Już po raz 16. zapraszamy na Małopolską Noc Naukowców

piątek 30 września 2022 r. w godz. 14:00-20:00

Kampus Dydaktyczno-Sportowy przy ul. Kościuszki 2

Tegorocznej edycji MNN przyświecać będzie hasło „Naukowcy a wyzwania współczesnego świata”.  Tematyka wydarzenia koncentruje się przede wszystkim wokół obszarów takich jak: zmiany klimatyczne, ochrona wód,  inteligentne i bardziej zielone miasta, zdrowa gleba i żywność, walka z rakiem. Nauka przez zabawę, zajęcia artystyczne czy sportowe daje możliwość  lepszego poznania otoczenia oraz odkrycia tajemnic codziennej pracy naukowców, którzy z roku na rok starają się, aby nasze życie było lepsze, łatwiejsze i bardziej nowoczesne. Wstęp wolny! Zapraszamy!

 Szczegółowy program do pobrania TUTAJ TUTAJ  

pwsz plakat noc naukowców 2022 a3 1

Więcej informacji także na stronie https://nocnaukowcow.malopolska.pl/

pl finansowane przez unię europejską pos

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „European Researchers' Night 2022-2023 in Małopolska” („Europejska Noc Naukowców 2022-2023 w Małopolsce)”, akronim: ERN4Change, finansowanego ze środków programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont Europa” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 101061168

Koordynatorem Małopolskiej Nocy Naukowców jest Województwo Małopolskie

 

PROGRAM w PWSZ w Nowym Sączu

 

AKADEMICKIE BIURO KARIER ZAPRASZA:

Konkurs plastyczny „EKOZAWÓD – MÓJ ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI”

Celem konkursu jest opracowanie pracy plastycznej dowolną techniką w formacie min. A3, prezentującej wymarzony zawód Uczestnika Konkursu. Szczegóły zostaną zawarte w regulaminie konkursu, dostępnym n stronie internetowej www.pwsz-ns.edu.pl. Pracę oraz wypełnione i podpisane oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu ogólny PWSZ w Nowym Sączu ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz z dopiskiem: MAŁOPOLSKA NOC NAUKOWCÓW 2022 – Konkurs plastyczny. Termin dostarczenia prac do siedziby PWSZ w Nowym Sączu upływa 27 września 2022 r. Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w czasie Nocy Naukowców w dniu 30 września 2022 r. w PWSZ w Nowym Sączu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11 lat    Godz. 16:30-17:00, sala 36 budynek IKF

Regulamin konkursu

Oświadczenie uczestnika

 

EKOZAWODY DLA MŁODYCH

Warsztaty związane z zapoznaniem uczestników z zawodami z ekologią, ścieżką rozwoju w tym kierunku. Myśląc o swojej przyszłości, warto wziąć pod uwagę, profesje związane z ekologią, ponieważ dają one nie tylko szanse spełnienia zawodowego, ale i satysfakcję z pozytywnego wpływu efektów naszej pracy na skarby natury, które chcemy zachować i przekazać następnym pokoleniom.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat   Godz. 17:00-18:30, sala 36 budynek IKF

 

POPRADZKI PARK KRAJOBRAZOWY ZAPRASZA:

Przyrodniczo i klimatycznie

Celem spotkania będzie przybliżenie dzieciom i młodzieży ich najbliższego otoczenia (regionu),  świata roślin, zwierząt, walorów krajobrazowych, wartości historycznych i kulturowych terenu Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Zależy nam na rozbudzaniu i pogłębianiu zainteresowań przyrodniczych oraz nauczeniu się czerpania radości z bezpośredniego kontaktu z przyrodą.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11 lat, 12-15 lat  Godz. 17:00-18:15, 18:30-19:45, sala 31 budynek IKF

 

INSTYTUT EKONOMICZNY ZAPRASZA:

Smart city – czy polskie miasta są już „smart”?

Prezentacja wykorzystywanych inteligentnych rozwiązań w różnych obszarach funkcjonowania miast Polski.

Preferowana grupa wiekowa: ok 12-15 lat i starsi  Godz. 15:30-16:15, sala 30A budynek IKF

 

EkoMatma

Zagadki, gry i zabawy matematyczne dotyczące m.in. ochrony środowiska, segregacji odpadów, czystego powietrza, ocieplenia klimatu

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat, 12-15 lat  Godz. 14:00-18:00, sala 35 budynek IKF

 

Świat w zasięgu ręki

Gry i zabawy geograficzne, np. układanie puzzli obejmujących podstawową wiedzę z obszaru geografii/turystyki świata i Europy z uwzględnieniem obszarów najbardziej zagrożonych oraz najbardziej chronionych w kontekście ochrony klimatu.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat, 12-15 lat  Godz. 15:30-19:00, sala 35 budynek IKF

 

INSTYTUT JĘZYKÓW OBCYCH ZAPRASZA:

Eco competition

Gry i zabawy w języku angielskim dla uczniów szkoły podstawowej i starszych. Konkursy wiedzy dotyczącej ekologii, klimatu, ochrony środowiska przeprowadzony w języku angielskim  (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie A1 / A2)

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11 lat, 12-15 lat  Godz. 15:00-18:30, sala 32 budynek IKF

 

Guerilla gardening – urbanistyczne formy ogrodnictwa

Prezentacja Guerilla gardening – ogrodnictwo partyzanckie, czyli prowadzenie prac ogrodowych w miejscach publicznych, zazwyczaj opuszczonych i zaniedbanych. Jest kreatywnym wykorzystaniu nieużytków, takich jak zaniedbane trawniki, zniszczone betonowe kwietniki, zapomniane zakątki miejskich parków. W ten sposób przywraca się im świetność. Sadzenie kwiatów w wyrwach w murach, wypełnianie mchem dziur w chodnikach, upiększanie zapomnianych parków kwiatami i drzewami. To wszystko, aby miasta były bardziej zielone.

Preferowana grupa wiekowa: ok 8-11, 12-15 lat i starsi Godz. 17:00-17:45, sala 30A budynek IKF

 

INSTYTUT KULTURY FIZYCZNEJ ZAPRASZA:

Adaptacja do zmian klimatu w mieście

Odbiorca nauczy się, jak patrzeć na warunki siedliskowe miasta w adaptacji do zmian klimatu (nowe technologie do zmian klimatycznych w mieście – mniejsze i większe miejscowości). Uczestnik pozna aspekty zanieczyszczenia środowiska i monitoringu zanieczyszczenia środowiska miejskiego.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 14:00-14:45, sala 30A budynek IKF

 

Warsztaty NORDIC WALKING

Uczestnicy poznają podstawy techniki chodu z kijami do nordic walking. Nordic walking jest formą aktywności fizycznej, której forma i intensywności sprzyja profilaktyce nowotworów. Stosowane są naturalne formy ruchu takie jak marsz, intensywność ćwiczeń jest umiarkowana przy jednoczesnym uruchomieniu dużych partii mięśniowych, co pozwala zajęcia nordic walking nazwać treningiem zdrowotnym.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli Godz. 17:00-18:00, 18:00-19:00, przy lub w Hali sportowej B (zajęcia na zewnątrz lub w środku w zależności od pogody)

 

Gimnastyka dla zdrowia

Ruch i ćwiczenia gimnastyczne mogą wspierać nie tylko profilaktykę chorób cywilizacyjnych ale także pomagać pacjentom, którzy cierpią na choroby przewlekłe, takie jak nowotwory. Regularne wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych wpływa na układ immunologiczny, poziom hormonów i pomaga w walce z otyłością stąd wskazane jest w przypadku leczenia większości nowotworów. Dobrze opracowany system współpracy lekarza, trenera i dietetyka powinien stać się nieodłącznym elementem procesu leczenia chorób nowotworowych. American Heart Association zaleca dzieciom uczestnictwo w 60-minutowych aktywnościach fizycznych dziennie a osoby dorosłe powinny ćwiczyć 30 minut dziennie co najmniej pięć dni w tygodniu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+  Godz. 16:00-17:00, 17:00-18:00 w Hali sportowej F (zajęcia w środku – strój sportowy)

 

Doskonalenie techniki pływania rożnymi stylami sportowymi

Ćwiczenia w wodzie podnoszą wydolność organizmu – usprawniają pracę serca i płuc, pobudzają krążenie krwi, rozwijają siłę mięśni. Regularny wodny trening zapewnia nie tylko świetne zdrowie i kondycję fizyczną, ale również właściwą  odporność, bo chłodna woda doskonale hartuje organizm.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat Godz. 15:30-16:30, 16:30-17:30 Pływalnia C
(czepek i strój do pływania)


INSTYTUT PEDAGOGICZNY ZAPRASZA:

Zmiany klimatu - negocjowalne sposoby modyfikacji postaw w drodze do zrównoważonego rozwoju

Kluczowe punkty wykładu obejmą zagadnienia: Tempo i zakres zmian klimatycznych; Reakcje społeczne na zmiany klimatyczne; Motywy decydujące o zachowaniach społecznych; Strategie i techniki prowadzące do zrównoważonego rozwoju.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 17:45-18:30, sala 30A budynek IKF

 

Musimy działać teraz, by zawalczyć o przyszłość naszej planety

Zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych
i ekonomicznych. Obserwacje wskazują na wzrost globalnych średnich temperatur powietrza i oceanów, powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się poziomu mórz. Bardzo możliwe, że ocieplenie można w większej części przypisać emisji gazów cieplarnianych związanej z działalnością człowieka. Najistotniejszym zadaniem, jakie stoi przed ludzkością w związku ze zmianami klimatycznymi na Ziemi, jest redukcja emisji gazów cieplarnianych. Każdy człowiek może podjąć służące temu celowi działania we własnym zakresie, na przykład zmieniając samochód z silnikiem spalinowym na auto z napędem elektrycznym. Niezależnie jednak od kroków podejmowanych na rzecz zahamowania globalnego ocieplenia, powinieneś zabezpieczać się przed jego skutkami, które już teraz mogą dotknąć także Ciebie. W jaki sposób możesz to zrobić?..... Najnowsze analizy wskazują, że zmiany klimatyczne mogą stać się również przyczyną……..Temat niezwykle aktualny i ciekawy, zostanie zaprezentowany
w formie projekcji filmowych z wykorzystaniem Internetu.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 16:00-17:00, 18:00-19:00 sala 11 budynek IKF

 

Miasto na wodzie

Współczesne miasta cierpią na deficyt wody zdatnej do użycia.  Celem tej projekcji multimedialnej jest zaprezentowanie zaniedbań poczynionych przez człowieka w stosunku do przyrody oraz stanu w jakim znajdują się różnego rodzaju cieki wodne w zurbanizowanych przestrzeniach miast.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 17:00-18:00, 19:00-20:00 sala 11 budynek IKF

 

Zielone miasto… - mój wymarzony dom

Podczas warsztatów plastycznych zostanie stworzona przestrzenna makieta „Mój wymarzony dom”. Praca zostanie przygotowana z surowców wtórnych - praca zespołowa.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat,  Godz. 15:00-16:00, 17:00-18:00 sala 12 budynek IKF


INSTYTUT TECHNICZNY ZAPRASZA:

Czy druk 3d może być eko?

Technologia druku 3D jest uważana za jedną z najbardziej przyszłościowych dziedzin rozwoju przemysłu na świecie. Wykorzystujemy go w wielu gałęziach przemysłu jak np. medycyna, motoryzacja, lotnictwo. Pytanie brzmi jednak czy druk  3d jest ekologiczny? Na to i inne pytania spróbujemy odpowiedzieć podczas zabawy edukacyjnej.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+  Godz. 14:00-14:45;15:00-15:45, 16:00-16:45  sala 10 budynek IKF

 

Inteligentne miasta jako żywe organizmy

Miasto inteligentne jako terytorium o wysokiej zdolności uczenia się i innowacji, kreatywne, z instytucjami badawczo-rozwojowymi, szkolnictwem wyższym, infrastrukturą cyfrową i technologiami komunikacyjnymi, a także wysokim poziomem sprawności zarządzania. Miasta do swojego rozwoju oprócz zasobów ludzkich potrzebują dopływu stałego  strumienia masy (woda, żywność, materiały) oraz energii (elektryczna, ciepło, paliwa). W związku z rosnącymi wymaganiami, w dziedzinie racjonalnego zarządzania energią elektryczną i ciepłem, wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii na terenie miast inteligentnych, dbaniem o stan środowiska naturalnego, wdrażanie koncepcji Smart City  w dłuższym horyzoncie czasowym staje się nieuniknione.

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 18:30-19:15, sala 30A budynek IKF

 

Modelowanie sytuacji kolizyjnych z pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne z uwzględnieniem różnych warunków środowiska

Modelowanie sytuacji kolizyjnych z pojazdami przewożącymi towary niebezpieczne
z uwzględnieniem różnych warunków środowiska ruchu w świetle obowiązujących przepisów ruchu drogowego. (Podczas wykładu zamodelowana zostanie sytuacja kolizyjna, w której przynajmniej jeden z pojazdów przewoził będzie materiały niebezpieczne, zagrażające środowisku naturalnemu. Omówione zostaną skutki wycieku tych materiałów do środowiska. Omówione zostaną metody neutralizacji wycieków. Modelowanie sytuacji drogowej realizowane będzie z wykorzystaniem programu V-SIM).

Preferowana grupa wiekowa: 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi Godz. 16:15-17:00, sala 30A budynek IKF

 

Nietoksyczne opony samochodowe 

Badania naukowe Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie przy współpracy z Instytutem Technicznym PWSZ w Nowym Sączu umożliwiły opracowanie innowacyjnej technologii produkcji plastyfikatora TDAE stosowanego przy produkcji opon samochodowych. Nowy produkt umożliwia wyeliminowanie wysokoaromatycznego plastyfikatora DAE (Treated Destillate Aromatic Extract) o działaniu silnie rakotwórczym. Przeprowadzono badania laboratoryjne na wzorcowej mieszance gumowej wytworzonej z innowacyjnym plastyfikatorem TDAE wykazały korzystne właściwości fizykochemiczne - w tym niski koszt i dostępność produktu. Opracowany plastyfikator TDAE dla przemysłu kauczukowego i gumowego spełnia wymagania Unii Europejskiej (Dyrektywa: 1 stycznia 2010) w zakresie zawartości WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), wykazując śladową emisję do środowiska zanieczyszczeń rakotwórczych przy produkcji  opon samochodowych.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli Godz. 14:45-15:30, sala 30A budynek IKF

 

INSTYTUT ZDROWIA ZAPRASZA:

Warsztaty dietetyczne - Superfoods i dieta Raw Food

Wykonanie piramidy diety Raw Food, wykonanie przykładowych potraw, wykonanie obliczeń dotyczących wartości energetycznej i odżywczej przygotowanych potraw.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi  Godz. 14:00-15:00, 15:30-16:30 sala 1, budynek Instytutu Zdrowia

 

Nowotwory - walka z plagą XXI w czyli jak tworzyć flagowe przekąski w prozdrowotnym i dietetycznym wydaniu 

Wykonanie tradycyjnych przekąsek dostępnych na sklepowych półkach z wykorzystaniem wartościowych zamienników o udowodnionym działaniu przeciwnowotworowym z uwzględnieniem ograniczenia kwasów tuszowych trans, cukru, soli z jednoczesnym zwiększeniem podaży błonnika pokarmowego, surowców zbożowych, warzyw i owoców, bogatych w składniki przeciwnowotworowe, minerały i witaminy.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i starsi  Godz. 17:00-18:00, 18:30-19:30 sala 1, budynek Instytutu Zdrowia

 

Jak uchronić się przed nowotworem? 

Informacje o najważniejszych czynnikach ryzyka, profilaktyka – jak eliminować lub zmniejszać czynniki ryzyka, praktyczne sposoby kontroli stanu swojego zdrowia. Spotkanie z ekspertami z dziedziny nauk o zdrowiu.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli  Godz. 15:30-16:30, 17:00-18:00 sala 1.3-1.4, budynek Centrum Symulacji Medycznych przy Instytucie Zdrowia

 

Szczęśliwe jelita, rak jest bez szans 

Żywienie w profilaktyce raka jelita grubego (znaczenie warzyw i owoców, znaczenie nabiału, żywność pronowotworowa (fast food, tłuszcze typu trans) wczesna diagnostyka nowotworu jelita grubego, niepokojące objawy we wczesnej diagnostyce raka, znaczenie aktywności fizycznej w profilaktyce raka, prawidłowy skład ciała w prewencji nowotworów „szczupła talia zdrowe życie”.

Preferowana grupa wiekowa: młodzież 16+ i dorośli  Godz. 14:00-15:00 sala 1.3-1.4, budynek Centrum Symulacji Medycznych przy Instytucie Zdrowia

 

Wizyta w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznych

Zwiedzanie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej. W programie m.in. prezentacja stołu anatomicznego 3D - nowoczesny, zaawansowany technologicznie system wizualizacji anatomii przeznaczony do celów edukacyjnych. Górna płaszczyzna stołu to ogromny dotykowy ekran wielkości człowieka, który może stać w pionie jak i leżeć w poziomie. Dotykając go można dowolnie obracać modele, przecinać je w dowolnej płaszczyźnie, powiększać określone fragmenty, dodawać lub usuwać poszczególne organy lub układy – np. krwionośny czy nerwowy.

Preferowana grupa wiekowa: 8-11, 12-15 lat, młodzież 16+ i dorośli  Godz. 14:00-15:00, 15:30-16:30, 17:00-18:00, 18:30-19:30 sale 0.4, 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4  budynek Centrum Symulacji Medycznych przy Instytucie Zdrowia

 

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY PROGRAMU

WSTĘP WOLNY

 

ZAPRASZAMY DO ŚLEDZENIA NASZEJ STRONY

www.pwsz-ns.edu.pl

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym Informatorem dla kandydatów na studia na rok akademicki 2022/2023

Można go pobrać klikając TUTAJ

 

Uwaga: Informacje zawarte w informatorze mogą ulec zmianie. Prosimy śledzić na bieżąco stronę internetową uczelni oraz poszczególne zakładki dotyczące oferty i zasad rekrutacji

 

W dniu 10 czerwca  2022 r. o godz. 11:30, w auli 30 A Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się Konwersatorium Naukowe nt.: Rozmowy prowansalskie – polscy malarze na południu Francji od 1909 roku do dziś.

Prowadzącym będzie Pani dr Marta Chrzanowska-Foltzer.

Marta Chrzanowska Foltzer, doktor nauk humanistycznych, historyk sztuki. Studia z historii sztuki rozpoczęła na Uniwersytecie Jagiellońskim a kontynuowała na Université de Provence, w Aix-en-Provence (Francja), gdzie  w 2007 roku uzyskała tytuł doktorski. Pracę doktorską poświęciła polskim malarzom aktywnym na południu Francji od początku XX wieku do dnia dzisiejszego. Kontynuuje badania nad polskim malarstwem w południowej Francji, popularyzując wiedzę o tym istotnym aspekcie historii polskiej sztuki poprzez konferencje i publikacje. Bierze czynny udział w kolokwiach, projektach badawczych i sympozjach poświęconych zagadnieniom polskiej kultury.

Zapraszamy wszystkich miłośników sztuki i nie tylko. Wstęp wolny.

Już 10 czerwca 2022 roku w godz. 9:00-12:00, po przewie wywołanej ograniczeniami pandemicznymi, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu powraca ze znanym wydarzeniem, jakim jest Festiwal Nauki.

Wydarzenie ma na celu propagowanie nauki, a przede wszystkim zaszczepienie u młodych ludzi pasji poznawania, tworzenia i udoskonalania świata w sposób przystępny i ciekawy. Jest to przedsięwzięcie skierowane do uczniów szkół podstawowych i średnich oraz przedszkoli. Program Festiwalu obejmuje liczne pokazy, prezentacje, warsztaty, konkursy, gry edukacyjne i inne atrakcje, łącznie z warsztatami językowymi, artystycznymi oraz zajęciami sportowymi.

Zapraszamy zarówno całe klasy, jak i dzieci i młodzież indywidualnie :)  Wstęp wolny!

Miejsce: Kampus dydaktyczno-sportowy przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu

PROGRAM do pobrania TUTAJ

pwsz festiwal nauki 2022 b3 plakat 1

Już w środę, 6 kwietnia 2022 roku w godzinach 9.00 – 12.00 zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych i nauczycieli do odwiedzenia Instytutu Technicznego PWSZ w Nowym Sączu. Podczas zorganizowanego Dnia otwartego, proponujemy zwiedzanie naszej bazy dydaktycznej, połączone z obejrzeniem pokazów i eksperymentów, a także wysłuchanie krótkich prelekcji, dzięki którym będzie można bliżej poznać nasz Instytut. Dodatkowo służymy informacjami dotyczącymi oferty edukacyjnej oraz zasad rekrutacji na studia.

it dzień otwarty 2022

Program wydarzenia pn. „Dzień otwarty Instytutu Technicznego PWSZ":

Termin wydarzenia: 06.04.2022r. w godzinach: 9:00 - 12:00.

Lokalizacja: Instytut Techniczny, ul. Zamenhofa 1a, Nowy Sącz.

Kontakt: tel. 18-547-29-08, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.pwsz-ns.edu.pl/it | https://www.facebook.com/pwsztech

Lp.

Tytuł

Sala

Opis

1

Optyczne metody pomiarowe oraz badania chropowatości powierzchni  – laboratorium metrologiczne

0.1

Prowadzący: mgr inż. Sławomir Jurkowski

Rodzaj działania: zwiedzanie laboratoriów

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis:  Przegląd optycznych metod pomiarowych, realizowanych w laboratoriach Instytutu Technicznego, w tym pomiary obiektów z wykorzystaniem skanera optycznego Smarttech 3D Universe (uzyskanie modeli).

2

Prezentacja laboratorium inżynierii produkcji żywności

0.3

Prowadzący: dr inż. Anna Mikulec

Rodzaj działania: zwiedzanie laboratoriów

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Prezentacja wyposażenia, z prezentacją możliwości pomiarowych teksturometru TA.XT2.plus.

3

Prezentacja laboratoriów mechatroniki i systemów mechatronicznych pojazdów transportowych

0.4,  0.5

Prowadzący: mgr inż. Lucjan Guśtak

Rodzaj działania: prezentacja laboratorium

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Pomiar parametrów wybranego układu mechatronicznego pojazdu wraz z diagnostyką OBD.

Przegląd układów: zasilania silników spalinowych, przeniesienia napędu – klasycznych i hybrydowych, układów bezpieczeństwa.

4

Programowanie gier komputerowych

0.7

Prowadzący: mgr inż. Nikodem Bulanda

Rodzaj działania: pokazy i eksperymenty

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Programowanie gier komputerowych.

5

Energia odnawialna - moda czy konieczności?

 

0.10

 

Dwie sesje:

 • 11.10 - 11.30
 • 11.40 - 12.00

Prowadzący: dr hab. inż. Józef Ciuła

Rodzaj działania: pokazy i eksperymenty

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Krótki wykład dotyczący odnawialnych źródeł energii oraz pokaz wytwarzania energii elektrycznej w ogniwach fotowoltaicznych i zasada działania powietrznej  pompy ciepła.

6

Prezentacja pracowni komputerowej

1.2

Prowadzący: mgr inż. Józef Wójcik

Rodzaj działania: pokazy i eksperymenty

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Programowanie mikrokontrolera AVR. Sterowanie Arduino  z telefonu z wykorzystaniem  modułu Bluetooth.

7

Prezentacja laboratorium wspomagania prac inżynierskich

1.5

Prowadzący: dr inż. Karina Janisz

Rodzaj działania: zwiedzanie laboratoriów

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Prezentacja oprogramowania: Inventor, Ansys.

8

Prezentacja laboratorium

programów użytkowych w logistyce

1.5

 

Prowadzący:  mgr inż. Kazimierz Opoka

Rodzaj działania: prezentacja laboratorium

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Prezentacja programu do rekonstrukcji zdarzeń drogowych  V-SIM.

9

Programowanie mikrokontrolerów

1.7

Prowadzący: dr Grzegorz Litawa, mgr inż. Dawid Kotlarski

Rodzaj działania: pokazy i eksperymenty

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Programowanie mikrokontrolerów, atmega32, stm32:

 • wyświetlenie informacji na lcd,
 • obsług klawiatury,
 • obsługa termometru,
 • obsługa RS-232,
 • odczyt informacji za pomocą oscyloskopu.

10

Praktyczne zastosowania mechatroniki

1.9

 • 10.00 - 10.20

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

Rodzaj działania: wykład

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Zakres wykładu dotyczy kierunku Mechatronika pod kątem prowadzonych specjalności w IT PWSZ.

11

Energetyczne powody wojny

1.9

 • 10.30 - 10.50

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Piotr Cyklis

Rodzaj działania : wykład

Dziedzina nauki : nauki techniczne

Opis: Podstawową myślą przewodnią jest to dlaczego akurat teraz nastąpiła wojna pod względem bilansu energii wynikającym z wcześniejszych decyzji UE, a w szczególności Niemiec.

12

Prezentacja laboratorium bioniki

2.2a

Prowadzący: mgr inż. Karolina Furyk - Grabowska

Rodzaj działania: zwiedzanie laboratoriów

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Zaprezentowane zostanie laboratorium szybkiego prototypowania oraz bioniki. Uczniowie będą mogli zaznajomić się z tematem druku 3D oraz obserwacji mikroskopowych.

13

Prezentacja pracowni układów sterowania, napędów elektrycznych, instalacji, oraz OŹE

2.3

Prowadzący: mgr inż. Tadeusz Kantor

Rodzaj działania: prezentacja laboratorium

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis :

 • Prezentacja uruchomionych układów sterowania silnikami elektrycznymi w różnych konfiguracjach (lewo – prawo, gwiazda – trójkąt, sekwencyjne).
 • Prezentacja uruchomienia działania instalacji elektrycznej z zastosowaniem różnych łączników instalacyjnych.
 • Prezentacja stanowiska dydaktycznego do pozyskiwania energii odnawialnej (OŹE).

14

Prezentacja pracowni automatyki i robotyki

2.4

Prowadzący: mgr inż. Piotr Obrzut

Rodzaj działania: prezentacja laboratorium

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis : Prezentacja bazy techno-dydaktycznej znajdującej się w Sali 2.4 Instytutu technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w tym m.in. stanowisk ze sterownikami PLC, robotów mobilnych zbudowanych na bazie zestawów NXT Mindstorms 2.0, stanowiska z robotem HCR-3 oraz innych stanowisk dydaktycznych i oprogramowania w jakie wyposażone jest laboratorium.

15

Prezentacja pracowni elektrotechniki i elektroniki

2.6

Prowadzący: dr hab. inż. Marek Aleksander

Rodzaj działania: prezentacja laboratorium

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis : Prezentacja urządzeń i wyposażenia laboratoryjnego, demonstracja systemu dozoru i kontroli dostępu. Ewentualnie warsztaty z montażem i programowaniem systemu kontroli dostępu.

16

Laboratorium inżynierii materiałowej

2.8A

 • 9:00 – 11:00

Prowadzący: mgr inż. Wojciech Chronowski

Rodzaj działania: zwiedzanie laboratorium

Dziedzina nauki: nauki techniczne

Opis: Prezentacja stanowisk badawczych laboratorium inżynierii materiałowej:

 • Jakie to wytrzymałe? – Rozrywanie próbek metalowych na maszynie wytrzymałościowej,
 • Jakie to małe? – Obserwacje równych materiałów na mikroskopie metalograficznym,
 • Jakie to twarde? – Pomiary twardości różnych materiałów;
 • Jakie to gorące? – Obserwacje próbek podczas obróbki cieplnej (hartowanie).

Tradycją naszej Uczelni są Dni Otwarte, przeznaczone dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Już w piątek  1 kwietnia w godzinach 9:00-13:00 zapraszamy całe klasy oraz uczniów indywidualnie na spotkanie z wykładowcami i studentami Instytutu Kultury Fizycznej oraz Instytutu Zdrowia.

Będzie można zwiedzić pracownie i zapoznać się ze specyfiką studiów na kierunkach:

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Fizjoterapia
 • Wychowanie fizyczne
 • Dietetyka
 • Pielęgniarstwo
 • Ratownictwo medyczne

 Wszystkie wydarzenia odbywają się na terenie Kampusu Dydaktyczno-Sportowego przy ul. Kościuszki 2 w Nowym Sączu.

ikf iz dzień otwarty 2022 

Szczegółowy program w Instytucie Kultury Fizycznej:

 • Warsztaty samoobrony (grupy co 30 minut) - Hala sportowa
 • Pomiar składu ciała (grupy co 30 minut) - Pracownia nauk biomedycznych
 • Pokaz pracowni nauk biomedycznych                                                 
 • Ćwiczenia w wodzie z przyborami (grupy co 1 godzinę) - Pływalnia (grupy 15-osobowe)
 • Tańce integracyjne (grupy co 30 minut) - Sala fitness
 • Pokaz pracowni fizjoterapii - Pracownie fizjoterapii
 • Masaż w odnowie biologicznej (grupy co 30 minut) - Pracownia masażu (grupy 10-osobowe, godz. 11.00-13.00)
 • Gry i zabawy (grupy co 1 godzinę) - Hala sportowa
 • Pomiar mocy mięśniowej w wyskoku (grupy co 30 minut) - Pracownia biomechaniki s. 37 (godz. 9.00-12.00)
 • Pomiary siły mięśniowej (grupy co 30 minut) - Pracownia biomechaniki s. 37 (godz. 9.00-12.00)

Dane kontaktowe dla zainteresowanych na stronie:

https://pwsz-ns.edu.pl/ikf/instytut/o-instytucie/kontakt

 

Szczegółowy program w Instytucie Zdrowia:

 • Gabinet dietetyka

  Analiza składu ciała przy użyciu Tanity (grupy 4 osobowe co pół godz.) - Centrum Symulacji Medycznej, sala 1.3 I piętro

  Układanie jadłospisu z wykorzystaniem programu komputerowego; Talerz zdrowego żywienia (grupy 4 osobowe co pół godz.) - Instytut Kultury Fizycznej sala nr 9

  Nawyki żywieniowe zaczynają się od zakupów - jak dokonywać świadomych wyborów (grupy 8 osobowe) - Instytut Zdrowia budynek 2G sala nr 1 I piętro

 • Pracownia ratownictwa medycznego (grupy 8 osobowe co pół godz.) - Centrum Symulacji Medycznej, parter sala 0.4

 • Pracownia pielęgniarstwa (grupy 8 osobowe co pół godz.) - Centrum Symulacji Medycznej, I i II piętro

Dane kontaktowe dla zainteresowanych na stronie:

https://pwsz-ns.edu.pl/iz/instytut/o-instytucie/kontakt

Informacja o

 

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

W dniu 24 marca  2022 r. o godz. 8.00, w sali nr 38 Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu odbędzie się
126 Konwersatorium Naukowe nt.: "Nauczyciel wspomagający proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasie". Prowadzącymi będą mgr Magdalena Kiełbasa oraz mgr Magdalena Smoleń-Kowalska.

                                                                                                                                                                  Serdecznie zapraszamy

Zapraszamy studentów ANS do składania wniosków aplikacyjnych na wyjazdy

w ramach Programu ERASMUS+ na STUDIA do uczelni partnerskich oraz na PRAKTYKI

na rok akademicki 2022/2023

 pl współfinansowane przez unię europejską pantone