• mgr Sławomir SIKORA – Przewodniczący
  • mgr Anna POLEK – Zastępca Przewodniczącego
  • dr Tamara BOLANOWSKA-BOBREK – Sekretarz

członkowie – przedstawiciele wydziałowi:

  • prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚLIPEK
  • dr Helena ZIELIŃSKA
  • mgr Janusz Mirek
  • dr hab. Maciej MALINOWSKI, prof. ANS
  • dr Grzegorz ZIĘTALA
  • dr Dorota OGONOWSKA