[TRANSKRYPCJA]

Misją Biblioteki jest wspieranie procesu dydaktycznego i naukowo-badawczego Uczelni poprzez zapewnienie dostępu do różnych źródeł informacji, a także przygotowanie studentów do zdobywania i przetworzenia informacji, niezbędnych do osiągnięcia sukcesów w procesie kształcenia. Zbiory biblioteczne to blisko 100 tysięcy woluminów oraz przeszło 100 tytułów prenumerowanych czasopism, w tym kilkanaście obcojęzycznych. Zbiory związane są tematycznie z licznymi kierunkami kształcenia w uczelni. Księgozbiór oprócz literatury z zakresu przedmiotów nauczania obejmuje także literaturę uzupełniającą, która ułatwia pisanie prac dyplomowych, semestralnych i innych oraz służy do indywidualnego poszerzania wiedzy z wybranych dziedzin. Czytelnicy mogą korzystać z Wirtualnej Biblioteki Nauki w ramach programu realizowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Są to zasoby licencyjne dostępne bezpłatnie dla wszystkich instytucji akademickich w kraju. Biblioteka posiada dostęp do licznych pełnotekstowych tematycznych baz EBSCO oraz do platformy cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Academica, a także całodobowej czytelni online IBUK Libra – pierwszej i największej w Polsce czytelni online książek naukowych w języku polskim. Główną Siedzibą Biblioteki jest budynek przy Alei Wolności 40. Dysponuje on przestronnymi pomieszczeniami stwarzającymi odpowiednie warunki do pracy indywidualnej. Oprócz czytelni tradycyjnej Biblioteka posiada czytelnię komputerową i czasopism z czterdziestoma stanowiskami z dostępem do Internetu. Ponadto w czytelni można korzystać z Internetu bezprzewodowego Wi-Fi. Do dyspozycji użytkowników są także skanery. Dla osób niedowidzących Biblioteka udostępnia specjalny powiększalnik, który ułatwia korzystanie ze zbiorów. W Bibliotece znajduje się stanowisko przystosowane dla osób na wózkach inwalidzkich. Studenci mają także możliwość korzystania z księgozbioru filii bibliotecznych na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki oraz na Wydziale Nauk Humanistycznych. Biblioteka jest kompletnie zautomatyzowana i pracuje w zintegrowanym systemie bibliotecznym Prolib. Posiada elektroniczny katalog dostępny w sieci, automatyczny system wypożyczeń oraz możliwości zdalnej rezerwacji wybranych pozycji książkowych. Prolib M21 funkcjonuje w standardach obowiązujących w prestiżowych bibliotekach naukowych całego świata. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do harmonogramu zajęć studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.