• mgr Halina KOCIUBIŃSKA - przewodnicząca

 • mgr Anna SERAFIN – zastępca przewodniczącej

 • mgr inż. Wiesława BIELAWSKA

 • mgr inż. Rafał GÓRA

 • mgr Małgorzata NOWAK

 • mgr Barbara OBRZUD

 • mgr Agata WITRYLAK-LESZYŃSKA

 • lic. Marek USZKO

               zespół ds. promocji

 • mgr inż. Katarzyna GÓROWSKA

 • dr Tomasz ZACŁONA

 • mgr Andrzej NAŚCISZEWSKI

 • mgr Agnieszka RAFAŁOWICZ

 • lic. Tadeusz SOŁTYS

                koordynatorzy instytutowi:

 • doc. dr Elżbieta STANISZ

 • dr inż. Tomasz KĄDZIOŁKA

 • dr Honorata TRZCIŃSKA

 • dr Katarzyna ZWOLIŃSKA-MIREK

 • mgr Urszula CISOŃ–APANASEWICZ

 • mgr Bogusława GAWEŁ