OFERTA BADAWCZA

Wydział Nauk Ekonomicznych

Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

al. Wolności 38, 33-300 Nowy Sączu

dane kontaktowe:

tel. 18 5475604, 18 4435302

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

          

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO O POZYSKANIE ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Oferta adresowana jest do podmiotów chcących uzyskać profesjonalne wsparcie w przygotowaniu przedmiotowych wniosków, łącznie z doradztwem w zakresie warunków i szans pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Wnioski dotyczyć mogą wszelkiego rodzaju ogłaszanych grantów, lub też odnosić się wprost do dostępnych funduszy krajowych, a przede wszystkim funduszy UE.

 

PRZYGOTOWANIE PROJEKTU NOWEJ GENERACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY (MIASTA), POWIATU

Oferta dotyczy profesjonalnego wsparcia w przygotowaniu projektu strategii gminy (miasta), powiatu, lub projektu aktualizacji strategii istniejącej – z uwzględnieniem standardów obowiązujących od sierpnia 2023 roku.

Oferta obejmuje również eksperckie wsparcie w przygotowaniu wszystkich, przewidzianych przepisami prawa, opracowań oraz obsługę spotkań, m.in.:

  • fachowe przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla wypracowania wytycznych do kierunków rozwoju gminy (miasta), powiatu,
  • analiza i ocena ram finansowych,
  • oceny oddziaływania na środowisko,
  • organizacja oraz przebieg obligatoryjnych konsultacji społecznych,
  • rekomendacje wynikające z obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa,
  • wstępna ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji ustaleń przyjmowanych w projekcie strategii,
  • wniosek o uzyskanie opinii Zarządu Województwa, dotyczącej zgodności z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie.

 

BADANIA RYNKU I KONKURENCJI

Oferta adresowana jest do przedsiębiorstw, które chcą ustalić swoją aktualną pozycję konkurencyjną i dalsze kierunki rozwoju, jak również do podmiotów zamierzających podejmować aktywność w innych branżach gospodarki, w tym także  usług.  Badanie rynku i konkurencji pozwala na lepsze dostosowanie się do potrzeb kontrahentów i konsumentów. Stwarza tym samym  możliwość poprawy przewagi konkurencyjnej.

W zależności od stawianych przez podmiot celów, przeprowadzone badania skutkować mogą m.in. propozycjami nowych strategii biznesowych pozwalających optymalnie wkomponować prowadzoną aktywność w otoczenie rynkowe.

 

 

 WYKONANIE ANALIZY KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA OŚWIATY W JEDNOSTCE SEKTORA FINANSÓW

Oferta adresowana jest do podmiotów chcących uzyskać profesjonalne wsparcie przy przeprowadzeniu kompleksowej analizy kosztów funkcjonowania systemu oświaty w jednostce sektora finansów publicznych. Rezultatem będzie przedstawienie wniosków oraz zaproponowanie działań mających na celu poprawę efektywności wydatkowanych środków w oświacie w kontekście pozyskiwanych środków. Wyniki analizy mogą zostać wykorzystane w procesie budżetowania oraz stworzenia modelu kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu oświatowego w jednostce samorządu terytorialnego.