[TRANSKRYPCJA]

Misją Biblioteki jest wspieranie procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego Uczelni, poprzez zapewnienie dostępu do różnych źródeł informacji, a także przygotowanie studentów do zdobywania i przetwarzania informacji niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w procesie kształcenia.

Zbiory biblioteczne to ponad 80 tysięcy woluminów oraz przeszło 100 tytułów prenumerowanych czasopism, w tym kilkanaście obcojęzycznych. Zbiory związane są tematycznie z licznymi kierunkami oraz specjalnościami kształcenia w uczelni. Księgozbiór oprócz literatury z zakresu przedmiotów nauczania obejmuje także literaturę uzupełniającą, która ułatwia pisanie prac dyplomowych, semestralnych i innych oraz służy indywidualnemu poszerzaniu wiedzy z wybranych dziedzin nauki.

Czytelnicy mogą korzystać z Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach programu realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to zasoby licencyjne dostępne bezpłatnie dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. W ramach tego programu Biblioteka posiada sieciowy dostęp do pełnych tekstów artykułów z wielu tysięcy czasopism naukowych.

Główną siedzibą Biblioteki jest budynek przy Alejach Wolności 40. Dysponuje on przestronnymi pomieszczeniami stwarzającymi odpowiednie warunki do pracy indywidualnej.
Oprócz czytelni tradycyjnej Biblioteka posiada czytelnię komputerową i czasopism z czterdziestoma stanowiskami z dostępem do Internetu. Ponadto w czytelni można korzystać z Internetu bezprzewodowego (WI-FI). Do dyspozycji użytkowników są także skanery. Dla osób niedowidzących Biblioteka udostępnia specjalny powiększalnik, który ułatwia korzystanie ze zbiorów. Dwa stanowiska przystosowane są dla osób na wózkach inwalidzkich.

Studenci mają także możliwość korzystania z księgozbiorów filii bibliotecznych: w Instytucie Pedagogicznym i Instytucie Języków Obcych.

Biblioteka jest kompletnie zautomatyzowana i pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym PROLIB. Posiada elektroniczny katalog, dostępny w sieci, automatyczny system wypożyczeń oraz możliwości zdalnej rezerwacji wybranych pozycji książkowych. PROLIB M21 funkcjonuje w standardach obowiązujących w prestiżowych bibliotekach naukowych całego świata.

Godziny otwarcia Biblioteki dostosowane są do harmonogramu zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.