Do kręgu jednostek samorządu terytorialnego, szkół, instytucji i przedsiębiorstw współpracujących z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu dołączył Powiat Limanowski. Na wspólnych projektach naukowo-badawczych i rozwojowych czy praktykach skorzystają studenci i pracownicy Uczelni, a także personel medyczny Szpitala Powiatowego w Limanowej.

Porozumienie ANS i Powiatu Limanowskiego

W piątek 23 lutego Umowę w tym zakresie podpisali dr hab. inż. Józef Ciuła (prof. ANS) – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu oraz Starosta Limanowski Mieczysław Uryga. Podczas spotkania obecny był również dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz – Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu.

- Bardzo dziękuję za możliwość podpisania takiej Umowy z Powiatem Limanowskim. Jako Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na sześciu wydziałach kształcimy przede wszystkim studentów z subregionu sądeckiego. Z danych statystycznych wynika, że 15 procent naszych studentów to mieszkańcy powiatu limanowskiego – zaznacza Prorektor Józef Ciuła. – Jesteśmy zainteresowani współpracą z Powiatem Limanowskim w obrębie wszystkich naszych sześciu wydziałów. Duży nacisk kładziemy m.in. na kierunek lekarski, a ta Umowa pozwala nam na rozbudowę współpracy ze Szpitalem Powiatowym w Limanowej. Zapraszamy do niej wszystkich lekarzy, którzy na naszej Uczelni będą mieli możliwość rozwoju zawodowego i naukowego.    

Umowa między Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu a Powiatem Limanowskim obejmuje działania mające na celu współpracę między Stronami w zakresie:

- wspierania merytorycznego i organizacyjnego przedsięwzięć popularnonaukowych, artystycznych i sportowych;

- podejmowania wspólnych projektów naukowo-badawczych oraz rozwojowych;

- organizacji konferencji, sympozjów oraz wspólnych publikacji;

- stwarzania optymalnych możliwości dla edukacji i rozwoju mieszkańców Powiatu;

- budowania kapitału intelektualnego poprzez realizację kształcenia ustawicznego;

- realizacji studenckich praktyk zawodowych oraz prac dyplomowych w Starostwie Powiatowym i jednostkach podległych Powiatowi;

- sporządzania raportów, opracowań naukowych, artykułów, ekspertyz i opinii na potrzeby obu Stron;

- tworzenia oferty edukacyjnej i konsultacji w zakresie nowych kierunków studiów zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na rynku pracy w Powiecie;

- współpracy w ramach przedsięwzięć dotyczących promocji i rozwoju Uczelni oraz Powiatu.

Wszelkie wspólne działania będą zgodne ze Strategią Rozwoju Uczelni i Strategią Rozwoju Powiatu Limanowskiego.

Data ogłoszenia 11.01.2024 r.

 

KONKURS nr 1/2024 O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW
 

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się nauczyciele akademiccy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, którzy zamierzają realizować projekty w zakresie nauki, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wspierających rozwój naukowy i zawodowy. Stypendia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla nauczycieli akademickich, dla których ANS w Nowym Sączu stanowi pierwsze miejsce zatrudnienia. Zatrudnienie nauczyciela akademickiego ubiegającego się o stypendium musi obejmować okres, na który planuje się wypłatę stypendium.

 • Okres przyznawania stypendium: do 8 miesięcy
 • Kwota stypendium: 900,00 zł / m-c
 • Maksymalna liczba stypendiów w 2024 r.: 12

Miejsce i termin składania:

Kompletny wniosek, czyli zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego oraz przez radę wydziału prosimy składać w terminie do 29 lutego 2024 r. do Działu nauki i rozwoju (rektorat, dziennik podawczy).

 

 

KONKURS nr 2/2024 O PRZYZNANIE STYPENDIUM
Z WŁASNEGO FUNDUSZU NA STYPENDIA ZA WYNIKI W NAUCE DLA STUDENTÓW ORAZ STYPENDIA NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Stypendium to może być przyznane studentowi dwukrotnie w okresie studiów w ramach jednego poziomu kształcenia. Stypendium wypłacane jest jednorazowo.

 • Kwota stypendium jednorazowo: 1500,00 zł
 • Maksymalna liczba stypendiów w 2024 r.: 20

Wymagania:

1) zaliczenie, w terminie przewidzianym regulaminem studiów, co najmniej pierwszego roku studiów,

2) uzyskanie średniej ocen co najmniej 4,50 – za semestr poprzedzający przyznanie stypendium (czyli za semestr zimowy 2023/24),

3) wzorowe wypełnianie obowiązków studenta, określonych w regulaminie studiów,

4) efekty innej aktywności naukowej studenta np. udziału w badaniach naukowych, projektach naukowych, konferencjach, sympozjach w poprzednim roku akademickim - potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem.

Miejsce i termin składania:

Kompletny wniosek, czyli zaopiniowany przez dziekana wydziału wraz z ewentualnymi załącznikami prosimy składać w terminie do 29 lutego 2024 r. do Działu nauki i rozwoju (rektorat, dziennik podawczy).

 

Regulamin i wzory wniosków dostępne TUTAJ

Katedra Wychowania Fizycznego Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie oraz koło naukowe AXIOS zaprasza na konwersatorium naukowe pt.
„Trening biegacza górskiego - jednostki treningowe, trening uzupełniający, regeneracja”. 

Konwersatorium odbędzie się 13.03.2024 r. o godz.10.00 w auli Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie.

Podczas konwersatorium pojawi się tematyka: Elementy treningu biegowego w odniesieniu do biegów górskich. Rozstrzygnięte zostaną kwestie jak trenować siłę, nie tracąc przy tym szybkości. Dlaczego istotny jest trening uzupełniający w postaci innych sportów takich jak rower, skitury, biegówki itp. Dla chętnych po części teoretycznej zapraszamy na około godzinny trening biegowy w formie warsztatów w terenie, około godziny 11.00.
Tempo będzie dostosowane do wszystkich, zapraszam bez względu na poziom kondycji, wymagany strój i obuwie sportowe.
Osoby chętne na warsztaty proszę o kontakt mailowy (potwierdzenie udziału) z dr Izabelą Adamowicz z Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konwersatorium poprowadzi Natalia Tomasiak - V zawodniczka cyklu Pucharu Świata Skyrunning Extreme, Reprezentantka Polski w biegach górskich

bez tytułu

 

Napis Europejskie Miaasto Nauki zapraszamy do Katowic

Rok 2024 jest dla Katowic rokiem szczególnym. Są one bowiem pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które otrzymało zaszczytny tytuł Europejskiego Miasta Nauki (EMNK). To wyjątkowe wyróżnienie stwarza niebywałą szansę dla rozwoju regionu, a śląskim uczelniom daje możliwość zaakcentowania ich roli w europejskiej przestrzeni naukowej czy akademickiej. Jest także okazją do wzmocnienia współpracy regionalnych szkół wyższych z najlepszymi światowymi ośrodkami badawczymi.

Minister Dariusz Wieczorek zachęca do odwiedzenia Europejskiego Miasta Nauki i aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach, które złożyły się na niezwykle atrakcyjny program obchodów EMNK. Przez cały rok w Katowicach organizowane będą konferencje naukowe i popularnonaukowe, wydarzenia kulturalne oraz sportowe, a także inicjatywy społeczne, kongresy i festiwale.

Organizatorzy proponują tak różnorodne przedsięwzięcia, że z całą pewnością każdy znajdzie dla siebie coś interesującego. – Europejskie Miasto Nauki to szereg wydarzeń naukowych i kulturalnych, które promują nie tylko Katowice, ale cały region. Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa we wszystkich wydarzeniach, a szczególnie w Forum, które odbędzie się w czerwcu – zachęca minister Dariusz Wieczorek.

List Ministra

ESOF2024

W ramach wydarzeń specjalnych EMNK 2024 od 12 do 15 czerwca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się EuroScience Open Forum (ESOF). Jest to największa w Europie interdyscyplinarna debata na temat kultury naukowej oraz badań i innowacji prowadzona dla społeczeństwa i ze społeczeństwem. Wydarzenie odbywa się co dwa lata i za każdym razem jest organizowane w mieście, które otrzymało tytuł Europejskiego Miasta Nauki.

Udział w tej międzynarodowej konferencji jest bezpłatny.

Film, w którym minister Dariusz Wieczorek zaprasza do udziału w Europejskim Mieście Nauki.

Aż 60 studentów Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu pomagało w dobrej zabawie setkom młodych uczestników Integracyjnego balu karnawałowego „Radość Wasza – Radość Nasza”, który 13 lutego odbył się w hali MOSiR w Nowym Sączu.

Studenci Pedagogiki animowali uczestników Integracyjnego balu Radość Wasza – Radość Nasza

To była już 22. edycja Integracyjnego balu karnawałowego „Radość Wasza – Radość Nasza”, któremu od lat towarzyszą studenci naszej Uczelni. Opiekę nad dziećmi w czasie zabawy sprawowali studenci pierwszego roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pierwszego roku Pedagogiki specjalnej oraz drugiego roku Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej. W sumie 60 studentów Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki, którzy tego dnia wcielili się m.in. w postacie z popularnych bajek. Dodatkowo Prodziekan mgr Bogusława Gaweł wraz z Prezydentem Nowego Sącza Ludomirem Handzlem, który był Honorowym Patronem wydarzenia, wybrali Króla i Królową Balu.

Dla uczestników wydarzenia wystąpili: Zespół Estradowy Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej oraz popularny w całej Polsce muzyk Kordian. Wśród licznych pokazów i animacji można było uczestniczyć m.in. w kursie pierwszej pomocy prowadzonym przez studentów Ratownictwa medycznego Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Organizatorem integracyjnego balu karnawałowego „Radość Wasza – Radość Nasza” było Stowarzyszenie Beskidzkie Więzi, którego prezesem jest Artur Czernecki.

Zapraszamy studentów i pracowników wszystkich wydziałów i jednostek ANS w Nowym Sączu na bezpłatne szkolenie z programu Statistica, w formie prezentacji on-line pt.: „Zastosowania statystyki w planowaniu i analizie wyników badań empirycznych oraz wspomaganie analizy statystycznej w programie Statistica”,które odbędzie się 7 marca 2024 r. w godz.  9:00-13:30 w formie on-line.

Szkolenie przeprowadzą reprezentanci firmy StatSoft Polska Sp. z o.o. z Krakowa. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie wykorzystać narzędzia analizy danych Statistica w badaniach naukowych i dydaktyce. Liczba uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informujemy także o możliwości dołączenia do licencji Statistica.

 

Rejestracja chętnych do udziału w szkoleniu odbywa się za pomocą strony internetowej:  www.statsoft.pl/SiteLicense/ANSNS2024

Szczegółowy program szkolenia:

 • Planowanie badań empirycznych i analiza ich wyników – spojrzenie analityka
 • Przykład wprowadzający
  • Elementy statystyki opisowej
  • Wspomaganie analizy statystycznej w Statistica
 • Wybrane zagadnienia wnioskowania statystycznego
  • Statystyczne podejście do formułowania i weryfikacji hipotez badawczych
  • Testy istotności różnic – merytoryczne i statystyczne kryteria ich wyboru
  • Błędy wnioskowania, moc testu
  • Dobór, wykonanie i interpretacja wyników wybranych testów, obliczanie mocy testu i szacowania liczebności próby
  • Przykład analizy wariancji
 • Wybrane zagadnienia analizy współzależności zjawisk
  • Wprowadzenie do zagadnienia modelowania statystycznego
  • Analiza korelacji i regresji

 

Organizator: StatSoft Polska Sp. z o.o. we współpracy z Akademią Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

statsoft logo black

ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.statsoft.pl/

W dniu 12 lutego 2024 r. członkowie Koła Naukowego Pedagogów z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki uczestniczyli w 3 – godzinnej usłudze doradczej pt. Rozmowa kwalifikacyjna – proces rekrutacji i autoprezentacja” prowadzonych przez Ewelinę Kasalik-Kowal z Akademickiego Biura Karier. Podczas zajęć studenci m.in. nabyli wiedzę dotyczącą prawidłowości występujących w procesie rekrutacyjnym, dokonania prawidłowej autoprezentacji oraz poznali typowe błędy popełniane podczas rozmowy kwalifikacyjnej i podczas przygotowywania wniosków aplikacyjnych.

Studenci I i II roku kierunku Public relations i reklama wydali na zaliczenie przedmiotu Kreatywne pisanie/ Redakcja tekstu (prowadzonego przez dr. hab. Macieja Malinowskiego, prof. ANS) magazyny w wersji tradycyjnej, papierowej. Pierwszy nazywa się „DEADLINE”, drugi „ANSPIRACJE”.

Pisma są pod każdym względem profesjonalne: merytorycznym (różnorodność tematyczna), sposobu napisania (poprawność językowa) i edytorskim (layout, papier, kolorowy druk).

Piękne przygotowanie graficzne magazynów i ich wydrukowanie było możliwe dzięki przychylności Miasta Nowy Sącz i prezydenta Nowego Sącza Ludomira Handzla, który dofinansował obydwa wydania.

W pierwszej kolejności z gratulacjami dla studentów i dr. hab. Macieja Malinowskiego, prof. ANS pospieszyły dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki ANS dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. ANS i prodziekan Bogusława Gaweł, doceniając pomysł, olbrzymią pracę i zaangażowanie wszystkich przy tworzeniu magazynów.

Studenci PRiR nie kryją radości i dumy z wydania swoich pism. Redaktor naczelna „DEADLINE’U” Katarzyna Pawlica napisała we Wstępniaku:

– Pismo jest owocem przełamania się młodych dorosłych ludzi do pisania, pokazania problemów, z jakimi musimy się borykać. Włożyliśmy w „Deadline” całe serce, spędziliśmy nad nim długie godziny.

Podobne odczucia towarzyszyły redaktor naczelnej „ANSPIRACJI” Zuzannie Aleksander:

– Dla większości koleżanek i kolegów zamieszczenie tekstu w „ANSPIRACJACH” jest debiutem pisarskim, ale kto wie: może równocześnie początkiem czegoś więcej? Opisaliśmy osobiste historie, swoje pasje i hobby, sporo miejsca poświęciliśmy tatuażom, memom, cosplayowi, podróżom, makijażowi i wirtualnej rzeczywistości. Dotknęliśmy również poważniejszych tematów: zaburzeń psychicznych i fobii strachu. Niektóre koleżanki sięgnęły nawet po wymagający gatunek literacki, jakim jest opowiadanie, i tak powstały teksty, którymi – wierzymy w to gorąco – będą się mogły pochwalić.

 

POBIERZ:

Magazyn Anspiracje

Magazyn Deadline

 

Na przełomie stycznia i lutego 2024 roku 120 studentów Wydziału Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu obroniło tytuł inżyniera. Często ich pracom dyplomowym towarzyszyły pieczołowicie przygotowane makiety i instalacje. Pomysły młodych inżynierów mogą na co dzień ułatwić prowadzenie domu, przedsiębiorstwa czy gospodarstwa rolnego, a nawet poprawić funkcjonowanie miejskiej infrastruktury.

Obrony prac inżynierskich

Dawny Instytut Techniczny PWSZ, a dziś Wydział Nauk Inżynieryjnych Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu to prawdziwa kuźnia talentów. Od lat na kierunkach: Mechatronika, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji czy Informatyka powstają niebanalne prace inżynierskie i magisterskie. Niedawno przedstawialiśmy pracę Mateusza Górszczyka, studenta Mechatroniki, który zdobył tytuł inżyniera przenosząc napęd elektryczny do motocykla crossowego, zaś inny student kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Marcin Pietruch własnoręcznie wykonał z drewna orzecha włoskiego korpus gitary elektrycznej typu Stratocaster, a następnie przeprowadził badania pod względem tłumienia i przenoszenia drgań z podobną gitarą produkcji Ibanez z drewna jesionowego.

Szymon Motyka przygotował aplikację do zarządzania systemem Smart Home

Za nami zimowe obrony prac inżynierskich. Do egzaminów z powodzeniem podeszło 120 studentów Wydziału Nauk Inżynieryjnych ANS. Tym razem wiele prac skupiło się na projektowaniu inteligentnych rozwiązań dla gospodarstw domowych, firm czy miejskiej infrastruktury. Oto niektóre z nich…

Szymon Motyka przygotował aplikację do zarządzania systemem Smart Home.

- W ramach pracy inżynierskiej zaprojektowałem makietę inteligentnego domu, w którym wszystkimi czynnościami możemy sterować dzięki aplikacji w smartphone’ie. Całość została zrealizowana w oparciu o mikrokomputer Raspberry Pi – zaznacza Szymon.

Kilka kliknięć w komórkę, a w jego modelu domu otwierają się drzwi, okna czy brama garażowa, zapala światło.

Student Mechatroniki Sebastian Kulpa zaprojektował system inteligentnej szklarni na bazie mikrokontrolera Arduino

Student Mechatroniki Sebastian Kulpa zaprojektował system inteligentnej szklarni na bazie mikrokontrolera Arduino.

- Celem pracy było zaprojektowanie, a następnie wykonanie makiety inteligentnej szklarni przeznaczonej do uprawy pomidorów. W obecnych czasach i łatwej dostępności do elementów elektronicznych (sterujących i wykonawczych), budowanie inteligentnych systemów jest stosunkowo proste i skuteczne w działaniu – wyjaśnia Sebastian.

Jego inteligentna szklarnia wyposażona została w maty grzewcze, lampy, wentylatory oraz pompy wody. Elektronika wykorzystana w projekcie została dobrana pod mikrokontroler, a prace nad makietą zostały wykonane własnoręcznie z zastosowaniem elektronarzędzi oraz dostępnych materiałów.

Projekt koncepcyjny inteligentnego parkingu samochodowego sterowanego mikrokontrolerem z rodziny Arduino to temat pracy Artura Homy. Projekt stanowi kompleksowe podejście do problemu zarządzania parkingiem miejskim. Wykorzystując zaawansowane technologie oparte na mikrokontrolerze Arduino,  może bardzo pomóc rozwiązać wiele problemów np. ze znalezieniem wolnego miejsca czy efektywnym zarządzaniem miejscami do parkowania.

Mateusz Kuzak przygotował Projekt koncepcyjny systemu inteligentnego garażu samochodowego w oparciu o mikrokontroler Arduino

Mateusz Kuzak przygotował Projekt koncepcyjny systemu inteligentnego garażu samochodowego w oparciu o mikrokontroler Arduino. Centralnym punktem jego projektu było stworzenie systemu sterowania bramą garażową za pomocą aplikacji. Dzięki temu rozwiązaniu zwiększono wygodę użytkowania.

„Funkcja sterownia oświetleniem z poziomu aplikacji to kolejny element który zwiększa wygodę użytkowania i pomaga znacznie obniżyć zużycie energii elektrycznej. Wykorzystany czujnik temperatury i wilgotności do sterowania automatyczną pracą wentylatora, pozwala na utrzymanie optymalnych warunków w pomieszczeniu” – czytamy w założeniach projektu.

W ramach prac powstały także m.in. skaner 3D oparty na mikrokontrolerze oraz wyświetlacz LED w oparciu o mikrokontroler z rodziny ARDUINO i wiele innych praktycznych projektów.

Aktualnie na Wydziale Nauk Inżynieryjnych trwa rekrutacja na studia magisterskie. Od 19 lutego 2024 r. planowane jest uruchomienie studiów drugiego stopnia na kierunkach: Zarządzanie i inżynieria produkcji, Informatyka oraz Mechatronika. Studia trwają tylko trzy semestry. Zajęcia będą realizowane w formie stacjonarnej (bezpłatnie) oraz niestacjonarnej.

Gościem specjalnym 140. Sądeckiego Konwersatorium Naukowego była dr Anna Lukanova-Jakubowska – trener, fizjolog i wykładowca, która w swojej bogatej karierze zawodowej miała okazję współpracować z wybitnymi sportowcami pokroju złotego medalisty olimpijskiego Zbigniewa Bródki czy zawodników klubu Paris Saint-Germain. Pani Doktor wygłosiła wykład pt. „Fizjologia z punktu widzenia praktyki” oraz poprowadziła szkolenie: „Badanie wydolnościowe i jego zastosowanie w programowaniu treningu” dla członków Koła Naukowego z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego.

Fizjologia z punktu widzenia praktyki

Dr Anna Lukanova-Jakubowska na co dzień pracuje na Politechnice Opolskiej, gdzie od kilkunastu lat jest adiunktem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii. Przed laty była reprezentantką Bułgarii w short tracku, a po zakończeniu kariery sportowej i studiów zajęła się trenowaniem łyżwiarzy. W latach 2005–2012 trenowała Mistrza Olimpijskiego z Sochi Zbigniewa Bródkę, w latach 2015–2018, Kadrę Polski w short tracku (wychowała wielu Mistrzów Polski, z którymi zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy w sztafecie), a następnie trenowała Kadrę Turcji w short tracku (2018–2021).

- Kiedy przed laty kończyłam studia i rozpoczynałam swoją pracę jako trener okazało się, że niewiele wiem o fizjologii wysiłku sportowego. Przeczytałam wiele naukowych opracowań, ale niekoniecznie sprawdzały się one w codziennej praktyce. Podobne doświadczenie ma wielu trenerów, z którymi mam okazję dziś współpracować. Niekoniecznie chcą się zagłębiać w tabelki i cyfry, a chcieliby mieć przy sobie osobę, która się na tym po prostu zna – mówiła dr Anna Lukanova-Jakubowska.

Fizjologia z punktu widzenia praktyki

Po zakończeniu swojej trenerskiej przygody Lukanova-Jakubowska zajęła się właśnie fizjologią wysiłku fizycznego. Efektem jej pracy z wieloma sportowcami (w tym nawet piłkarzami klubu Paris Saint-Germain) jest cenna w świecie sportu książka „Fizjologia z punktu widzenia praktyki”. To właśnie w oparciu o swoje badania i spostrzeżenia Pani Doktor poprowadziła ponad godzinny wykład, który zakończył się mnóstwem pytań od zainteresowanych studentów Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

Doktor Anna Lukanowa-Jakubowska poprowadziła także szkolenie „Badanie wydolnościowe i jego zastosowanie w programowaniu treningu” dla członków Koła Naukowego z zakresu fizjologii wysiłku fizycznego, na którym przeprowadzone zostały badania wydolnościowe zawodników i amatorów sportu.

Organizatorami 140. Sądeckiego Konwersatorium Naukowego byli: dr Piotr Czech i dr Barbara Szpotowicz-Czech, adiunkci Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, opiekunowie Koła Naukowego EBM (Evidence Based Medicine). Konwersatorium otworzył dr inż. Witold Bodziony – Dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie.