Transkrypcja

6 instytutów. Kilkanaście kierunków studiów. Nowoczesna, doskonale wyposażona baza dydaktyczna i sportowa. Bezpłatna edukacja na studiach stacjonarnych. Atrakcyjne studia niestacjonarne, podyplomowe oraz kursy i szkolenia. Wyjazdy zagraniczne na wybrany semestr albo praktyki w ramach programu Erasmus+. Różnorodne formy pomocy materialnej i programy stypendialne. To właśnie PWSZ w Nowym Sączu.

Instytut Ekonomiczny  kształci przyszłe kadry nowoczesnej gospodarki, oferując studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunkach E-administracja, Ekonomia oraz Zarządzanie, a także studia drugiego stopnia na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw. Studia na kierunku Ekonomia stwarzają możliwość poznania różnych aspektów działalności gospodarczej oraz technik i metod prowadzenia analiz ekonomicznych. e-Administracja to interdyscyplinarny kierunek, który stanowi połączenie administracji, informatyki i zarządzania. W trakcie zajęć wykorzystywane są nowoczesne metody edukacyjne bazujące na zaawansowanych systemach informatycznych. Studia na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwenta do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych stanowiskach, m.in.: w przedsiębiorstwach różnych branż, jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach finansowych, organizacjach pozarządowych oraz innych podmiotach, zarówno publicznych, jak i prywatnych. Ukończenie studiów magisterskich na kierunku Ekonomika i finanse przedsiębiorstw pozwoli absolwentom na uzyskanie kwalifikacji istotnych z punktu widzenia współczesnego rynku pracy.

Instytut Języków Obcych oferuje studia pierwszego stopnia na kierunku Filologia w zakresie trzech języków obcych: języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego. Do wyboru studentów są moduły: biznesowy, tłumaczeniowy oraz dwujęzyczny tłumaczeniowy. Dodatkowo można uczyć się drugiego języka np. hiszpańskiego lub włoskiego. Warto zauważyć, że nauka języka rosyjskiego i  języka niemieckiego prowadzona jest od podstaw. W IJO można także podjąć studia pierwszego stopnia na kierunku Lingwistyka dla biznesu, który jest połączniem przedmiotów ekonomicznych z nauką dwóch języków obcych. Wśród nich znajdują się język angielski, niemiecki, rosyjski, a także język chiński lub szwedzki. W najbliższej przyszłości planuje się uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunku Lingwistyka praktyczna. Zajęcia w IJO prowadzi wykwalifikowana kadra i native speakerzy. Instytut dysponuje specjalistycznym sprzętem dla tłumaczy, w tym pracownią tłumaczeń symultanicznych oraz pracownią dla tłumaczy wyposażoną w program Trados.

Instytut Kultury Fizycznej oferuje studia pierwszego stopnia na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz Wychowanie Fizyczne, a także jednolite studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. Zajęcia prowadzone są w specjalistycznych, nowoczesnych i bogato wyposażonych pracowniach oraz laboratoriach. W skład kampusu Instytutu Kultury Fizycznej wchodzą między innymi: kryta pływalnia, siłownia, sala fitness, pełnowymiarowa hala sportowa, tunel i stadion lekkoatletyczny, gimnastyczna hala treningowa, boiska zewnętrzne oraz korty tenisowe. W budynku dydaktycznym znajdują się także pracownie: kinezyterapii, fizykoterapii, masażu i terapii manualnej, hydroterapii, odnowy biologicznej, biomechaniki, anatomii i antropologii, a ponadto w obrębie pracowni nauk biomedycznych: laboratorium fizjologii, hipoksji oraz krioterapii. W czasie studiów istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji instruktorskich, uczestnictwa w obozach szkoleniowych oraz licznych zawodach sportowych.

W Instytucie Pedagogicznym prowadzone są studia o profilu praktycznym na 4 kierunkach: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie jednolite studia magisterskie, Pedagogika   studia drugiego stopnia, Public relations i reklama - studia pierwszego stopnia oraz Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych  studia pierwszego stopnia. W najbliższym czasie planuje się utworzenie kolejnych kierunków studiów drugiego stopnia w tym instytucie. Kadrę dydaktyczną Instytutu Pedagogicznego stanowią przede wszystkim profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy. Działalność Instytutu wybiega daleko poza samo kształcenie. Pracownicy i studenci organizują liczne przedsięwzięcia cykliczne, służące promocji osiągnięć naukowo-dydaktycznych oraz pogłębianiu współpracy z różnymi podmiotami. Są to między innymi konferencje, sympozja, szkolenia, konkursy wiedzy i wystawy artystyczne. Ważną rolę ogrywa współpraca z instytucjami i szkołami, a także aktywność kół naukowych i działalność wydawnicza.

Instytut Techniczny kształci inżynierów na czterech kierunkach studiów pierwszego stopnia: Informatyka, Mechatronika, Transport i logistyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji, a także magistrów na studiach drugiego stopnia na kierunkach: Informatyka, Mechatronika oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Studenci uzyskują tu wszechstronną wiedzę z zakresu projektowania i wdrażania innowacyjnych technik inżynierskich. Kształcą się w nowoczesnych pracowniach i laboratoriach z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć techniki. Instytut Techniczny oferuje szeroki wachlarz dodatkowych kwalifikacji potwierdzonych wartościowymi certyfikatami. Wszystkie kierunki studiów mają profil praktyczny, co ma zasadnicze znaczenie w przyszłej pracy zawodowej.

Instytut Zdrowia ma wieloletnią tradycję kształcenia w zawodach medycznych. Zaprasza na studia o profilu praktycznym pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, a także na studia pierwszego stopnia na kierunkach Dietetyka oraz Ratownictwo medyczne. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo prowadzone jest w nowoczesnych, profesjonalnie wyposażonych pomieszczeniach Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, w skład którego wchodzą sale ćwiczeń, pozwalające na prowadzenie zajęć metodą symulacji medycznej niskiej, pośredniej i wysokiej wierności. Kształcenie na kierunku Ratownictwo medyczne obydwa się w pracowniach ratownictwa medycznego, wyposażonych w nowoczesny sprzęt, w tym profesjonalny symulator karetki. Kształcenie na kierunku Dietetyka - studia stacjonarne i niestacjonarne - realizowane jest w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach: technologii produkcji potraw, dietetyki oraz pracowni biochemii. Kadra dydaktyczna oraz baza, którą dysponuje Instytut Zdrowia, pozwalają na profesjonalne przygotowanie absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz odnalezienie się w realiach współczesnego rynku pracy.

Biblioteka PWSZ oferuje ponad 80 tysięcy publikacji polsko- i obcojęzycznych, zapewnia elektroniczny system zamówień, rezerwacji i prolongowania, dostęp do wydań książkowych i czasopism naukowych w formie tradycyjnej i elektronicznej. Zaprasza także do swoich filii w Instytucie Języków Obcych i Instytucie Pedagogicznym. Komfortowa czytelnia posiada do dyspozycji studentów 45 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. Miła i fachowa obsługa doradzi i pomoże odnaleźć odpowiednie publikacje niezbędne przy opracowywaniu prac dyplomowych i zaliczeniowych. Uczelnia zapewnia wygodne i niedrogie zakwaterowanie w Domu Studenta, położonym w pobliżu instytutów, dworca i centrum handlowego. Oferuje komfortowe i umeblowane pokoje typu „studio”: jedno, dwu i trzyosobowe ze wspólną łazienką i kuchnią. Wyposażenie akademika jest dostosowane do potrzeb mieszkańców. Jest tam między innymi sala telewizyjna, świetlica, siłownia, pralnia, winda i podjazd dla niepełnosprawnych oraz bezpłatna sieć internetowa Wi-Fi. PWSZ w Nowym Sączu ma rozbudowany system wsparcia materialnego dla studentów. Można ubiegać się między innymi o: stypendium Rektora oraz stypendium z własnego funduszu stypendialnego za wyniki w nauce, stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, oraz zapomogę.

Zadbamy o twój rozwój, pozwolimy zrealizować twoje pasje w kilkunastu studenckich kołach naukowych, organizacjach artystycznych czy w różnorodnych sekcjach sportowych AZS-u. Ponad 22 tysiące absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz podyplomowych nie mogło się mylić. Dołącz do nich, wybierz kierunek dla siebie, daj sobie szansę na pewną zawodową przyszłość Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu – studia, praktyka, zawód – to twoja droga do kariery.