1200x300.v2 px ans aplikuj

 

 

2023

Zarządzenie Nr 64/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 43/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 12 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 38/2023 Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

 

2022

Uchwała Nr 21/2022 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 3 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 42/2022 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

2021

Zarządzenie Nr 56/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 14 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 41/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 9 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 33/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 28/2021 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

 

2020

Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 11 sierpnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 54/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 26 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 45/2020 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne

Uchwała Nr 25/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

 

2019

Uchwała Nr 39/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia29 maja 2019 r.w sprawie określenia zasad pobierania opłat oraz trybu i warunków zwalniania z opłat za usługi edukacyjne

Zarządzenie Nr 24/2019 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 30 kwietnia 2019 r w sprawie opłat za usługi edukacyjne