Studencie, Absolwencie !

Biuro Karier chce zwiększyć Twoje szanse na znalezienie miejsca na obecnym rynku pracy. Nasze Biuro Karier na początek oferuje:

  • prowadzenie rozmów doradczych pomocnych w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych,
  • dostarczanie informacji o rynku pracy, firmach, możliwościach podnoszenia kwalifikacji,
  • udostępnianie studentom i absolwentom ofert pracy,
  • organizowanie warsztatów dla studentów i absolwentów przygotowujących do aktywnego i efektywnego poszukiwania pracy,
  • organizowanie spotkań z pracodawcami,
  • organizowanie kursów, warsztatów, szkoleń,
  • indywidualne sesje coachingowe.