Komunikat Nr 1/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Komunikat Nr 2/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie wymagań dla kandydatów do Senatu w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Komunikat Nr 3/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie sporządzenia list wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Komunikat Nr 4/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 17 marca 2023 r. w sprawie wyboru członka Senatu w wyborach uzupełniających z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy w Wydziale Nauk o Zdrowiu

Komunikat Nr 5/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Uczelni

Komunikat Nr 6/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 27 marca 2023 roku w sprawie wymagań dla kandydatów do Rady Uczelni

Komunikat Nr 7/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 kwietnia 2023 roku w sprawie informacji o liczbie kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

Komunikat Nr 8/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2023 roku w sprawie ogłoszenia wyników wyborów w wyborach uzupełniających do Rady Uczelni Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kadencję 2021–2024

Komunikat Nr 9/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 września 2023 roku w sprawie kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat Nr 10/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 29 września 2023 roku w sprawie wymagań dla kandydatów do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat Nr 11/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 roku w sprawie kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat Nr 12/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 października 2023 roku w sprawie sporządzenia list wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich.

Komunikat Nr 13/2023 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2023 roku w sprawie wyboru członków Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2024


Komunikat nr 1/2021 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie kalendarza czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich na kadencję 2020-2024

Komunikat nr 2/2021 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wpisania kandydata na członka Senatu na karty do głosowania

Komunikat nr 3/2021 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie wyboru członka Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024


Komunikat Nr 1_RU_w sprawie uchwalenia Regulaminu procedury wskazywania kandydatów na Rektora PWSZ w Nowym Sączu

Komunikat Nr 1/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza

Komunikat Nr 2/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie kalendarza czynności wyborczych

Komunikat nr 3/2020 Uczelnianej Komisji wyborczej z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie sporządzenia list wyborczych

Komunikat nr 4/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych

Komunikat nr 5/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wymagań dla kandydatów do senatu, kolegium elektorów oraz na funkcję rektora

Komunikat nr 6/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej w sprawie uchylenia terminarza czynności wyborczych

Komunikat nr 7/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie kalendarza czynności wyborczych

Komunikat nr 8/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie kandydata na Rektora PWSZ w Nowym Sączu

Komunikat Nr 9/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na członka Kolegium Elektorów i Senatu w Instytucie Ekonomicznym na karty do głosowania
Komunikat Nr 10/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na członka Kolegium Elektorów i Senatu w Instytucie Kultury Fizycznej na karty do głosowania
Komunikat Nr 11/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na członka Kolegium Elektorów i Senatu w Instytucie Pedagogicznym na karty do głosowania
Komunikat Nr 12/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na członka Kolegium Elektorów i Senatu w Instytucie Zdrowia karty do głosowania
Komunikat Nr 13/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na członka Kolegium Elektorów i Senatu w Instytucie Języków Obcych na karty do głosowania
Komunikat Nr 14/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na członka Kolegium Elektorów i Senatu w Instytucie Technicznym na karty do głosowania

Komunikat nr 15/2020 r. Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany kalendarza czynności wyborczych

Komunikat Nr 16/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Kolegium Elektorów i członków Senatu wybranych z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w poszczególnych instytutach

Komunikat Nr 17/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r.w sprawie dodatkowego głosowania na członków Kolegium Elektorów
w Instytucie Języków Obcych i Instytucie Pedagogicznym z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

Komunikat Nr 18/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na członka Kolegium Elektorów w Instytucie Języków Obcych i w Instytucie Pedagogicznym na karty do głosowania w głosowaniu dodatkowym do Kolegium Elektorów w grupie nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

Komunikat nr 19/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie rezygnacji kandydatów na członka Kolegium Elektorów w Instytucie Języków Obcych

Komunikat NR 20/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r.w sprawie wpisania na karty do głosowania kandydatów na członków Kolegium Elektorów i Senatu w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat NR 21/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r.w sprawie wpisania na karty do głosowania kandydatów na członków Kolegium Elektorów i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat nr 22/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowego głosowania w związku z brakiem quorum

Komunikat nr 23/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Instytucie Języków Obcych

Komunikat nr 24/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru członka Kolegium Elektorów z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora w Instytucie Pedagogicznym

Komunikat nr 25/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Senatu wybranych z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 26/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Kolegium Elektorów i członków Senatu wybranych z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Komunikat nr 27/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie dodatkowego głosowania na członków Kolegium Elektorów i Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 28/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wpisania kandydatów na karty do głosowania w głosowaniu dodatkowym na członków Kolegium Elektorów i Senatu z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 29/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Kolegium Elektorów wybranych z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 30/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu członków Senatu wybranych z grupy pozostałych nauczycieli akademickich

Komunikat nr 31/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji Posiedzenia Kolegium Elektorów

Komunikat nr 32/2020 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020-2024

Komunikat nr 33/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie kalendarza czynności wyborczych w zakresie wyboru do Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2021–2025.

Komunikat Nr 34/2020 z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie informacji o liczbie kandydatów do Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2021–2024

Komunikat nr 35/2020 z dnia 20 listopada 2020 roku w sprawie ogłoszenia wyników wyborów do Rady Uczelni Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2021–2024


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach procedur wyborczych