Skład Senatu VI Kadencji Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu

(1.09.2020 – 31.08.2024)

Zgodnie z § 19 ust.1 pkt 1-5 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 50/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w skład Senatu wchodzą:

Przewodniczący Senatu

dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS – Rektor

Członkowie Senatu wybrani:

1) z grupy nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy:

 • dr Piotr Czech – Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie
 • dr Jarosław Giza – Wydział Nauk Humanistycznych
 • dr hab. inż. Renata Francik, prof. ANS – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. inż. Sławomir Kowalski, prof. ANS – Wydział Nauk Inżynieryjnych
 • dr Marek Mierzyński – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
 • dr Tomasz Nesterak – Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
 • dr Dorota Ogonowska – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. inż. Grzegorz Przydatek, prof. ANS – Wydział Nauk Inżynieryjnych
 • dr hab. Stanisław Rumian, prof. ANS – Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie
 • dr Honorata Trzcińska – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Tomasz Zacłona – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • dr Grzegorz Ziętala – Wydział Nauk Humanistycznych

2) z grupy pozostałych nauczycieli akademickich:

 • mgr Anna Cetnarowska – Wydział Nauk Humanistycznych
 • mgr inż. Tadeusz Kantor – Wydział Nauk Inżynieryjnych
 • mgr Judyta Witowska – Wydział Nauk Ekonomicznych
 • mgr inż. Marek Zborowski – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

3) z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

 • mgr Halina Marcisz – Kwestor
 • mgr Agata Witrylak-Leszyńska – Dyrektor Biblioteki

4) z grupy studentów:

 • Szymon Bochenek - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
 • Jan Haluch - Wydział Nauk Humanistycznych
 • Jakub Harężlak - Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie
 • Łukasz Kalisz - Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Filip Kapłon - Wydział Nauk Inżynieryjnych

Zgodnie z § 19 ust. 4 i 5 Statutu stanowiącego załącznik do uchwały Nr 50/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 28 czerwca 2019 r. (z późn. zm.) w posiedzeniach Senatu, bez prawa do głosowania, uczestniczą:


1) członkowie Kolegium Rektora:

 • dr Halina Potok – Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia
 • dr. hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
 • mgr inż. Rafał Góra – Kanclerz

 • prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
 • prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj – Dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych
 • dr hab. Ryszard Gajdosz, prof. ANS – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
 • dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. ANS – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki
 • dr Robert Rogowski – Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych
 • dr inż. Witold Bodziony - Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie

 

2) przedstawiciele związków zawodowych:

  • dr Renata Żabecka-Chowaniec
  • dr Monika Zięba-Plebankiewicz

 

3) stali goście zaproszeni:

  • mgr inż. Janusz Komurkiewicz – Przewodniczący Rady Uczelni