Wstęp deklaracji

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.pwsz-ns.edu.pl, która, zachowując swoje dotychczasowe rozwiązania i funkcjonalności, od 5 października 2022 r., po wpisaniu adresu „starej” strony, automatycznie przekierowuje na „nową” stronę pod adresem https://www.ans-ns.edu.pl i Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie również do tej strony internetowej.

Dane teleadresowe jednostki:
 
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz
tel.: (18) 443 45 45, 547 56 02, 547 56 03
fax: (18) 443 46 08
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa Uczelni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed 23.09.2018. Część załączników jest w postaci skanów, brak struktury nagłówków w artykułach.

Strona internetowa Uczelni jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej i i z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: Zamieszczone na stronie publikacje w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały opublikowane przed 23.09.2018. Część załączników jest w postaci skanów, brak struktury nagłówków w artykułach.

We wrześniu 2021 r. profesjonalna firma komputerowa przekazała Uczelni strony internetowe dostosowane do wymogów ww. ustaw i WCAG.

Data publikacji aktualnej strony internetowej: 2016–06–01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022–10–26

Ułatwienia na stronie Uczelni

Strona Uczelni posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Data aktualizacji deklaracji

Deklarację zaktualizowano 2024-03-29.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Janusz Bobrek
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Telefon: 660403494

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Rektorat

Adres: ul. Staszica 1 33-300 Nowy Sącz

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest przez główne drzwi wejściowe. Do drzwi prowadzi pochylnia. Drzwi aluminiowe, duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru. Nie ma możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Brak dodatkowych dostosowań
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania.
  Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wjazd na parking od ulicy Staszica.
 • Wstęp z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Wydział Nauk Inżynieryjnych

Adres: ul. Zamenhofa 1a 33-300 Nowy Sącz

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest przez główne drzwi wejściowe. Prowadzi do nich pochylnia z poręczami. Drzwi aluminiowe, duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Budynek posiada WC przystosowany dla niepełnosprawnych na każdym piętrze.
  Aula wykładowa posiada platformę schodową dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
  Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wstęp z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Biblioteka

Adres: Al. Wolności 40 33-300 Nowy Sącz

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest przez główne drzwi wejściowe. Prowadzi do nich pochylnia z poręczami. Drzwi aluminiowe, duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych w obrębie parteru. Do dyspozycji osób potrzebujących jest tzw. schodołaz umożliwiający dostanie się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Budynek posiada WC przystosowany dla niepełnosprawnych. Czytelnia posiada powiększacz dla osób słabowidzących.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
  Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych .
 • Wstęp z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Uczelnia posiada dwa schodołazy: jeden przeznaczony do użytku w Bibliotece, drugi – Instytucie Ekonomicznym.

Wydział Nauk Społecznych i Sztuki

Adres: ul. Chruślicka 6 33-300 Nowy Sącz

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest przez główne drzwi wejściowe. Przy drzwiach znajduje się pochylnia z poręczami. Drzwi aluminiowe, duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Budynek posiada WC przystosowany dla niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
  Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wstęp z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Wydział Nauk Humanistycznych

Adres: ul. Kochanowskiego 44 33-300 Nowy Sącz

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest przez główne drzwi wejściowe. Przy drzwiach znajduje się pochylnia z poręczami. Drzwi aluminiowe, duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Budynek posiada WC przystosowany dla niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
  Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wstęp z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Adres: ul. Kościuszki 2G 33-300 Nowy Sącz

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest przez główne drzwi wejściowe. Przy drzwiach znajduje się pochylnia z poręczami. Drzwi aluminiowe, duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Budynek posiada WC przystosowany dla niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
  Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wstęp z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Wydział Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie

Adres: ul. Kościuszki 2 33-300 Nowy Sącz

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest przez główne drzwi wejściowe. Przy drzwiach znajduje się pochylnia z poręczami. Drzwi aluminiowe, duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Budynek posiada WC przystosowany dla niepełnosprawnych na każdym piętrze. Basen pływacki przystosowany dla osób poruszających się na wózku.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób
  Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wstęp z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Wydział Nauk Ekonomicznych

Adres: Al. Wolności 38, 33–300 Nowy Sącz

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest przez główne drzwi wejściowe. Drzwi aluminiowe, duże z uchwytem do otwierania oraz dzwonkiem przywoławczym. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Budynek posiada WC przystosowany dla niepełnosprawnych na każdym piętrze.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób
  Przy budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Wstęp z psem asystującym
 • Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Dom Studenta

Adres: ul. Długosza 61 33-300 Nowy Sącz

 • Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest przez główne drzwi wejściowe. Przy drzwiach znajduje się pochylnia z poręczami. Drzwi aluminiowe, duże z uchwytem do otwierania. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.
 • Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek dostępny dla wszystkich, posiada windę dla osób niepełnosprawnych. Jest możliwość dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.
 • Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  Trzy pokoje wraz z łazienkami przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 • Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania
  Przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych wjazd od strony ul. Długosza.
 • Wstęp z psem asystującym
  Do budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.