[TRANSKRYPCJA]

Sześć wydziałów. Kilkadziesiąt kierunków studiów. Ponad dwadzieścia pięć lat tradycji. Nowoczesna, doskonale wyposażona baza dydaktyczna i sportowa. Bezpłatna edukacja na studiach stacjonarnych. Atrakcyjne studia niestacjonarne, podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Wyjazdy zagraniczne na studia albo praktyki w ramach programu Erasmus+. Różnorodne formy pomocy materialnej i programy stypendialne. To właśnie Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Wydział Nauk Ekonomicznych kształci przyszłe kadry nowoczesnej gospodarki, oferując studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach: Ekonomia, Zarządzanie oraz E-administracja, a także studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw. Studia na kierunku Ekonomia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie zarządzania różnymi podmiotami gospodarczymi. Studia te przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach. e-Administracja to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi połączenie administracji, informatyki i zarządzania. Kierunek ten stwarza możliwość poznania systemów informatycznych ułatwiających zarządzanie produkcją, wiedzą czy finansami lub świadczeniem usług. Studia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw zostały zaprojektowane z myślą o przekazaniu studentom zaawansowanej wiedzy i nabyciu umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem. Wydział mieści się w nowoczesnym budynku, w którym znajdują się świetnie wyposażone sale i laboratoria oraz pracownie komputerowe, przestrzeń do nauki oraz wypoczynku. Studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych są odpowiedzią na nowe wyzwania rynku pracy, dzięki temu nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, administracji, a także z sukcesami zakładają i prowadzą własną działalność. Jesteśmy nastawieni na rozwój naukowy, w tym też pasji i zainteresowań studentów, kształcimy w oparciu o nowoczesne trendy i technologie, przekazujemy nie tylko wiedzę ale także kształtujemy przydatne na rynku pracy kompetencje i umiejętności. Nasi studenci działają aktywnie w licznych kołach naukowych, organizują różnorodne wydarzenia, w tym seminaria, sympozja naukowe, korzystają z wyjazdów zagranicznych i studyjnych oraz atrakcyjnych praktyk. Wydział Nauk Humanistycznych oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia angielska i Filologia niemiecka. Na kierunku Filologia angielska studenci mają do wyboru moduły: język angielski – tłumaczeniowy, dwujęzyczny – tłumaczeniowy albo biznesowy dwujęzyczny. Drugim językiem do wyboru jest niemiecki, hiszpański lub rosyjski. Na Filologii niemieckiej studenci także mogą wybierać moduły specjalizacyjne umożliwiające nabycie profesjonalnych i praktycznych umiejętności. Innowacyjnym kierunkiem studiów pierwszego stopnia jest Lingwistyka dla biznesu, której program obejmuje zajęcia z językoznawstwa oraz nauk o zarzadzaniu i jakości. Językiem wiodącym jest angielski, a dodatkowo studenci wybierają drugi język obcy. Osoby kończące studia pierwszego stopnia mogą kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku Lingwistyka praktyczna, mając do wyboru moduły specjalizacyjne takie, jak: translatoryka, język w mediach i kulturze, copywriting z retoryką lub język w analityce i prezentacji danych. Na Wydziale uruchomiono także kierunek studiów stacjonarnych drugiego stopnia Filologia angielska z przygotowaniem pedagogicznym, na którym kształcić się mogą przyszli nauczyciele języka angielskiego w szkołach podstawowych w klasach cztery – osiem i w szkołach ponadpodstawowych. Absolwenci będą również mogli prowadzić kursy językowe i pracować w szkołach językowych. Zajęcia na Wydziale Nauk Humanistycznych prowadzi wykwalifikowana kadra, wykorzystująca specjalistyczny sprzęt dla tłumaczy. Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne, a także jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych, nowoczesnych i bogato wyposażonych pracowniach oraz laboratoriach. W skład Kampusu dydaktyczno-sportowego wchodzą między innymi: kryta pływalnia, siłownia, sala fitness, pełnowymiarowa hala sportowa ze ścianką wspinaczkową, tunel i stadion lekkoatletyczny, gimnastyczna hala treningowa, boiska zewnętrzne oraz korty tenisowe. W budynku dydaktycznym znajdują się także pracownie: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej, hydroterapii, odnowy biologicznej, biomechaniki, anatomii i antropologii, a ponadto w obrębie pracowni nauk biomedycznych: laboratorium fizjologii, hipoksji oraz krioterapii. W czasie studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji instruktorskich, uczestnictwa w obozach szkoleniowych oraz licznych zawodach sportowych. Na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki prowadzone są studia o profilu praktycznym na następujących kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (5-letnie studia stacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym), Pedagogika specjalna (5-letnie studia stacjonarne jednolite magisterskie o profilu praktycznym z grupami zajęć specjalizacyjnych: logopedia, pedagogika resocjalizacyjna, terapia pedagogiczna), Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów (2-letnie studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), Graphic design i technologie wizualne (3-letnie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne), Public relations i reklama (3-letnie studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne). Kadrę dydaktyczną Wydziału stanowią profesorowie, doktorzy habilitowani, doktorzy i magistrowie. Działalność Wydziału jest bardzo bogata, poza pracą dydaktyczną nauczyciele akademiccy i studenci organizują liczne cykliczne przedsięwzięcia, służące promocji osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz pogłębianiu współpracy z różnymi podmiotami. Są to między innymi krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, seminaria, imprezy popularno-naukowe, konkursy i wystawy artystyczne organizowane na Wydziale i w różnych ośrodkach kultury, stałe i cykliczne wydarzenia w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. Ważną rolę ogrywa współpraca z instytucjami i szkołami, a także aktywność kół naukowych i działalność wydawnicza. Wydział Nauk Inżynieryjnych kształci inżynierów na czterech kierunkach studiów pierwszego stopnia: Informatyka, Mechatronika, Transport i logistyka oraz Inżynieria produkcji, a także magistrów na studiach drugiego stopnia na kierunkach: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Studenci uzyskują tu wszechstronną wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania innowacyjnych technik inżynierskich. Kształcą się w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. Wydział Nauk Inżynieryjnych oferuje szeroki wachlarz dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych wartościowymi certyfikatami. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny, co ma zasadnicze znaczenie w przyszłej pracy zawodowej. Wydział Nauk o Zdrowiu ma wieloletnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych. Zaprasza na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, a także na studia pierwszego stopnia na kierunkach Dietetyka oraz Ratownictwo medyczne. Od roku 2023 wydział rekrutuje również na jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone jest w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pomieszczeniach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, w skład którego wchodzą sale ćwiczeń, pozwalające na prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne obydwa się w pracowniach ratownictwa medycznego, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w tym profesjonalny symulator karetki. Kształcenie na kierunku Dietetyka – studia stacjonarne i niestacjonarne – realizowane jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach: technologii produkcji potraw, dietetyki oraz pracowni biochemii. Kadra dydaktyczna oraz baza, którą dysponuje Wydział nauk o zdrowiu, pozwalają na profesjonalne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz odnalezienie się w realiach współczesnego rynku pracy. Biblioteka ANS oferuje ponad 100 tysięcy publikacji polsko- i obcojęzycznych, zapewnia elektroniczny system zamówień, rezerwacji i prolongowania, dostęp do wydań książkowych i czasopism naukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Zaprasza także do swoich filii na Wydziale Nauk Humanistycznych i Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki. Komfortowa czytelnia posiada do dyspozycji studentów 45 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Miła i fachowa obsługa doradzi i pomoże odnaleźć odpowiednie publikacje niezbędne przy opracowywaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych. Uczelnia oferuje wygodne i niedrogie zakwaterowanie w Domu Studenta, położonym w pobliżu wydziałów, biblioteki, dworca i centrum handlowego. Znajdują się tam komfortowe i umeblowane pokoje typu „studio”: jedno-, dwu- i trzyosobowe ze wspólną łazienką i kuchnią. Wyposażenie akademika jest dostosowane do potrzeb mieszkańców. Jest tam między innymi sala telewizyjna, świetlica, pralnia, winda i podjazd dla niepełnosprawnych, a także szybkie łącze światłowodowe. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu ma rozbudowany system wsparcia materialnego dla studentów. Można ubiegać się między innymi o: stypendium Rektora oraz stypendium z własnego funduszu stypendialnego za wyniki w nauce, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę.Zadbamy o twój rozwój, pozwolimy zrealizować twoje pasje w kilkunastu studenckich kołach naukowych, organizacjach artystycznych czy w różnorodnych sekcjach sportowych AZS-u. 25 tysięcy absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych nie mogło się mylić. Dołącz do nich, wybierz kierunek dla siebie, daj sobie szansę na pewną zawodową przyszłość Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu – studia, praktyka, zawód – to twoja droga do kariery.