Rozbudowa siedziby Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki (WSS, dawnego Instytutu Pedagogicznego) po oddaniu do użytku nauczycielom akademickim i studentom nowego budynku Wydziału Nauk Ekonomicznych (dawnego Instytutu Ekonomicznego), to kolejne duże i oczekiwane wyzwanie dla władz Akademii Nauk Stosowanych, które sukcesywnie i z powodzeniem rozwijają i umacniają fundamenty Uczelni nowymi inwestycjami.

Za służbami inwestycyjnymi ANS następny krok przybliżający do wbicia łopaty na placu budowy WSS.

Na ogłoszony przetarg wpłynęło osiem ofert.

Uczelnia zamierza przeznaczyć na tę nową inwestycję niemal 21,8 mln zł. Wśród złożonych ofert dwie opiewają na ok. 20,5 mln zł brutto, a najdroższa na 28,2 mln zł.

Wśród warunków i wymagań postawionych przez Uczelnię jest i ten, iż budynek Wydziału po remoncie, modernizacji i rozbudowie ma być przekazany użytkownikom w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zakres robót obejmuje m.in. modernizację istniejącego budynku, zagospodarowanie terenu, instalację wentylacji i klimatyzacji, budowę i wyposażenie nowej części, która będzie uniesiona na żelbetowych podporach. Stara i nowa część obiektu połączone będą przewiązką na poziomie drugiego piętra. W obiekcie znajdzie się miejsce m.in. na: salę (aulę) wielofunkcyjną, bibliotekę z czytelnią .

Jeśli nie zajdą nieprzewidziane okoliczności, Akademia może wybrać wykonawcę inwestycji do miesiąca.

 

W Krakowie, na hali Uniwersytetu Ekonomicznego, odbyły się finały Akademickich Mistrzostw Małopolski w futsalu kobiet i mężczyzn. Drużyna mężczyzn Akademickiego Związku Sportowego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu wywalczyła srebrny medal. W półfinale pokonała rywali z AZS Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, a w finale uległa pierwszoligowej drużynie futsalu - AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Drużyna kobiet AZS ANS w Nowym Sączu zajęły 4 miejsce.

Obie drużyny reprezentujące naszą Uczelnię zakwalifikowały się do półfinału Akademickich Mistrzostw Polski (AMP), które odbędą się – pań w końcu stycznia w Lublinie, panów – na początku lutego w Krakowie.

Trener Zbigniew Małek komentuje, iż miejsca obu naszych drużyn nie oddają ich potencjału. Na turniejach wystąpiły w osłabionych składach.

Choroby sprawiły, że w naszej męskiej drużynie grało 8 zawodników, którzy rywalizowali z drużynami w pełnych składach: 3 czwórki na zmianę.

Także z powodu grypy studentki, w pierwszej fazie zawodów, grały tylko w szóstkę, więc nie miały możliwości dokonywania zmian podczas meczów, jak rywalki, które dysponowały pełnymi składami: trzy czwórki na zmianę. Brak sił był jednym z powodów porażek. Nadto nasze zawodniczki miały poprzeczkę ustawioną bardzo wysoko, bo grały przeciwko drużynom występującym w Ekstralidze Futsalu Respekt Myślenice i AZS UEK Kraków.

Klasyfikacja końcowa Akademickich Mistrzostw Małopolski 2022/2023 w futsalu mężczyzn

1. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
2. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
3. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
4. Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
5. Politechnika Krakowska
6. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
7. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
8. Uniwersytet Jagielloński
9. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
10. Collegium Medicum UJ w Krakowie
11. Krakowska Akademia

Klasyfikacja końcowa Akademickich Mistrzostw Małopolski 2022/2023 w futsalu kobiet

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
2. Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
3. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
4. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
5. Akademia Górniczo-Hutniczo w Krakowie
6. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
7. Collegium Medicum UJ w Krakowie

Fot. Organizatorzy – AZS Kraków

Fotoreportaż z rywalizacji drużyny studentek AZS ANS

Fotoreportaż z rywalizacji drużyny studentów AZS ANS

Data ogłoszenia 17.01.2023 r.

KONKURS nr 1/2023 O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA
ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW
ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW
 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy. Stypendia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla nauczycieli akademickich, dla których ANS w Nowym Sączu stanowi pierwsze miejsce zatrudnienia. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego ubiegającego się o stypendium musi obejmować okres, na który planuje się wypłatę stypendium.

 • Okres przyznawania stypendium: do 8 miesięcy
 • Kwota stypendium: 900,00 zł / m-c
 • Maksymalna liczba stypendiów w 2023 r.: 12

Miejsce i termin składania:

Kompletny wniosek, czyli zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego oraz przez radę wydziału prosimy składać w terminie do 10 marca 2023 r. do Działu nauki i rozwoju (rektorat, dziennik podawczy).

 

KONKURS nr 2/2023 O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA
ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW
ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Stypendium to może być przyznane studentowi dwukrotnie w okresie studiów w ramach jednego poziomu kształcenia. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.

 • Kwota stypendium: 1200,00 zł
 • Maksymalna liczba stypendiów w 2023 r.: 20

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,50 – za semestr poprzedzający przyznanie stypendium (czyli sem. zimowy 2022/23),

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach w poprzednim roku akademickim - potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem.

 

Miejsce i termin składania:

Kompletny wniosek, czyli zaopiniowany przez dziekana wydziału wraz z ewentualnymi załącznikami prosimy składać w terminie do 10 marca 2023 r. do Działu nauki i rozwoju (rektorat, dziennik podawczy).

 

Aktualny Regulamin i wzory wniosków znajdują się w zakładkach:

"Dla pracownika" lub "Dla studenta" / "Własny fundusz stypendialny"

 

 

Na zaproszenie Andrzeja Kraśnickiego, prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, dr hab. inż. Mariusz Cygnar, rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu uczestniczył (10 stycznia br.) w spotkaniu w Centrum Olimpijskim w Warszawie poświęconym współpracy PKOl z uczelniami, samorządami oraz przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Europejskich przy organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023.

Andrzej Kraśnicki uważa, że mająca się odbyć w czerwcu br., głównie w Małopolsce, rywalizacja będzie najważniejszym wydarzeniem sportowym 2023 roku. Celem spotkania było wsparcie tej inicjatywy przez środowiska sportowe, uczelniane i samorządowe. Było też okazją do omówienia spraw związanych z wolontariatem oraz innych możliwości współpracy i realizacji zadań podczas Igrzysk w Małopolsce.

Rektor naszej Uczelni, dr hab. inż. Mariusz Cygnar otrzymał od prezesa PKOl Andrzeja Kraśnickiego list gratulacyjny i podziękowania za włączenie się Akademii w organizację III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023, w którym z satysfakcją odnotowuje, iż to multidyscyplinarne wydarzenie sportowe odbędzie się w Polsce i Małopolsce. To szansa dla regionu i zaangażowanych w przygotowania miast na rozwój i promocję.

Nadto podkreśla, że ruch olimpijski istotnie przyczynia się do efektywnego wzrostu, promując aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Zaangażowanie ośrodków akademickich w miastach i regionach Igrzysk wzmocni ich wizerunek poprzez tworzenie innowacyjnego kapitału ludzkiego opartego na pogłębionej wiedzy i wykorzystanie unikatowych doświadczeń. Możliwość włączenia mieszkańców miast i regionów oraz ich środowisk akademickich w wolontariat i działalność na rzecz III Igrzysk znacząco przyczyni się do sukcesu tej najważniejszej imprezy sportowej na świecie w 2023 roku.

Porozumienie w krakowskich Sukiennicach

Spotkanie w PKOl było kolejnym krokiem w przygotowaniach do Igrzysk w Małopolsce. W maju 2021 r. w krakowskich Sukiennicach czternastu rektorów uczelni z naszego makroregionu podpisało porozumienie z marszałkiem województwa małopolskiego Witoldem Kozłowskim w sprawie długofalowej współpracy. Jednym z sygnatariuszy był dr hab. inż. Mariusz Cygnar, rektor ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (obecnie Akademii Nauk Stosowanych). Wśród głównych zadań, jakie postawili przed sobą rektorzy i władze samorządowe województwa małopolskiego było właśnie współdziałanie przy organizacji III Igrzysk Europejskich Kraków – Małopolska 2023.

Olimpijskie dyscypliny także w Nowym Sączu i Krynicy

Od 21 czerwca do 2 lipca br. w 24 obiektach sportowych w: Krakowie, Krynicy-Zdroju, Tarnowie, Nowym Targu, Nowym Sączu, Zakopanem, Oświęcimiu i Krzeszowicach oraz w Chorzowie (Śląsk), Wrocławiu (Dolny Śląsk) i Rzeszowie (Podkarpacie) rozegranych zostanie 28 dyscyplin. 19 z nich będzie kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, a pozostałe mają rangę Mistrzostw Europy.

W Nowym Sączu rozegrany zostanie breaking (breakdance), dyscyplina debiutująca na zbliżającej się olimpiadzie we Francji. Rywalizujący zawodnicy ubiegać się będą o kwalifikacje olimpijskie.

Studenci i pracownicy naszej Uczelni włączą się w organizację Igrzysk jako wolontariusze, zapewne nie tylko w Nowym Sączu czy pobliskiej Krynicy, gdzie rywalizować będą kolarze górscy, judocy, kickbokserzy i biegacze górscy, ale zapewne też na innych arenach olimpijskich zmagań.

Trwają uzgodnienia, jaki udział będzie miała Akademia Nauk Stosowanych w organizacji Igrzysk i przeprowadzeniu zawodów w dyscyplinie rozgrywanej w Nowym Sączu.

Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 będą pierwszą edycją tej imprezy o tak wysokiej randze, bowiem rywalizacja w wielu dyscyplinach będzie równocześnie „przepustką” do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Po raz pierwszy Igrzyska Europejskie zostaną zorganizowane w kraju Unii Europejskiej. Pierwsza ich edycja odbyła się w Baku w Azerbejdżanie, a druga w Mińsku na Białorusi.

Fot.:PKOl

Prorektor Akademii Nauk Stosowanych, dr Marek Reichel uczestniczył dzisiaj (16 stycznia) w Marcinkowicach, w spotkaniu konsultacyjno – noworocznym ministra sportu i turystyki Kamila Bortniczuka z samorządowcami, środowiskami sportowymi i turystycznymi z powiatu nowosądeckiego.

Dla gości i zaproszonych uczestników była to okazja do rozmowy o dokonaniach, a przede wszystkim o planowanych inwestycjach związanych z infrastrukturą sportową i turystyczną w regionie.

Starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski informował o zaawansowaniu powstającego Centrum Sportu w Marcinkowicach, którego hala, gdzie odbywało się spotkanie, jest częścią i kolejnych realizowanych zadaniach, a także planach, wśród których widzi całoroczny tor saneczkowy. Wspomniał również o potrzebie budowy profesjonalnego, naturalnego toru kajakowego w Nowym Sączu na Dunajcu.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia Odznaką Ministra Sportu i Turystyki zasłużonych dla rozwoju sportu i turystyki.

Swoje odznaczenia przyznało też Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu.

Wśród uhonorowanych Złotym Jabłkiem Sądeckim jest prorektor Akademii Nauk Stosowanych dr Marek Reichel.

Fot.: nowosadecki.pl

W kampusie dydaktyczno - sportowym Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, 13 bm. odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej z okazji 25-lecia Uczelni. Zawody zorganizowali i sędziowali studenci I i II roku specjalizacji piłki nożnej na kierunku Wychowanie fizyczne pod okiem Zbigniewa Małka trenera i wykładowcy Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie.

W turnieju wzięło udział 8 drużyn ze szkół podstawowych, w których studenci kierunku Wychowanie fizyczne ANS realizują praktyki zawodowe.

W meczu o 7. miejsce drużyna Katolickiej Szkoły Podstawowej wygrała 3:1 z SP 15. W meczu o 5. miejsce drużyna SP 9 wygrała 3:1 w rzutach karnych z SP w Świniarsku. W pierwszym meczu półfinałowym drużyna SP w Wielogłowach wygrała 3:2 w rzutach karnych z SP 16, a w drugim drużyna SP 20 wygrała 1:0 z SP 2.

W meczu o trzecie miejsce drużyna SP 16 wygrała z SP 2 w rzutach karnych 4:3, a w meczu finałowym, o pierwsze miejsce drużyna SP 20 wygrała 2:1 z SP z Wielogłów.

Ostateczne wyniki turnieju:

 1. Szkoła Podstawowa nr 20
 2. Szkoła Podstawowa w Wielogłowach
 3. Szkoła Podstawowa nr 16
 4. Szkoła Podstawowa nr 2
 5. Szkoła Podstawowa nr 9
 6. Szkoła Podstawowa w Świniarsku
 7. Katolicka Szkoła Podstawowa
 8. Szkoła Podstawowa nr 15

Królem strzelców turnieju został zawodnik SP 16 Michał Niemiec, a najlepszym bramkarzem - Igor Szepeta zawodnik SP w Wielogłowach.

Nagrody - dyplomy, puchary, statuetki i medale dla wszystkich uczestników turnieju wręczyli: dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie ANS dr inż. Witold Bodziony i prodziekan dr Monika Bigosińska.

Turniej stał na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym.

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zawarła umowę o współpracy z Powiatem Nowosądeckim. Podpisanie dokumentu odbyło się w sądeckim starostwie 13 stycznia 2023 r. Uczelnię reprezentował dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS, rektor Uczelni a starostwo - Marek Kwiatkowski – starosta nowosądecki oraz Antoni Koszyk – wicestarosta nowosądecki.

Dokument doprecyzowuje i formalizuje trwające od lat współdziałanie, m.in. studentów i pracowników akademickich ze szkołami, dla których organem założycielskim jest Starostwo.

Rektor Mariusz Cygnar podkreślił, iż, choć umowę pilotują pracownicy Wydziału Nauk Inżynieryjnych ANS, to otwiera ona drogę do projektów z innymi Wydziałami, jak również wspólnych przedsięwzięć ze słowackim partnerem Uczelni – Uniwersytetem w Preszowie.

– Nasi studenci mają możliwość odbywania praktyk, co jest niewątpliwie bardzo istotną kwestią dla Uczelni, która prowadzi tylko i wyłącznie kierunki praktyczne – mówił rektor Mariusz Cygnar. - To jest aż sześć miesięcy. Ważne jest również zaangażowanie naszych pracowników naukowo-dydaktycznych. To wiąże się także z dalszym etapem kształcenia, nie tylko w obszarze praktyk. To nowe możliwości przygotowania przez studentów prac licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Rynek pracy jest niezwykle wymagający i oczekuje, także od naszej Uczelni, absolwentów przygotowanych praktycznie do wykonywania przyszłych obowiązków zawodowych. Wiedza, wzbogacona umiejętnościami praktycznymi, jest jedyną rzeczą, która wzbogaca, a której nikt nikomu nie może odebrać.

Umawiające się strony deklarują podjęcie działań mających na celu współpracę w zakresie m.in.:

 • wspierania merytorycznego i organizacyjnego przedsięwzięć popularno-naukowych, artystycznych i sportowych;
 • podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz rozwojowych;
 • realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz prac dyplomowych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych Powiatowi;
 • stwarzania optymalnych możliwości dla edukacji i rozwoju mieszkańców Powiatu;
 • budowania kapitału intelektualnego poprzez realizację kształcenia ustawicznego;
 • sporządzania raportów, opracowań naukowych, artykułów, ekspertyz i opinii na potrzeby obu Stron;
 • tworzenia oferty edukacyjnej zgodnej z bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy, szczególnie w Powiecie;
 • współpracy w ramach przedsięwzięć dotyczących promocji i rozwoju Uczelni oraz Powiatu;
 • działań zgodnych ze Strategią Rozwoju Uczelni i Strategią Rozwoju Powiatu.

W spotkaniu uczestniczył także prof. dr hab. Inż. Adam Ruszaj – dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych ANS oraz koordynatorzy realizacji porozumienia, ze strony Uczelni - dr hab. inż. Józef Ciuła, prof. ANS, a ze strony starostwa - mgr inż. Bożena Mynarek.

 

Wykładowcy akademiccy Wydziału Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zaprosili, na 12 stycznia, studentów i Sądeczan na cykl wykładów otwartych, które są częścią wydziałowego i uczelnianego programu obchodów 25-lecia byłej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej a, od października ub. r. – Akademii.

Uczestników powitał dziekan Wydziału Nauk Inżynieryjnych ANS prof. dr hab. inż. Adam Ruszaj, który też miał dwa pierwsze wykłady o: inspiracjach biologicznych czerpanych z natury w projektowaniu i wytwarzaniu maszyn i urządzeń oraz o współczesnych technologiach wytwarzania mikro- i nanoelektromechanicznych systemów (MEMS oraz NEMS). Prof. Adam Ruszaj miał moc przykładów potwierdzających, iż inżynierowie i dizajnerzy firm, w tym tych markowych, z różnych branż, podglądają matkę naturę i wykorzystują z powodzeniem w praktyce jej twory i rozwiązania.

„Współczesne technologie wytwarzania przyrostowego w produkcji maszyn i urządzeń” przybliżyła słuchaczom dr inż. Maria Chuchro. Za poważnie brzmiącym tematem kryły się drukarki 3D. Jak działają, nie tylko teoretycznie, można się było przekonać w pracowni Katedry Zarządzania i inżynierii produkcji, bowiem Uczelnia posiada wcale pokaźny, wykorzystywany przez studentów, park tych urządzeń.

Mocnym utworem organowym rozpoczął swoją prezentację, pt. „Organy – instrument muzyczny czy urządzenie mechatroniczne”, dr inż. Tomasz Kądziołka. Przeprowadził słuchaczy przez historię, rozwój i ewolucję tego instrumentu, a przykłady czerpał też z sądeckich świątyń. Udowodnił, iż również ten instrument nie oparł się technicznym nowinkom i mechatronika ma swój udział w budowaniu współczesnych organów. Spotkanie zakończył odtworzeniem Toccaty i fugi d-moll Jana Sebastiana Bacha, w swoim wykonaniu, na organach w kościele św. Wawrzyńca w Nowym Sączu.

11 stycznia 2023 roku Rektor Uczelni podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Nowym Sączu, w skład którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Karola Szymanowskiego w Nowym Sączu i Miejskie Przedszkole Nr 12 w Nowym Sączu.
W spotkaniu uczestniczyli: JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS i Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie dr inż. Witold Bodziony, a Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Nowym Sączu reprezentowała mgr Lucyna Szczepanek - Dyrektor.
Porozumienie dotyczy możliwości realizacji prac rozwojowych i badań naukowych (prac badawczych) wspierających naukowy rozwój pracowników Szkoły i pracowników Uczelni.
Współpraca obu instytucji pozwoli również na podjęcie badań związanych z aktywnością ruchową uczniów, prowadzenie mini szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowej żywności i jej wpływu na rozwój ucznia, przeciwdziałania otyłości dzieci,  bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Dzięki podpisanemu porozumieniu otwierają się perspektywy przeprowadzenia badań przez studentów ANS w Nowym Sączu niezbędnych do prac licencjackich i magisterskich, wspierania praktyk studenckich i wydarzeń organizowanych przez Uczelnię, a także realizacji kierunków polityki oświatowej.

Kolędować Małemu…

Świąteczne kolędowanie na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki rozpoczęła od noworocznych życzeń  dziekan dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. ANS. Licznie zgromadzonym nauczycielom akademickim, studentkom i studentom życzyła pomyślności, powodzenia w nauce, a zbliżającym się do finału studiów dobrego przygotowania się do przyszłych zadań zawodowych i dobrych wyborów przyszłej ścieżki zawodowej.

Kolędowanie wypadło celująco! Zasługa w tym uzdolnionych muzycznie studentek i studentów, a także prowadzącego chórku przygotowanego przez mgr. Andrzeja Józefowskiego, który również akompaniował wydziałowemu śpiewaniu na pianinie.

We wspólnym kolędowaniu prym wiodły studentki III roku kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: Magdalena Płachta, Paulina Bartkowska, Zuzanna Witowska, Alicja Żelasko, Anna Lachor, Anita Tokarczyk, Sylwia Tokarczyk.

Przydały się przygotowane na tę okazję śpiewniki, z zestawem kanonu bożonarodzeniowych kantyczek, bowiem nie śpiewano jednej, czy dwóch zwrotek, a całe kolędy.

W spotkaniu uczestniczyła również prodziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki mgr Bogusława Gaweł.