dr Andrzej JEŻ

Biskup Diecezji Tarnowskiej

herb bpa jez

Jacek KRUPA

Marszałek Województwa Małopolskiego

logo małopolska h rgb

Piotr ĆWIK

Wojewoda Małopolski

logo wojewody kontrolne

Marek PŁAWIAK

Starosta Powiatu Nowosądeckiego

starostwo nowosądeckie

Ryszard NOWAK

Prezydent Miasta Nowego Sącza

prof. dr hab. Witold STANKOWSKI

Przewodniczący KRePSZ

Zygmunt BERDYCHOWSKI

Przewodniczący Konwentu PWSZ w Nowym Sączu

prof. dr hab. inż. Zbigniew ŚLIPEK

Rektor PWSZ w Nowym Sączu w latach 2007-2015