Komunikat Nr 6/2023 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ważności wyborów do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu na kadencję 2023/2025

Komunikat Nr 5/2023 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów na kadencję 2023/2025

Komunikat Nr 4/2023 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 1 listopada 2023 r. w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Rady Domu Studenta oraz Starostów Wydziałów

 Komunikat Nr 3/2023 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany terminów poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do URSS oraz wyborów Starostów Wydziałów na kadencję 2023-2025

załącznik nr 2 do Komunikatu nr 3/2023

załącznik nr 3 do Komunikatu nr 3/2023

 

Komunikat Nr 2/2023 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie zmiany terminów poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do URSS oraz wyborów Starostów Wydziałów na kadencję 2023-2025

załącznik nr 1 do Komunikatu nr 2/2023

załącznik nr 2 do Komunikatu nr 2/2023

załącznik nr 3 do Komunikatu nr 2/2023

 

Komunikat Nr 1/2023 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 22 października 2023 r. w sprawie terminów poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających do URSS oraz wyborów Starostów Wydziałów na kadencję 2023-2025

załącznik nr 1 do Komunikatu

załącznik nr 2 do Komunikatu

załącznik nr 3 do Komunikatu


Komunikat Nr 6/2022 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 13 listopada 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego URSS

 

Komunikat Nr 5/2022 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 5 listopada 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających skład URSS

 

Komunikat Nr 4/2022 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany terminów poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających, do URSS na kadencję 2022-2023

 

Komunikat Nr 3/2022 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyborów Przewodniczącego Rady Mieszkańców Domu Studenta

 

Komunikat Nr 2/2022 Studenckiej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów ANS w Nowym Sączu z dnia 19 października 2022 r. w sprawie terminów poszczególnych czynności wyborczych w wyborach uzupełniających, do URSS na kadencję 2022-2023