UCHWAŁA NR 2/2019 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów uzupełniających członków Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu w grupie pracowników dydaktycznych posiadających stopień i tytuł naukowy w Instytucie Ekonomicznym i Instytucie Kultury Fizycznej

PROTOKÓŁ nr 2 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2019 r. z głosowania w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Nowym Sączu spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień lub tytuł naukowy w Instytucie Ekonomicznym

PROTOKÓŁ nr 1 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 21 października 2019 r. z głosowania w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu PWSZ w Nowym Sączu spośród nauczycieli akademickich posiadających stopień lub tytuł naukowy w Instytucie Kultury Fizycznej

KOMUNIKAT NR 4/2019 TERMINARZ SPOTKAŃ WYBORCZYCH w wyborach uzupełniających do Senatu w grupie pracowników dydaktycznych ze stopniem i tytułem naukowym w Instytucie Ekonomicznym i Instytucie Kultury Fizycznej

KOMUNIKAT NR 3/2019 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14.10.2019 r. w sprawie kalendarza wyborów uzupełniających do Senatu w grupie pracowników dydaktycznych ze stopniem i tytułem naukowym w Instytucie Ekonomicznym i Instytucie Kultury Fizycznej

UCHWAŁA NR 1/2019 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14.10.2019 r. w sprawie wyborów uzupełniających członków Senatu w grupie pracowników dydaktycznych posiadających stopień i tytuł naukowy w Instytucie Ekonomicznym i Instytucie Kultury Fizycznej

KOMUNIKAT NR 1/2018 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie kalendarza czynności wyborczych do Rady Uczelni

KOMUNIKAT NR 2/2018 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu zgłaszania kandydatów do Rady Uczelni

KOMUNIKAT NR 2/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 11 lutego 2015 w sprawie kalendarza czynności wyborczych

KOMUNIKAT NR 5/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 lutego 2015 w sprawie zmiany terminu zebrania wyborczego członków Kolegium Elektorów w Instytucie Technicznym

KOMUNIKAT NR 6/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie czynności wyborczych Kolegium Elektorów

KOMUNIKAT NR 7/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wyboru członków Kolegium Elektorów

KOMUNIKAT NR 9/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zamknięcia i ustalenia listy zgłoszonych kandydatów na stanowisko Rektora

KOMUNIKAT NR 10/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2015 - 2019

UCHWAŁA NR 1/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2015 - 2019

KOMUNIKAT NR 11/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 16 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających na członka Kolegium Elektorów w Instytucie Ekonomicznym w grupie nauczycieli akademickich

KOMUNIKAT NR 12/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie listy zgłoszonych kandydatów na funkcję prorektora do spraw studenckich i kształcenia

KOMUNIKAT NR 13/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie listy zgłoszonych kandydatów na funkcję prorektora do spraw nauki, rozwoju i współpracy

KOMUNIKAT NR 15/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających na członka Kolegium Elektorów w Instytucie Ekonomicznym w grupie nauczycieli akademickich

KOMUNIKAT NR 16/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru prorektora do spraw studenckich i kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję w latach 2015 - 2019

KOMUNIKAT NR 17/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru prorektora do spraw nauki, rozwoju i współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję w latach 2015 - 2019

KOMUNIKAT NR 18/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie wyboru do Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję w latach 2015 - 2019

UCHWAŁA NR 2/2015 UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyborów

 

Sylwetki kandydatów na Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu:

prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

dr hab inż. Mariusz Cygnar