ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024
/na podstawie Zarządzenia Nr 48/2023 Rektora ANS w Nowy Sączu z dnia 22 czerwca 2023 r./


SEMESTR ZIMOWY


semestr zimowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie:

od 1 października 2023 r. do 18 lutego 2024 r. w tym:

a) okres zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 31 października 2023 r.

od 3 do 10 listopada 2023 r.

od 13 listopada do 21 grudnia 2023 r.

od 3 do 28 stycznia 2024 r.

 

b) Inauguracja roku akademickiego – 6 października 2023 r.

 

c) przerwa okolicznościowa:

od 1 do 2 listopada 2023 r.

od 11 do 12 listopada 2023 r.

 

d) przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r.

 

e) sesja egzaminacyjna: od 29 stycznia do 11 lutego 2024 r.

 

f) poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów stacjonarnych: od 12 do 15 lutego 2024 r.

 

g) poprawkowa sesja egzaminacyjna dla studentów studiów niestacjonarnych: od 12 do 18 lutego 2024 r.

 

Ustala się ostateczne terminy:

a) zaliczenia semestru zimowego dla studentów studiów stacjonarnych: do 15 lutego 2024 r.

b) zaliczenia semestru zimowego dla studentów studiów niestacjonarnych: do 18 lutego 2024 r.

c) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z dokonaniem wpisów studentów na semestr letni: do 18 lutego 2024 r.

 


SEMESTR ZIMOWY - dotyczy studentów siódmego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia


semestr zimowy dla studentów siódmego semestru studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia trwać będzie:

od 1 października 2023 r. do 18 lutego 2024 r. w tym:

a) okres zajęć dydaktycznych:

od 1 października do 31 października 2023 r.

od 3 do 10 listopada 2023 r.

od 13 listopada do 21 grudnia 2023 r.

od 3 do 28 stycznia 2024 r.

 

b) Inauguracja roku akademickiego – 6 października 2023 r.

 

c) przerwa okolicznościowa:

od 1 do 2 listopada 2023 r.

od 11 do 12 listopada 2023 r.

 

d) przerwa świąteczna: od 22 grudnia 2023 r. do 2 stycznia 2024 r.

 

d) sesja egzaminacyjna: od 15 do 28 stycznia 2024 r.

 

e) poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 29 stycznia do 4 lutego 2024 r.

 

f) ustala się ostateczne terminy zaliczenia semestru zimowego dla studentów siódmego semestru studiów pierwszego stopnia:

 do 4 lutego 2024 r.

 


SEMESTR LETNI


semestr letni dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwać będzie:

od 19 lutego do 30 września 2024 r. w tym:

a) okresy zajęć dydaktycznych:

od 19 lutego do 26 marca 2024 r.

od 3 do 30 kwietnia 2024 r.

od 4 do 16 maja 2024 r.

od 20 maja do 16 czerwca 2024 r.

 

b) przerwa świąteczna: od 27 marca do 2 kwietnia 2024 r.

 

c) przerwa okolicznościowa: od 1 do 3 maja 2024 r.

 

d) sesja egzaminacyjna: od 17 do 30 czerwca 2024 r.

 

e) przerwa wakacyjna: od 1 lipca do 8 września 2024 r.

 

f) poprawkowa sesja egzaminacyjna: od 9 do 15 września 2024 r.

 

Ustala się ostateczne terminy:

a) zaliczenia semestru letniego dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy:

uzyskali zaliczenie zajęć w I terminie: do 30 czerwca 2024 r.

 uzyskali zaliczenie zajęć w II terminie: do 15 września 2024 r.


b) zakończenia spraw organizacyjnych związanych z rokiem akademickim 2023/2024 oraz dokonaniem wpisów studentów na rok akademicki 2024/2025:
do 22 września 2024 r.Ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

Juwenalia – od 18 do 19 maja 2024 r.

Święto Uczelni – 17 maja 2024 r.