W dniach 15-18 maja 2023 r. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu współorganizowała IX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ). Obrady odbywały się w Nowym Sączu w Auli im. Profesora Andrzeja Bałandy oraz w Gródku nad Dunajcem w Hotelu LEMON RESORT SPA.

Pierwszy dzień obrad poświęcony był sprawom wewnętrznym KRePUZ oraz posiedzeniu Prezydium Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych.

Dzień drugi rozpoczął się od wystąpień  dra hab. inż. Mariusza Cygnara rektora ANS w Nowym Sączu oraz  dra Roberta Musiałkiewicza, rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku Przewodniczącego KRePUZ. W ramach obrad i wystąpień poruszono m.in. tematykę: kryteriów rankingu miesięcznika „Perspektywy”, kształcenia na kierunkach w ramach ścieżek anglojęzycznych oraz wykorzystania sztucznej inteligencji w procesie kształcenia. 

Ostatniego dnia konferencji odbyły się wystąpienia zaproszonych Gości. W formie stacjonarnej w obradach uczestniczyli m.in.:   prof. dr hab. Witold Stankowski – Honorowy Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych, Marcin Czaja – Dyrektor Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki, dr hab. Janusz Uriasz – Przewodniczący Zespołu nauk inżynieryjno-technicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Piotr Kieraciński – Redaktor Naczelny „Forum Akademickie” oraz Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwa Zdrowia.

Natomiast dr hab. Sebastian Skuza – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów połączył się z uczestnikami spotkania zdalnie prezentując możliwe sposoby finansowania i wsparcia procesów inwestycyjnych uczelni zawodowych.

IX Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych (KRePUZ) odbywało się w Nowym Sączu-Gródku nad Dunajcem w związku z rokiem jubileuszowym 25-lecia funkcjonowania Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu.

 

Na przełomie kwietnia i maja 2023 r. studenci  studiów II stopnia z kierunku Projektowanie zorientowane na użytkownika nowych mediów na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki naszej Uczelni uczestniczyli w mieszanym kursie intensywnym w ramach Programu Erasmus + Blended Intensive Programme „Integrated multimedia project”. Organizatorem kursu było uczelnia partnerska z Portugalii: Politechnic Instytute of Bragança.

W pierwszym etapie studenci realizowali część wirtualną kursu za pośrednictwem platformy MS TEAMS, podczas której przedstawiali swoje pomysły nt. „Integrated multimedia project - lokal market”. Drugi etap kursu związany był z kilkudniowym wyjazdem do Portugalii, dokładnie do filii PIB w Mirandelii. Zadaniem uczestników było ukończenie projektu, prezentacja oraz jego obrona. Nasi studenci zaprezentowali projekt współpracy ze znaną lokalną marką sądecką jaką jest firma Newag. Prezentacja dotyczyła rebrandingu szaty graficznej pociągów, strony internetowej z użyciem wzorów ludowych Lachów Sądeckich oraz opracowanie wewnętrznej aplikacji mobilnej by poprzez taki zabieg propagować kulturę lokalną na świecie.

Podczas pobytu uczestnicy mieli możliwość poznania kultury i sztuki Portugalii, zwiedzali m.in. Côa muzeum i park archeologiczny oraz Centrum Sztuki Współczesnej Graça Morais w Bragança. W kursie uczestniczyli również studenci z uczelni w Suczawie w Rumuni oraz studenci ze strony organizatorów, dlatego możliwość wymiany doświadczeń w wymiarze międzynarodowym była w pełni zagwarantowana.

W związku z realizacją projektu pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (numer wniosku o dofinansowanie POWR.03.04.00-00-P023/21) zapraszamy nauczycieli akademickich ANS w Nowym Sączu do udziału w bezpłatnym szkoleniu

Tutoring w pracy nauczyciela akademickiego”

27-28 czerwca 2023, Beskidzki Raj Stryszawa

Uczestnicy szkolenia: łącznie 12 nauczycieli akademickich ANS w Nowym Sączu

Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli akademickich w narzędzia ułatwiające efektywną pracę indywidualną ze studentami. Poznanie dobrych praktyk i możliwości realizacji zindywidualizowanego podejścia tutorskiego, zwracając uwagę na potrzeby pojedynczego studenta w ramach prowadzonych  ćwiczeń, seminariów, podczas pracy indywidualnej z dyplomantami. Program szkolenia obejmuje zagadnienia takie jak: Tutoring i jego miejsce w szkole wyższej; Aspekty formalno-prawne i finansowe tutoringu w warunkach polskiego szkolnictwa wyższego; Nauczyciel akademicki jako tutor - profil kompetencyjny; Proces tutoringu w szkole wyższej; Nawiązanie i budowa relacji mistrz-uczeń w procesie kształcenia. Spotkanie tutorskie (tutorial) – jak go zaplanować? Przebieg tutorialu; Dokumentacja, ewaluacja i ocena tutorialu; Wybrane narzędzia w pracy tutora: esej/praca pisemna i inne.

 

fe power poziom pl 1 rgb

 

Formularz zgłoszeniowy należy składać w dziekanacie macierzystego wydziału do dnia 25 maja 2023 r.

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie:

https://ans-ns.edu.pl/projekty/w-realizacji/z-dofinansowaniem-z-funduszy-zewnetrznych#doskonalosc-dydaktyczna-uczelni

Juwenalia 2023 – barwny pochód i przejęcie kluczy do miasta

W dniu 19 maja 2023 roku studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu, w towarzystwie przedstawicieli Władz Uczelni oraz wykładowców, przeszli w barwnym pochodzie ulicami miasta do Rynku, gdzie Prezydent Miasta Nowego Sącza – Ludomir Handzel  przy udziale Sekretarza Miasta Nowego Sącza - Piotra Lachowicza – przekazał klucze do bram miasta na ręce przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów.

W towarzystwie Prorektor ds. studenckich i kształcenia dr Haliny Potok wytypował również zwycięzców w konkursie na najlepsze przebranie.

Zapraszamy wszystkich na Konferencję "STOP przemocy, dyskryminacji, agresji - kobieto rozwiń skrzydła"🌷

⏰Kiedy: 26 maja 2023 r. (piątek) godz. 10:00

📍Gdzie: Aula Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie, ul. Kościuszki 2.

 

 

Resized export16847478484581plakat calosc

11.05.2023 r. w ramach XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Moja, Twoja, Nasza – BIBLIOTEKA!” w zabytkowych piwnicach Sądeckiej Biblioteki Publicznej odbyły się warsztaty „Z (nie)tradycyjnej wycinanki żydowskiej”, które prowadziła Anna Wencel – edukatorka w Dziale Edukacji Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie. W warsztatach wzięli udział studenci I roku kierunku Graphic design i technologie wizualne Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki, Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu pod opieką mgr Agaty Rolki.

Podczas warsztatów zostały omówione wybrane typy wycinanek, cechy oraz tradycyjne motywy. Następnie studenci wykonali własne wycinanki według gotowego lub samodzielnie przygotowanego szablonu.

 

15 maja 2023 roku w Auli im. Prof. Andrzeja Bałandy  Pan Profesor Michał Rusinek wygłosił wykład na temat błędów językowych.

Michał Rusinek – literaturoznawca, pisarz, tłumacz, członek  Rady Języka Polskiego. Jest autorem książek dla dzieci i dorosłych, tekstów piosenek i wierszyków oraz niezwykle humorystycznych felietonów o pewnych zjawiskach językowych. Są one wyrazem ogromnego poczucia humoru Pana Michała Rusinka. Opowieści o tych zjawiskach językowych znajdują się w cyklu felietonów o obyczajach językowych Polaków. Na cykl składają się tytuły: „Niedorajda”, „Zero zahamowań”, „Pypcie na języku” i ostatni „Mroczny Eros”.

Pisarz był sekretarzem wielkiej polskiej poetki, po której utwory sięgają czytelnicy z całego świata, laureatki Nagrody Nobla w roku 1996, Wisławy Szymborskiej. Funkcję tę pełnił przez 15 lat, aż do śmierci poetki w roku 2012. Teraz prowadzi jej Fundację, która opiekuje się twórczością Noblistki, a także promuje twórczość poetycką i czytelnictwo literatury pięknej.

Spotkanie zorganizowane zostało przez Bibliotekę w ramach obchodów 25-lecia Akademii Nauk Stosowanych.

Wykład  Pana Michała Rusinka wzbudził ogromne zainteresowanie wśród licznej publiczności, z którą autor nawiązał doskonały kontakt.

 

W dniach 28.03.2023 r. – 27.04.2023 r. po raz pierwszy w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu odbył się Mieszany Kurs Intensywny Blended Intensive Programme for Students w ramach Programu ERASMUS+.
W roku akademickim 2022/2023  dzięki staraniom Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ i pracowników Działu Nauki i Rozwoju, po raz pierwszy uzyskaliśmy grant na realizację BIP w ramach Programu Erasmus+, dający możliwość organizacji przez naszą Uczelnię mieszanych kursów intensywnych (BIP Blended Intensive Programmes  z udziałem co najmniej trzech uczelni z trzech krajów programu i minimalną liczbą uczestników przyjeżdżających -15 osób). Studenci ANS w Nowym Sączu mają szansę skorzystania z wyjazdów zagranicznych w celu odbycia studiów w formie blended mobility, czyli mobilności mieszanej. Mobilność mieszana to krótkoterminowe wyjazdy zagraniczne (do krajów UE oraz krajów spoza UE) trwające od 5-30 dni oraz komponent wirtualny, czyli kontynuacja pracy odbywająca się w formie zdalnej (nawet do 60 dni).

Kurs pn. „Praktyczne działania pedagogiczne w edukacji” został zrealizowany dzięki zaangażowaniu wykładowców i studentów z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki. Nad realizacją kursu czuwała Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. ANS oraz Prodziekan tego wydziału mgr Bogusława Gaweł. Trenerami zaangażowanymi w opracowanie programu kursu oraz realizację zajęć były: dr Marzena Kiełbasa, mgr Magdalena Palacz i dr Mirosława Socha. Stroną organizacyjną kursu zajmowały się mgr Anna Polek, mgr Katarzyna Górowska i mgr Agnieszka Rafałowicz.

W kursie uczestniczyło 16 studentów z uczelni partnerskich: University of Prešov (Słowacja) i University of Ostrava (Czechy) oraz 11 studentów z Wydziału Nauk Społecznych i Sztuki naszej Uczelni. Głównymi celami kursu było: poznanie specyficznej wiedzy z zakresu wdrażania wybranych praktycznych działań pedagogicznych w edukacji przedszkolnej i szkolnej, a także nabycie umiejętności ich projektowania, planowania i implementacji w rzeczywistych warunkach edukacji dzieci i uczniów oraz wzmocnienie kompetencji cyfrowych.

Kurs składał się z dwóch części – cyklu zajęć online oraz zajęć stacjonarnych, które były realizowane na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki, w przedszkolach, szkole i oddziałach Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Zajęcia online koncentrowały się wokół teoretycznych podstaw pedagogicznych działań praktycznych, możliwości ich zastosowania w edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, w tym w formie innowacji. Odbywały się przy zastosowaniu MS Teams.

Druga część (stacjonarna), która miała miejsce w dniach 17-21 kwietnia, stanowiła okazję do praktycznego doświadczania różnorodnych, innowacyjnych działań edukacyjnych, w tym:

 • możliwości edukacji regionalnej dzieci i uczniów klas I-III w Skansenie i Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu,
 • uczenia się realizacji zabaw i tańców regionalnych z dziećmi podczas zajęć w Niepublicznym Przedszkolu "Jaś i Małgosia" w Nowym Sączu,
 • uczenia się prowadzenia zabaw i tańców integracyjnych podczas warsztatów na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki,
 • uczenia się projektowania i prowadzenia gry edukacyjnej „Escape room” podczas warsztatów na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki,
 • uczestniczenia w praktycznych działaniach z dziećmi w przedszkolu dwujęzycznym z mikroklimatem adriatyckim w Niepublicznym Przedszkolu "Sunny Buddies" w Nowym Sączu,
 • poznawania praktycznych aspektów realizacji metody Marii Montessori podczas wizyty studyjnej w Miejskim Przedszkolu Nr 14 im. M. Montessori w Nowym Sączu,
 • uczestniczenia w działaniach praktycznych z uczniami w klasie dwujęzycznej prowadzonej wg metody Marii Montessori podczas wizyty w Zespole Szkół Społecznych "Splot" z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Karskiego w Nowym Sączu,
 • uczestniczenia w warsztatach planowania implementacji poznanych działań edukacyjnych w praktyce pedagogicznej, co odbyło się na Wydziale Nauk Społecznych i Sztuki.

Dziękujemy za wszelką pomoc przedstawicielom placówek edukacyjnych, w których gościli uczestnicy kursu: Pani Dyrektor MP 14 im. Marii Montessori mgr Beacie Majewskiej; Pani Dyrektor Zespołu Szkół "Splot" mgr Małgorzacie Gucwa; Pani Dyrektor Niepublicznego Przedszkola "Jaś i Małgosia" mgr Annie Smajdor oraz pani Zofii Smajdor, a także przedstawicielom Niepublicznego Przedszkola "Sunny Buddies" Panu Konradowi Syga, Pani Beacie Jurkowskiej i Pani mgr Klaudii Ogórek.

Kurs zakończył się podsumowaniem w formie on-line, podczas którego studenci prezentowali swoje plany, wyrażali refleksje i dzielili się doświadczeniami oraz sporządzili ewaluację kursu. Wartością dodaną kursu były liczne spotkania integracyjne, wymiana myśli, poznanie języków narodowych i miejsc kultury regionu sądeckiego. Wszyscy uczestnicy kursu podkreślili jego wyjątkowość, wysoki poziom merytoryczny i świetną atmosferę.

9 maja 2023 r. JM Rektor dr. hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS zawarł porozumienie o współpracy z Dyrektorem Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Panem Andrzejem Zarychem. W spotkaniu uczestniczył także Wicedyrektor MCK Sokół Pan Piotr Gąsienica.

Porozumienie dotyczy współpracy przy organizacji 30. Międzynarodowego Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Święto Dzieci Gór”, odbywającego się w dniach 23-29 lipca 2023 r. w Nowym Sączu. 

Festiwal jest realizowany od 1992 roku. W swoich założeniach nawiązuje on do przesłanek programowych ŚWIĘTA GÓR - przedwojennej imprezy zainicjowanej przez Związek Ziem Górskich, której głównym celem była ochrona dziedzictwa kulturowego - pielęgnowanie, kultywowanie i prezentowanie tradycji ludowej kultury i sztuki mieszkańców terenów podkarpackich. Festiwal jest miejscem spotkania dzieci z różnych kręgów kulturowych i religijnych, gdzie - podczas wspólnej zabawy - zapoznają się one z bogactwem i różnorodnością tradycji różnych krajów i regionów, uczą się tolerancji i szacunku w stosunku do wiary, kultury, obyczajów i zachowań swoich rówieśników. Uczestnikami ŚWIĘTA DZIECI GÓR są polskie i zagraniczne zespoły folklorystyczne reprezentujące różne grupy etniczne regionów podkarpackich oraz regiony górskie wszystkich kontynentów. W sumie w imprezie uczestniczy ok. 400 dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Uczelnia zapewni wsparcie w organizacji tego szczególnego wydarzenia między innymi poprzez pomoc tłumaczy języków obcych oraz wsparcie wolontariuszy.

 

W dniu 9 maja 2023 roku zawarto porozumienie o objęciu przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu patronatem Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu, w skład którego wchodzą:

 • Akademicka Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu;
 • Akademickie Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu

Porozumienie podpisali JM Rektor dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. ANS i dyrektor Zespołu Szkół Akademickich im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu mgr Bogusław Kołcz, profesor oświaty, w obecności mgr Agnieszki Brzeskiej - pedagoga szkolnego. Obie Strony dostrzegły potrzebę współdziałania dla efektywniejszej realizacji swoich celów statutowych. Współpraca ma na celu przede wszystkim o wsparcie procesu kształcenia.

Podpisana umowa formalizuje i umacnia współpracę m.in. w zakresie:

 • realizacji prac rozwojowych i badań naukowych (prac badawczych) o tematyce określonej przez obydwie Strony,
 • prowadzenia badań naukowych (prac badawczych) i prac rozwojowych umożliwiających naukowy rozwój pracowników Zespołu i pracowników Uczelni,
 • prowadzenia badań związanych z aktywnością ruchową uczniów Zespołu, prowadzenie mini szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zdrowej żywności i jej wpływu na rozwój ucznia, przeciwdziałania otyłości dzieci, bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i inne,
 • opracowania programów profilaktycznych.

Zespół Szkół Akademickich cieszy się doskonałą renomą, sympatią i zaufaniem rodziców i uczniów, jest znaną marką na rynku oświatowym, śmiało podjął ryzykowne wyzwanie, jakim było uruchomienie w jednym budynku, przy istniejącym gimnazjum i liceum także Akademickiej Szkoły Podstawowej. Z roku na rok Akademicka Szkoła Podstawowa zdobywa takie uznanie, że rodzice zapisują do niej dzieci na 5 lat z góry. korzystają z komfortowych warunków kształcenia, uczą się 10 godzin języków obcych w tygodniu, a rozszerzenia przedmiotowe do matury i na studia realizują nawet w grupach dwuosobowych i na indywidualnych lekcjach obowiązkowych z nauczycielami. Od pierwszych egzaminów utrzymuje wysoki poziom kształcenia i charakter akademicki, przoduje w rankingach edukacyjnych w skali miasta i województwa.

Tekst – na podstawie informacji https://akademickie.eu/szkola/nasza-historia