2023 r.

od 12 do 30 kwietnia 2023 r.

od 4 do 19 maja 2023 r.

od 22 maja do 18 czerwca 2023 r.

 

b) przerwa świąteczna: od 5 do 11 kwietnia 2023 r.

 

c) przerwa okolicznościowa: od 1 do 3 maja 2023 r.

 

d) sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: od 19 czerwca do 2 lipca 2023 r.

 

e) przerwa wakacyjna: od 3 lipca do 10 września 2023 r.

 

f) poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych: od 11 do 17 września 2023 r.

 

Ustala się ostateczne terminy:

a) zaliczenia semestru letniego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

uzyskali zaliczenie zajęć w I terminie: do 2 lipca 2023 r.

 uzyskali zaliczenie zajęć w II terminie: do 17 września 2023 r.


b) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z rokiem akademickim 2022/2023 oraz dokonaniem wpisów studentów na rok akademicki 2023/2024: do 24 września 2023 r.Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Juwenalia – od 20 do 21 maja 2023 r.

Święto Uczelni – 16 czerwca 2023 r.